Доповідь - Митна політика - скачати безкоштовно
Химия

Доповідь — Митна політика — скачати безкоштовно


Завантажити доповідь: Митна політика

Митна політика нашої країни їм її свою історію, свої характерні етапи розвитку. Якщо в 20-х — початку 30-х років Радянський Союз проводив активну митну політику з метою ув’язування внутрішніх цін зі світовими, то надалі вона перестала впливати на розвиток торгівлі з окремими країнами, оскільки мита на імпортовані товари покривалися з держбюджету і не мали істотного впливу на внутрішнє ціноутворення та економічну ефективність зовнішньоторговельних угод.

Важливими елементами активної митної політики СРСР у 20-ті роки з’явилися митні тарифи 1922, 1924 та 1927 рр., які не тільки захищали радянську промисловість від конкуренції іноземних товарів, а й стимулювали розвиток радянського експорту за рахунок зниження або скасування вивізного мита на значну частина товарів. Митні тарифи 1930, 1961 та 1981 рр., які діяли в період командно-адміністративного управління зовнішньоекономічними зв’язками, виявилися по суті рутинними правовими актами.

Так, митний тариф 1981 р. не був і не міг бути з ряду причин інструментом економічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зазначений тариф налічував лише триста з невеликим позицій, тоді як у митних тарифах більшості промислово розвинених країн кількість окремих товарних позицій, підпозицій тощо. налічує від 5 до 7 тисяч, а в тарифах таких країн, як США та Японія – 10 – 1 2 тисяч.

Тарифу зразка 1981 р. було притаманне невідповідність рівня мит цінами на товари, що склалися на внутрішньому та зовнішніх ринках. Так, на більшість видів машин та обладнання мінімальні ставки становили лише 5-10% на паливо – 10-12% , метали – до 15%, хімічні продукти -5-10% . І, нарешті, чинний порядок обчислення мит та їх внесення до союзного бюджету. Поняття «мито» було підмінено терміном «митні доходи», внаслідок чого організації, що імпортують товари, перераховували до бюджету не мито, а різницю між вартістю товару на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Таке становище вважалося цілком нормальним у період жорсткої централізації зовнішньої торгівлі, відриву процесу її здійснення від безпосередніх виробників чи споживачів товарів, панування адміністративно-командних методів управління цією діяльністю. В умовах демократизації зовнішньоекономічних зв’язків, залучення до експортно-імпортних операцій практично всіх підприємств, організацій, спільних підприємств та виробничих кооперативів потрібна розробка ефективної митної політики та прийняття нового митного тарифу, які б враховували зміни, що відбуваються у цій важливій сфері господарської діяльності.

Митна політика Росії

Митна політика Росії визначається найвищими органами державної влади та управління країни і є складовою зовнішньої та внутрішньої політики російської держави. Цілями митної політики Росії є:

а) інтеграція господарства країни у світову економіку;

б) захист та стимулювання економічного розвитку Росії;

в) створення умов функціонування російського ринку та ринку країн СНД;

г) зміцнення торговельного та платіжного балансу країни;

д) зростання доходів державного бюджету;

е) зміцнення торгово-політичних позицій Росії;

ж) протидія дискримінаційним акціям іноземних держав та їх спілок;

з) розширення культурних та інформаційних обмінів між Росією та зарубіжними країнами, контактів між людьми;

і) охорона життя та здоров’я людини, тварин та рослин, збереження навколишнього середовища;

к) захист державної та суспільної безпеки;

л) захист прав та законних інтересів громадян, підприємств, об’єднань та організацій, культурної та історичної спадщини народів Росії.

Митний тариф Росії побудований на основі Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), що є «російським варіантом» Номенклатури Гармонізованої системи. Відповідно до структури ТН ЗЕ Д кожен товар має свій відмінний 9-ти значний код, що дозволяє точно ідентифікувати цей товар. На базі даних, що містяться та ТН ЗЕД, працює митна статистика, оформляється вся товаросупровідна документація, у тому числі й вантажна митна декларація.

Перехід на цю систему пов’язаний із значними труднощами, тому що треба не просто ознайомити всіх зацікавлених у її застосуванні, а навчитися скористатися ТН ЗЕД.

Не цілком зрозуміло, скільки людей у ​​зв’язку з цим належить навчити користування ТН ЗЕД. Їхня кількість, за наявними оцінками, становитиме десятки тисяч людей. Для порівняння, у Франції під час переходу на Гармонізовану систему навчили 35 тисяч людей, у США – 50 тисяч. Американці, переходячи з національної системи на Гармонізовану, витратили навчання 2,5 року. Відмінною особливістю митного тарифу Росії є наявність мит на окремі товари, що вивозяться з території Російської Федерації. Перелік товарів, оподатковуваних вивізним митом, і навіть розміри стягуваного мита найчастіше змінюються за розпорядженням Уряди Росії із метою оперативного реагування зміну ситуації у країні й там. Протягом останнього десятиліття митне регулювання імпортних операцій зазнало серйозних змін. З 15 січня 1992 відповідно до Постанови Уряду РФ № 32 «Про мита на імпортні товари» було скасовано стягнення мит та інших зборів, крім плати митні процедури, при ввезенні товарів на територію Росії. Такий крок мотивувався необхідністю створення умови для насичення споживчого ринку України та переходу на економічні методи регулювання ввезення товарів у країну, що передбачало розробку та введення нових мит до 1 квітня 1992 р. Проте на практиці це рішення Уряду не було здійснено у намічений термін та ввезені у Росію товари зарубіжного виробництва не оподатковувалися митом протягом майже півроку. Такий тривалий період, що знадобився для підготовки імпортного митного тарифу, пояснюється низкою причин, серед яких необхідно особливо відзначити складність визначення оптимальних розмірів ввізного мита, які б, з одного боку, забезпечували інтереси російських виробників товарів та приносили суттєвий дохід державі, а з іншого боку , не призвели до значного скорочення поставок товарів у Росію, викликаючи цим черговий дефіцит тих чи інших товарів на внутрішньому ринку країни.

Нині діяльність митних органів у Росії розвивається стрімкими темпами. Комплексна програма розвитку митної служби Росії, що реалізується в 1997 році під керівництвом Мінекономіки, в першу чергу торкнеться, звичайно ж, російського Митного комітету. Однак програма настільки велика, що її можна розцінювати як форму реорганізації всієї російської зовнішньої торгівлі загалом.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *