Доповідь Статистика національного багатства
Химия

Доповідь Статистика національного багатства


Доповідь Статистика національного багатства

Завантажити доповідь: Статистика національного багатства

Національне багатство — це сукупність матеріальних і духовних благ (ресурсів), накопичених у країні внаслідок минулого праці, і навіть врахованих і залучених у економічний оборот природних ресурсів, які суспільство має у певний час.

Національне багатство складається з трьох принципово різних елементів:

 • Природні ресурси, враховані та залучені до обігу. Це невідтворювані блага.
  • Земля.
  • Корисні копалини – мінеральні ресурси.
  • Вода – енергетичні ресурси.
  • Ліс та тваринний світ.
 • Матеріальні ресурси, отримані внаслідок накопиченої праці. Відтворювані ресурси.
 • Інтелектуальний потенціал суспільства або накопичений науково-технічний потенціал.
 • Національне майно (грошова та натуральна форми обліку).
  • Основні фонди.
  • Оборотні фонди.
  • Особисте майно.
  • Стратегічні ресурси.
 • Інтелектуальний потенціал

Завдання статистики національного багатства: характеристика обсягу, структури, динаміки та ефективності використання всього національного багатства та його складових частин; визначення обсягу національного багатства з урахуванням методу прямого рахунку.

1. Статистика природних ресурсів.

Важливим елементом національного багатства (НБ) та умовою розвитку суспільного виробництва є природні ресурси. Витрати праці з їхньої підтримку, перетворення і примноження перетворюють природні ресурси елемент створеного працею НБ. Природні ресурси (ПР) — це природні ресурси країни, одна з умов забезпечення матеріального життя суспільства, підвищення добробуту народу. До складу ПР включають земельні фонди, лісові фонди, запаси з корисними копалинами, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси, рибні багатства тощо.

ПР поділяються на залучені та не залучені до процесу суспільного відтворення. Залучені до економічного обігу ПР включаються до складу НБ та стають важливим елементом продуктивних сил країни. Природа у тому мірі джерело споживчих цін, та якщо й складається НБ, як і працю. Залучені у процес суспільного відтворення чи економічний оборот природні ресурси виступають, з одного боку, як функціонуючі засоби виробництва, а з іншого — використовуються на невиробничі потреби. Не залучені до процесу суспільного відтворення ПР відносяться до потенційного багатства.

ПР враховуються у натуральному вираженні, а деякі види ПР та у грошовій оцінці.

Статистика природних ресурсів розробляє свою специфічну систему показників. Ця система дозволяє відобразити наявність, склад ПР, динаміку та їх використання. Основними складовими частинами статистики ПР є статистика земельних фондів, лісових ресурсів, з корисними копалинами, водних ресурсів, гідроенергетичних ресурсів тощо.

Завдання статистики ПР:

 • Контроль за ходом виконання плану вивчення ПР, їх збереження та поповнення.
 • Визначає обсяг запасів ПР за ступенем вивченості та можливості залучення їх до економічного обігу. Вивчає розміщення ПР по країні, характеризує динаміку та приріст виявлених запасів ПР.
 • Покликана постійно вдосконалювати та покращувати систему показників та методологію їх обчислення, що дозволить всебічно та повно охарактеризувати ПР.
 • Більше ефективне використання ПР. Необхідність посилення охорони навколишнього середовища.
 • Забезпечення раціонального використання та відтворення ПР.

Статистика ПР, широко використовуючи статистичні методи, повинна виявляти всі можливості ефективного використання ПР, сприяти здійсненню заходів щодо комплексного та раціонального використання та охорони земельних, лісових та водних ресурсів, корисних копалин. Важливим етапом освоєння ПР є їх розвідка, вивчення, складання кадастрів за окремими видами (земельний кадастр, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр родовищ корисних копалин) та у територіальному аспекті.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *