Доповідь - Статистика прибутку та рентабельності підприємства
Химия

Доповідь — Статистика прибутку та рентабельності підприємства


Доповідь - Статистика прибутку та рентабельності підприємства

Завантажити доповідь: Статистика прибутку та рентабельності підприємства

1). Концепція прибутку. Система її показників та факторів зміни.

Прибуток — Абсолютний показник, що означає ефект підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки.

«Прибуток = Підприємницький дохід — Витрати, пов’язані з її отриманням». Існує відмінність у визначенні прибутку на капіталістичній та соціалістичній економіках. При соціалізмі — це неоплачений працю робітників — міра експлуатації, отже, існувало питання існування прибутку взагалі, т.к. Соціалістична система передбачає відсутність експлуатації, а за капіталізму прибуток — це ефект діяльності підприємця.

Прибуток вимірюється на двох рівнях:

  • на рівні підприємства — сюди належить лише прибуток підприємства (витрати амортизацію, зарплату — чисті витрати — входять у собівартість продукції), т.о., прибуток на підприємстві — Це частина новоствореного продукту, яка залежить від підприємця;
  • на рівні національної економіки — це ВВП, тобто. прибутки від володіння факторів виробництва: амортизаційні відрахування, зарплата, прибуток.

Розрахунок прибутку завжди регламентується державою, тобто. визначається, що має бути включено до витрат і доходів.

У зв’язку з тим, що прибуток може бути обчислений по-різному (економічний, балансовий і т.д.), існує система показників прибутку в залежності від трактування доходів та витрат (що до них включається).

Система показників прибутку: А. Виручка від реалізації «-» ПДВ, акцизи «-» собівартість товарної продукції (витрати, пов’язані з виробництвом) = Прибуток від реалізації (1).

Б. Нині капітал можна використовувати як виробництва продукції, а й у проведення фінансових операцій (купівля цінних паперів тощо.). Отже, Прибуток від реалізації “+-” сальдо фінансових операцій “+-” сальдо операцій з матеріальними цінностями (це позареалізаційна операція) = Балансовий прибуток. (2) (не вся її величина підлягає оподаткуванню). Ст. Оподатковуваний прибуток. (3) Г. Оподатковуваний прибуток — податки = Чистий прибуток. (4) (можна мати прибуток взагалі, але не мати чистого прибутку). Прибуток = a pq — azq = a (pz) * q, де apq — прибуток від реалізації всіх товарів, azq — собівартість продукції, a(pz)*q — прибуток за виробництва одиниці продукции.

Чинники зміни прибутку:

  • Фізичний обсяг реалізованої продукції.
  • Ціна реалізованої продукції.
  • Собівартість реалізованої продукції.
  • Структура реалізованої продукції (у разі її зміни без зміни обсягу виробництва, наприклад, збільшення виробництва більш прибуткових продуктів).

Аналіз впливу цих факторів на зміну прибутку відбувається за такими формулами: (1) Вплив зміни обсягу виробництва. (Прибуток на окремі види продукції перебуває як сума).

DПрq=aDq*(p0 — z0) — міняємо обсяги виробництва залишаються на базисному рівні.

DПрq = Пр0 * (Iq -1), де Iq — індекс фізичного обсягу виробництва, (Iq -1) — індекс приросту фізичного обсягу виробництва, а Пр0 — загальний обсяг прибутку на базисному періоді.

(2) За рахунок зміни собівартості виробництва. DПрz = ap0q1 — az1q1 — ap0q1 + az0q1 = az0q1 — az1q0 = aDzq1 = a(z0 — z1)q1, z0 віднімається z1 , т.к. приріст прибутку відбувається при зниженні собівартості (міняємо собівартість, ціна фіксується на базисному рівні, а обсяг виробництва на звітному періоді, т.к. його вже врахували).

(3) За рахунок зміни ціни: DПрp = ap1q1 — ap0q1 = aDpq1 (4) За рахунок зміни структури: DПрd = DПр-DПрq — ​​DПрр-DПрz Принцип: Спочатку визначається кількісний чинник, решта залишаються на базисному рівні. Потім визначається вплив якісних чинників, ті, які вже врахували на звітному рівні, інші- на базисному. Ціна враховується в останню чергу.

2). Концепція рентабельності. Система її показників та факторів зміни.

Рентабельність — відносний показник ефективності виробництва, який дозволяє порівняти прибуток і витрати на її отримання, тобто обчислити прибуток на одиницю витрат. Це необхідне отримання уявлення про ефективність діяльності підприємства.

Але т.к. існують різні розуміння витрат виробництва та прибутку, то виділяють 3 основних показники рентабельності: 1. Рентабельність продукції: r1=прибуток від реалізаціїсобівартість (поточні витрати на виробництво продукції) Це найбільш застосовний показник.

2. Рентабельність з балансового прибутку — загальна рентабельність виробництва: r2 = балансовий прибуток виробничі фонди (раніше сюди включалася сума основних та оборотних фондів, а тепер це перший розділ пасиву балансу, тобто капітал підприємства, виражений у грошах.

3.Рентабельність продажів(Скільки прибутку припадає на карбованець продажів): r3 = чистий прибуток виручку від реалізації.

Вивчення чинників, які впливають величину прибутку розширюється з урахуванням 1-3 показників.

Також існує ще одна формула для обчислення загальної рентабельності виробництва. Якщо дано ri-рентабельність виробництва кожного виду продукції, то загальна рентабельність виробництва виражається формулою: R = ariti, де ti-питома вага витрат на виробництво i-го продукту в загальній сумі витрат. показник залежить від обсягу виробництва, а залежить від структури виробленої продукції.

Показник рентабельності можна проаналізувати з урахуванням показників поточних витрат, використання кап.витрат, ефективності реалізації продукції.

Аналіз за окремими показниками рентабельності. А. Аналіз загальної рентабельності на основі впливу трьох факторів: зміни балансового прибутку, основних фондів, оборотних фондів.

r2 = (БП) балансовий прибуток (Фос + Фоб).

а.1.Зміна рентабельності за рахунок основних фондів:

Доповідь - Статистика прибутку та рентабельності підприємства

а.2. Зміна рентабельності за рахунок оборотних фондів:

Доповідь - Статистика прибутку та рентабельності підприємства

Drф про = БП0 (Фос1 + Фоб1) — БП0 (Фос1 + Фоб0)

а.3.Зміна рентабельності за рахунок балансового прибутку: DrБП = БП1 ПФ1 — БП0 ПФ1, де ПФi = Фос + Фоб

Б. Аналіз рентабельності продукції з урахуванням впливу трьох чинників: вартість, собівартість одиниці виробленої продукції, структура виробництва.

r1 = (apq — azq) azq

б.1. Зміна за рахунок обсягу виробництва: Drq =(ap0q1 — az0q1)az0q1 — (ap0q0 — az0q0)az0q0

б.2. Зміна рентабельності за рахунок собівартості продукції: Drz = (ap0q1 — az1q1) az1q1 — (ap0q1 — az0q1) az0q1

б.3.Зміна рентабельності з допомогою цін. Drp = (ap1q1 — az1q1) az1q1 — (ap0q1 — az1q1) az1q1

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *