Доповідь - Ф.Енгельс - скачати безкоштовно
Химия

Доповідь — Ф.Енгельс — скачати безкоштовно


Завантажити доповідь: Ф.Енгельс

Ф.Енгельс про походження, сутність та історичні долі держави в роботі “Походження сім’ї, приватної власності та держави”

У 1884 році Енгельс видає книгу «Походження сім’ї, приватної власності та держави», де вперше в історії науки дав систематичний марксистський аналіз первіснообщинних відносин, розглянув проблеми переходу від родового ладу до державно організованого суспільства.

Поділ праці, що невпинно йшов у надрах первіснообщинного ладу, уможливив і необхідний виникнення приватної власності. Так з’являються класичні антагоністи з непримиренно ворожими інтересами.

Певна щабель економічного розвитку суспільства була неминуче пов’язані з приватної власністю, класами, отже, і з державою. У межах капіталізму продуктивні сили піднімаються такий рівень, у якому існування приватної власності як перестає бути необхідністю, а й стає прямою перешкодою подальшому руху виробництва. З усуненням приватної власності почнуть зникати і класи, їхню долю розділить і держава.

Держава є основним інститутом політичної системи, який здійснює охорону та управління суспільством. Маркс характеризує державу як диктатуру економічно панівного класу, що породжується антагоністичним характером виробничих відносин. Громадянське суспільство на певній стадії обов’язково розвивається у державу. Держава — це нерозривне діалектичне поєднання таких речей: системи, структури нашого суспільства та щодо відокремленого від суспільства апарату громадського панування.

“ Держава є та форма, у якій індивіди, які належать панівному класу, здійснює свої спільні інтереси й у якій все громадянське суспільство цієї епохи знаходить своє концентроване вираз. “

“Думки панівного класу є у кожну епоху панівними думками. Це означає, що той клас, який є панівною матеріальною силою суспільства, є водночас і його духовна сила.”

«Пануючий клас повинен всю свою силу конституювати у вигляді держави, він має віддати свою волю, обумовлену цими певними відносинами, загальне вираження у вигляді державної волі, у вигляді закону — висловлювання, зміст якого завжди дається відносинами цього класу.»

Закони держави є засіб підпорядкування індивідів основним умовам виробництва даного суспільства та виростаючим із них різним формам спілкування.

Буржуазне право захищає інтереси буржуазного класу та спрямоване проти пригноблених мас. У буржуазному суспільстві права належать тим, хто має власність і належить до панівного класу. Прогрес матеріального виробництва у рамках виробничих відносин, що історично зжили себе, перетворює виробничі сили праці на руйнівні. Історично певні, антагоністичні виробничі відносини спричиняють панування одного класу над іншим. Політична форма цього панування є держава.

Комуністична революція ліквідує приватну власність взагалі і кладе край експлуатації, це означає масову зміну людей.

Отже, Ф.Енгельс розглядає у своїй роботі такі три проблеми: 1) держава як продукт суспільства на певному ступені розвитку, 2) різні шляхи та форми виникнення держави; 3) прихід комуністичного самоврядування на зміну держави.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *