Доповідь - Робота Р. Міхельса "Соціологія політичної партії в умовах демократії":
Химия

Доповідь — Робота Р. Міхельса «Соціологія політичної партії в умовах демократії»:


Завантажити доповідь: Робота Р.Міхельса «Соціологія політичної партії в умовах демократії»:

Р.Михельс (1876-1936) об’єктом свого дослідження бере масові соціал-демократичні партії та профспілкові організації, а також порушує такі проблеми:

1) аналіз технічних можливостей організації.

2) вивчення психологічних властивостей мас.

3) вивчення психологічних показників політичних лідерів.

4) аналіз бонапартизму.

1. Міхельс дійшов висновку: демократія неможлива без організації. Велика кількість людей неспроможна приймати рішення, оскільки натовп висловлює своє ставлення спонтанно, категорично і терпить опору. Існує формально-технічна неможливість прямого панування мас. Отже, виникає потреба у делегатах.

“Спочатку делегатів усіма засобами намагаються прикувати до волі мас, наскільки можна не відсторонюючи від чистої демократії. “ Спочатку основу організації становить рівноправність всіх її членів, потім функції організації ускладнюються, після чого створюється заклад підготовки професійних кадрів.

“Формальна спеціалізація, що є необхідним наслідком будь-якої масової організації та породжує необхідність так званого професійного керівництва, переносить всі основні властивості маси як специфічні якості вождя на самих вождів. Сутність будь-якої організації містить у собі глибоко аристократичні риси. Організація завершує остаточний поділ будь-якої партії чи профспілки на керівну меншість та керовану більшість. “

Міхельс називає це «залізним законом олігархічних тенденцій»

2. Як було сказано, маси не здатні до прийняття навіть найнеобхідніших рішень, оскільки слова та вчинки обмірковуються натовпом набагато менше, ніж окремими людьми. Чим більша маса, тим більша влада вождів над нею. «Масою опанувати легше, ніж невеликою групою слухачів.»

“Вожді , зазвичай, не високо ставлять маси… Стосовно своїм вождям маса виявляє набагато більше послуху, ніж уряду. “

Основні властивості мас:

а) політична індиферентність.
б) некомпетентність.
в) потреба у керівництві.
г) відчуття подяки вождям.
д) потреба у шануванні лідерів.
е) відчуття стадності.

3. Вожді, що є спочатку виконавцями волі мас, завдяки своєму ораторському мистецтву, спеціалізованим знанням, стають звільненими від мас. » Вожді, будучи спочатку твором мас, поступово стають їх володарями, — це істина, яку пізнав ще Гете …»

“ Незалежність вождів посилюється у міру їх незамінності (…) Маси іноді можуть виступити і з свідомим протестом, та їх енергія завжди приборкується вождями. “

Аналіз соціального складу вождів соціалістичних партій показує, що за своїм соціальним походженням вони, як правило, є вихідцями з двох класів: пролетаріату, буржуазії або інтелігенції. “

Люди, які встають на боротьбу за соціалізм, вищі за середній рівень. Маси краще сприймають їхні ідеї, ніж ті, що виходять із їхнього середовища. Вождями зазвичай стають люди науки, які визнають розумом пороки і прагнуть реальних цілей, і люди мистецтва, чиї естетичні почуття коробить те, що відбувається навколо; звичайно можливе і робоче походження.

У межах партійної організації йде процес відриву партійних мас від більшості. Між партійними лідерами йде боротьба, ті ж, які довго були в опозиції, прийшовши до влади, найчастіше виявляються гіршими за тих, кого критикували. В рамках цієї еліти можлива як вікова, так і фракційна боротьба.

4. “Бонапартизм — теорія панування, що виріс із загальної волі, але що звільнився від неї, став самостійною , одноосібною волею. Народ не може і не повинен бути джерелом і носієм влади, бо він некомпетентний. Маси «у кращому разі інертні», у своєму прагненні до рівності, усереднення, «омасовлення» руйнують людську культуру. Отже, треба увічнити та зміцнити панування буржуазної еліти.

Таким чином, бонапартизм — схвалена народом та закріплена у державному праві одноосібна диктатура.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *