Доповідь «Розвиток творчих здібностей на уроці техніки»
Реферати

Доповідь «Розвиток творчих здібностей на уроці техніки»


Державна установа ЗОШ №2 Качирського району

Звіт

«Розвиток творчих здібностей на уроці технології»

підготовлено

викладач технології

Кауц Оксана Геннадіївна

С. Теренкол
2014 рік

Ефективність роботи школи в даний час визначається тим, наскільки навчально-виховний процес забезпечує розвиток творчих здібностей кожного учня, формує творчу особистість учня, готує його до творчої пізнавальної та соціально-трудової діяльності.
Завдання розвитку творчих здібностей школярів, виховання в них новаторського ставлення до праці все більше оволодіває педагогічною свідомістю вчених і педагогів. На це також спрямована програма трудового навчання.
Більшість дослідників, які торкаються проблеми технічної творчості учнів, вважають, що найважливішим засобом розвитку творчого технічного мислення школярів є їх самостійне вирішення системи проблемних завдань, що поступово ускладнюються. Суть цих задач полягає в тому, що на основі деяких даних умови задачі, представленої явно або передбачуваних відомими учневі, і вимог задачі розв’язувач повинен розв’язати задачу, знайти бажаного при реалізації, тобто в процесі вирішення, однієї чи кількох творчих процедур.
Метою моєї педагогічної діяльності є розвиток творчих здібностей учнів на уроках техніки. Успіх оволодіння знаннями, навичками та вміннями залежить від творчих здібностей учня, і в результаті дитина виростає цікавою, неординарною особистістю. І це шлях до ініціативних, ініціативних та компетентних спеціалістів. Таким чином, наші уроки праці з орієнтацією на творчість готують учнів до самостійної трудової діяльності, сприяють безболісній адаптації в житті після закінчення навчання. Сьогодні вже доведено, що люди, які підготовлені до творчості, набагато швидше знаходять своє місце в науці та виробництві, краще освоюють свою роботу, приносять більше користі. Виходячи з цього, я ставлю перед собою такі завдання, як залучати учнів до творчої роботи, прищеплювати інтерес до творчості, пошуку, розвивати навички творення, самореалізації. Безталанних дітей не буває. Важливо лише вчасно навчити їх, розкрити здібності, повірити в себе.
Під час роботи на уроках техніки я зіткнувся з проблемами:
— відсутня внутрішня мотивація діяльності або учень працює за шаблоном (виконує завдання заради оцінки, відсутнє прагнення до самопізнання, самовдосконалення);

— дитина не може застосувати теорію на практиці (не вміє використовувати знання про властивості текстильних волокон у своєму житті);

-боїться практичної діяльності (відмовляється працювати на швейній машинці, біля електроплити).

Вирішуючи ці завдання, я вивів для себе ряд факторів, що забезпечують успіх.
По-першетворчість не народжується на порожньому місці. Працюю з дітьми 8-11 класів. У старших класах у них були уроки праці, і для мене важливо, як ці уроки пройшли, я запрошую їх брати участь у гуртках, виставках, екскурсіях, працювати на шкільному сайті. Тут важливо сформувати бажання працювати з інтересом, охоче, пізнавати нове. Дбаю про бажання працювати самостійно, ініціативно, з вірою в себе.
По-друге, важливо створити умови для затишної та безпечної атмосфери в аудиторіях (у нас їх дві, одна кімната відведена для занять у розділі «Кулінарія»). У кабінетах є естетично продумане оформлення: стенди з таблицями, технологічними картами, роботами учнів та вчителів, доглянуті квіти у великій кількості. Забезпечені всі необхідні робочі місця (сучасні швейні машини, манекен, мікрохвильова піч, електроплита тощо), є хороші наочні посібники, роздатковий матеріал, а також творчі матеріали, які можна використовувати в будь-який момент. Все це дає змогу створити реальні можливості для повноцінної дитячої праці; діти з радістю ходять до нас на заняття.
По-третє, забезпечують психологічно комфортну атмосферу на уроці, виявляють повагу до кожного учня, досягають почуття впевненості у здійсненності поставлених перед ним завдань. Використовую ефект «синдрому справедливості»: клас бачить, що у вчителя немає «улюбленців», що він доброзичливий, справедливий в оцінках, готовий підтримувати творчі прояви, не критикує незвичайні ідеї, допомагає йому. уникати несхвальних оцінок однокласників.
Покращити організацію моєї роботи допомагає дотримання деяких правил:
Служити взірцем для наслідування. Вчителю самому необхідно професійно демонструвати методи роботи, виставляти роботи на виставках.
викликати сумніви. Звичайно, діти не повинні сумніватися в будь-якій відправній точці, але кожен повинен мати можливість знайти об’єкт, гідний сумніву.
Дозвольте робити помилки. Учень не повинен боятися ризикувати, боятися мислити самостійно. На заняттях необхідно уникати різких висловлювань, які пригнічують творчу активність дітей.
Заохочуйте розумний пошук. Дозволяючи й навіть заохочуючи своїх учнів йти на ризик, учитель може допомогти їм розкрити свій творчий потенціал.
Заохочуйте вміння знаходити, формулювати та першим запропонувати проблему.
Заохочувати творчі ідеї та результати творчої діяльності. Даючи учням завдання, необхідно пояснити, що від них очікується не тільки демонстрація знань з основ предмета, а й елементи творчості, які будуть заохочуватися.
Приготуйтеся до перешкод. Креативність – це не лише здатність творчо мислити, а й вміння не опускати руки, зустрічаючи опір, труднощі, відстоювати свою думку, домагатися визнання.
Підвищенню мотивації до творчої діяльності сприяє використання такого продуктивного методу, як метод проектів. Але, якщо діти раніше не вивчали цей метод у початковій школі, вони відчуватимуть великі труднощі, а для вчителя це також марна трата часу.
У своїй роботі я спочатку використовую вправи для розвитку дизайнерських навичок. Виконання тематичних вправ – це діяльність учнів, метою якої є набуття певних знань, умінь і навичок. Їх виконання може займати різний час, залежно від змісту вправи, але, як правило, вони невеликі за обсягом. Вибір вправ слід здійснювати з урахуванням віку учнів та їх індивідуальних особливостей. У мене було два варіанти роботи з вправами: перший – вправи були включені в процес реалізації проектів, другий – вправи виконувались до ознайомлення з проектами. Другий варіант виявився більш вдалим. У кожній вправі вказую характер діяльності учнів (індивідуальної чи групової), яка мета вправи, які матеріали та обладнання знадобляться для її виконання. При підборі завдань важливо враховувати їх актуальність, значущість і практичну корисність.
Кілька прикладів.

У розділі «Конструювання та моделювання» даю ​​такі завдання: зліпити фартух собі, мамі, бабусі. Варіанти можуть бути різними: з нагрудником і без, з однотонної тканини і тканини з малюнком, з використанням оздоблення, повсякденного і елегантного фартуха.
У цій конкретній діяльності набуваються як знання, так і досвід творчості. Частину практичної роботи, що вимагає багато часу, студенти виконують вдома. Це сприяє спілкуванню дітей і батьків.
Всі виконані вправи, а це творчі роботи, приходять і поповнюють скарбничку робіт, які з часом можна використовувати: наприклад, вишивка ідеально впишеться в проект інтер’єру або для дизайну одягу.
Особливого значення надаю методу проектів, який дозволяє школярам у системі оволодіти організацією практичної діяльності по всьому конструкторсько-технологічному ланцюжку – від ідеї до її реалізації в моделі, продукті (продукті праці). Основна особливість такого підходу — активізувати навчання, надати йому пошуковий, творчий характер, і таким чином передати учню ініціативу в організації його пізнавальної діяльності. Творчий проект – це хороший творчий виклик для самовираження будь-якого учня. Я розглядаю метод проектів не як підсумкову самостійну роботу студентів, а як спосіб набуття навичок конструювання та виготовлення виробів, які відповідають індивідуальним потребам особистості, а в майбутньому суспільства, іншими словами: «Я буду зробити мій світ корисним, красивим і зручним для себе та інших».
Особливу увагу приділяю груповим проектам. Відносини дружби, взаємної симпатії, емоційного тяжіння, взаєморозуміння, довіри, поваги складаються у творчих колективах, де учні керуються продуктивними формами спілкування та співтворчості.
Ми виконуємо проекти за найбільш оптимальним і перевіреним планом:
1. Визначення потреби та коротке формулювання завдань.
2. Набір початкових ідей.
3. Розвиток однієї або кількох ідей
4. Виробництво продукції
5. Тест і оцінка.
Уроки нашого предмета – це уроки життя. Цей шкільний предмет дає дівчаткам необхідні знання та навички, які потрібні щодня в повсякденному житті, усі розділи та теми ідеально підходять для креативного оформлення. Так, цього року 8 клас із захопленням працював над проектом: «Інтер’єр житлового будинку». Проект на цю тему є важливим проектом побудови, проектування та моделювання об’єктивного світу на основі практичних та естетичних даних і спрямований на пізнання та творче перетворення навколишнього світу. Студенти збирали та обробляли інформацію, створювали варіанти макетів і макетів, елементів декору тощо. У ході роботи над проектом об’єктивно виникла потреба в дослідницькій діяльності: зібраний матеріал порівнювався та аналізувався, знаходили зв’язки та закономірності. Стали в нагоді знання, отримані на уроках образотворчого мистецтва за програмою Б. Неменського. В результаті була розроблена ідеальна модель житла, ідеальна як за формою існування, так і за змістом. Робота настільки захопила дітей, що вони почали розробляти варіанти інтер’єрів своїх кімнат, шкільних класів. Їхні проекти оформлення кабінету образотворчого мистецтва, кухні при кулінарному кабінеті, тобто вони виявилися корисними і значущими.
На цьому етапі своєї роботи, створивши умови, чітко дотримуючись сформульованих правил, я домігся посилення ролі учня в управлінні власною навчально-пізнавальною діяльністю. Здібності формуються лише в практичній діяльності, вони не можуть виникнути за межами відповідної конкретної діяльності, і творчі здібності не є винятком. Дітей треба вчити творити, даючи їм для цього необхідні знання та досвід. На уроках технології необхідно створювати проблемні ситуації, в яких учні навчилися б використовувати раніше набуті знання в новій ситуації, навчилися швидко знаходити рішення і пропонувати кілька варіантів.
Постійна увага та систематична робота над розвитком творчих здібностей на уроках техніки забезпечує збагачення та розширення душі дитини, робить її багатшою та духовно виразнішою, що, у свою чергу, сприяє народженню справжньої особистості.

Список використаної літератури

1. Бобунова І. В. Технологія.// Волгоград, Учитель, 2004.

2. Горенков Є. М. Технологічні особливості спільної діяльності вчителя та учнів у дидактичній системі Н. В. Занькової//Н. ш. No4 2003 року.

3. Молева Г. А., Богданова І. А. Застосування принципів розвивального навчання на уроках техніки. // Школа і виробництво, No7 2005р.

4. Розвиваюча освіта: історія, теорія, практика // М. Початкова школа 1998р

5. Флягіна О. В. Творчі проекти школярів.// Школа і виробництво, No8 2005р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *