Доповідь - Розробка В.І.Леніним вчення про пролетарську партію.
Химия

Доповідь — Розробка В.І.Леніним вчення про пролетарську партію.


Завантажити доповідь: Розробка В.І.Леніним вчення про пролетарську партію.

За словами Маркса, «без партії немає розвитку, без розмежування немає прогресу». Саме цю ідею продовжив Ленін: “Строга партійність є супутником і результатом високорозвиненої класової боротьби. І, навпаки, на користь відкритої та широкої класової боротьби необхідний розвиток суворої партійності.”

На думку Леніна, діяльність партії повинна полягати у сприянні класовій боротьбі робітників, причому її завдання полягає не в тому, щоб “складати з голови будь-які модні засоби допомоги робітникам, а в тому, щоб приєднатися до руху робітників, внести в нього світло, допомогти робітникам у цій боротьбі. “

Ця допомога полягає у розвитку класової самосвідомості робітників, сприяння їх організації, а також зазначенні справжньої мети боротьби, тобто роз’яснення того, у чому полягає експлуатація праці капіталом тощо.

Наростання підйому робітничого руху та явна близькість революції вимагали створення єдиної централізованої партії робітничого класу, здатної керувати робітничим рухом. Це завдання було пов’язане зі значними труднощами, оскільки місцеві комітети, групи та гуртки були дуже роз’єднані.

Ленін вважав, що партія має складатися із двох частин:

а) з вузького кола кваліфікованих професійних революціонерів, тобто людей, вільних від усіх інших занять, крім партійної роботи та які мають необхідний мінімум теоретичних знань;

б) із широкої мережі периферійних партійних організацій та численної маси членів партії.

Кінцевою метою партії є повалення капіталізму та встановлення соціалізму, тоді як найближча мета – повалення царизму та встановлення демократичних порядків.

Найважливішим засобом повалення царизму та завоювання демократичної республіки Ленін вважав переможне повстання народу. Щоб підвести до нього маси, необхідно створення таких гасел і закликів до мас, які б розв’язати їх революційну ініціативу.

На думку Леніна,

1) жоден революційний рух може бути стійким без міцної і що зберігає наступність організації керівників.

2) чим ширша маса, що стихійно залучається в боротьбу, тим нагальніше необхідність у такій організації і тим міцніше має бути ця організація.

3) така організація має складатися переважно з професійних революціонерів.

4) у самодержавній країні, що вже буде така організація, тим складніше її виловити.

5) якщо така організація не буде розкрита, то склад залучених мас буде величезним.

Партія має бути передовим свідомим загоном робітничого класу. У той самий час вона має бути загоном організованим і вміти керувати рештою загонами робітничого класу, здійснюючи зв’язок передового загону робітничого класу з масами. У жодному разі повинно бути поділу на “обраних” і “необраних”, всім членів має проводитися єдина політика (дисципліна), навіщо необхідний централізм.

Щодо тактики та стратегії політичної боротьби, Ленін був переконаний, що саме пролетаріат має бути керівною ланкою у буруазно-демократичній революції. Сама ж революція має два можливі результати: демократична республіка або якась карикатура на конституційну монархію. Для перемоги необхідно, щоб пролетаріат мав союзника в особі селянства і щоб протистояв клас щодо керівництва революцією був відтиснутий з відповідних постів.

Щоб підвести маси до всенародного повстання, Ленін вважав за необхідне дати такі гасла та заклики до мас, які змогли б розвинути їхню революційну ініціативу (8-годинний робочий день тощо). Застосування масових політичних страйків має величезне значення як на початку, так і під час повстання. Необхідна негайна організація революційних селянських комітетів щодо всіх демократичних перетворень, до конфіскації поміщицьких земель. Також потрібне повсюдне озброєння робітників.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *