Доповідь - Статистика основних фондів
Химия

Доповідь — Статистика основних фондів


Доповідь - Статистика основних фондів

Завантажити доповідь: Статистика основних фондів

1. Поняття основних фондів та види оцінки. Основні фонди— це сукупність матеріально- речових цінностей виробничого та невиробничого призначення, які використовуються протягом ряду років і поступово зношуючись протягом усього терміну служби, не втрачають своєї натуральної форми.

ОПФ — Це будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні сади та насадження, капітальні витрати по поліпшенню земель і т.д.

Види оцінок основних фондів. Облік проводиться як у вартісному, і у натуральному вираженні.

1) За первісною вартістю — Фактичні витрати на створення або придбання, на введення в дію ОПФ (балансова вартість). У міру використання фонди зношуються, а також спостерігаються інфляційні витрати, тому потрібна відновлювальна вартість.

2) Відновлювальна вартість — Вартість відтворення тих же ОПФ в сучасних умовах. Величина відновлювальної вартості визначається процесі переоцінки основних фондів (здійснюється 01.01 кожного року з урахуванням встановлених законом коефіцієнтів переоцінки). Особливість переоцінки останніх двох років полягає в тому, що відновлювальна вартість може бути взята за фактично складними цінами придбання.

Методи переоцінки: а) індексація. Балансова вартість ОПФ множиться на коефіцієнт індексації. В результаті отримуємо нову відновлювальну вартість, яка з нового року стає балансовою.

б) з урахуванням сформованих цін ( що відбивається документально). Відновлювальна вартість береться за цінами, що склалися над ринком ОПФ.

2. Амортизація основних фондів ОПФ у процесі функціонування зношуються, тобто. у процесі служби втрачають свою ціну.

Знос- грошовий вираз втрати якостей основних фондів. Знос— спосіб відновлення первісної вартості. Амортизація входить до складу витрат та обчислюється за встановленими законодавством нормами амортизації.

А = Пп / Т, де А — розмір річної амортизації, Пп — первісна вартість ОПФ, Т — термін служби.

Доповідь - Статистика основних фондів, де Nа — норма амортизації.

3. Показники наявності, руху, стану та використання ОПФ.

Фонд залишкової вартості = первісна вартість — сума амортизації При переоцінці ОПФ переоцінюється і знос (множується на коеф. Переоцінки). Вирізняється різниця між фондами початку і поклала край року, оскільки вводяться нові ОПФ і вибувають старі. Для загальної характеристики ОПФ розраховується середньорічна вартість ОПФ з урахуванням даних у місяцях. Вона розраховується як середньохронологічна чи середньозважена. Для точного обліку кількості ОПФ їх передача відбувається одночасно із зносом. І тому розраховується коефіцієнт зносу.

Коефіцієнти стану та зносу: Коеф зносу = величина зносу/ первісна вартість Коеф придатності = залишкова вартість/ первісна вартість У сумі ці два коефіцієнти дають 1.

Показники для характеристики руху ОПФ: Коеф вибуття = вартість вибулих ОПФ/ вартість ОПФ початку періоду Коеф надходження = вартість надійшли ОПФ/ вартість ОПФ наприкінці періоду Коеф оновлення = вартість нових ОПФ/ вартість ОПФ на кінець періоду

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *