Доповідь - Статистика праці та її показники
Химия

Доповідь — Статистика праці та її показники


Доповідь - Статистика праці та її показники

Завантажити доповідь: Статистика праці та її показники

1. Робочий час, робоча сила, вартість праці (показники витрат праці).

1.1 Показники наявності зайнятих.

Загальний показник зайнятих: зпискове число працівників— це моментний показник, який розраховується на певну дату. Як правило ведеться подобовий облік працівників, тому виникає необхідність вирахувати середньооблікове число працівників шляхом підсумовування даних про облікову чисельність працівників на кожен день періоду та розподілом на число календарних днів у періоді. При цьому чисельність працівників у вихідні та святкові дні визначається виходячи з чисельності у попередні дні.

1.2 Показники структури робочого дня.

Більш точно показує витрати праці показник, який пов’язує кількість робітників із відпрацьованим часом. Загальна маса витрат живої праці вимірюється у людино- днях або людино-годинах відпрацьованого часу. Існує кілька показників структури робочого часу:

Календарний фонд робочого часу = Середньооблікова кількість працівників * Календарне число днів звітного періоду.

Табельний фонд = календарний фонд — вихідні та святкові дні.

Максимально можливий робочий час = табельний фонд — загальна кількість відпусток.

Явковий фонд робочого часу = максимально можливий — неявки (дозволені неявки: відпустка, складання іспитів, хвороба, явки до суду). Він приблизно дорівнює 50% календарного фонду.

Фактично відпрацьований час = Явочний фонд — цілоденні простої.

За фактично відпрацьованим часом визначаються загальні витрати.

1.3 Вартісна оцінка праці

Затоти праці, виражені у грошах,- вартісна оцінка трудових витрат — вартість праці. Розраховується в основному на одну людину, на одну людину-годину.

У ціну праці для підприємства входять:

  • зарплата, що нараховується,
  • відрахування у соцстрах, медстрах тощо.
  • податки на працю.

Т.ч. критерієм є те, що сюди (в ціну праці) належить податок на перевищення фонду оплати праці.

2. Показники використання робочої сили та робочого часу. Принцип: фактичні витрати поділити максимально можливе.

1. Коеф змінності робітників (Показник використання робочих місць)= а) кількість працюючих на підприємстві/ число працюючих у найбільш заповнену зміну, розраховується на певну дату за показниками моменту.

б) загальна кількість відпрацьованих людино- днів/ число людино- днів, відпрацьованих у найбільш заповнену зміну.

2. Коеф використання змінного режиму = коефіцієнт змінності/ число змін за режимом (кількість змін мб 2 або 3).

3. Коеф використання робочого дня = середня фактична тривалість робочого дня/ середньовстановлена ​​тривалість робочого дня.

4. Коеф використання максимально можливого фонду робочого часу = Практично відпрацьований час / максимально можливий фонд.

5. Інтегральний показник використання робочого часу = коеф використання робочого дня * коеф використання максимально можливого фонду.

Всі ці показники відображають кількість витрат праці та ступінь використання.

3. Показники, що характеризують ефективність використання праці.

Продуктивність живої праці-це здатність живої праці виробляти в одиницю часу певну кількість продукції.

Показники продуктивності праці: 1. Вироблення:

Доповідь - Статистика праці та її показники,

де L-чисельність працівників, Q-обсяг продукції, T-витрати праці.

2. Трудомісткість:

Доповідь - Статистика праці та її показники, W=1/t.

Залежно від прийнятої одиниці виміру праці виходитимуть різні показники: однією людину, однією людино- день, годину, на карбованець витрат праці. У РФ продуктивність праці вважається за загальним обсягом випуску, а там- по чистої продукції.

Показники динаміки продуктивності праці-індекси продуктивності праці.

1. Індивідуальні індекси (за яким-небудь продуктом).

Доповідь - Статистика праці та її показники 2. Загальні індекси- загалом з виробництва.

Доповідь - Статистика праці та її показникиДоповідь - Статистика праці та її показники (За формулою середнього індексу).

Доповідь - Статистика праці та її показники, де Id-індекс структурних зрушень.

Доповідь - Статистика праці та її показники, де
Доповідь - Статистика праці та її показники, a
Доповідь - Статистика праці та її показники.

Формули до завдань:

Доповідь - Статистика праці та її показники,
Доповідь - Статистика праці та її показники

Доповідь - Статистика праці та її показники

— Змінного складу.

Доповідь - Статистика праці та її показники

— Постійного складу.

Індекс Струміліну.

Доповідь - Статистика праці та її показники.

Ця формула потрібна для розрахунку індексу продуктивності як середньої з індивідуальних індексів.

Для оцінки використання трудових ресурсів існує показник фондоозброєності праці:

Доповідь - Статистика праці та її показники

— Показник кількості фондів на одного працівника

Доповідь - Статистика праці та її показники

— Фондомісткість w = f * t

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *