Доповідь - Діяльність - завантажити безкоштовно
Химия

Доповідь — Діяльність — завантажити безкоштовно


Доповідь - Діяльність - завантажити безкоштовно

Завантажити доповідь: Діяльність

Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання та творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе та умови свого існування. У діяльності людина створює предмети матеріальної та духовної культури, перетворює свої здібності, зберігає та вдосконалює природу, будує суспільство, створює те, що без його активності не існувало в природі. Творчий характер людської діяльності виявляється у тому, що вона виходить межі своєї природної обмеженості, тобто. перевершує свої ж генотипно обумовлені можливості. Внаслідок продуктивного, творчого характеру своєї діяльності людина створила знакові системи, знаряддя на себе і природу. Користуючись цими знаряддями, він побудував сучасне суспільство, міста, машини, з допомогою зробив світ нові предмети споживання, матеріальну і духовну культуру й у кінцевому підсумку перетворив себе.

Історичний прогрес, що мав місце за останні кілька десятків тисяч років, завдячує своїм походженням саме діяльності, а не вдосконаленню біологічної природи людей.

Сучасна людина живе в оточенні таких предметів, жоден з яких не є чистим витвором природи. До всіх таких предметів, особливо на роботі та в побуті, опинилися в тій чи іншій мірі прикладеними руки та розум людини, тож їх можна вважати матеріальним втіленням людських здібностей. Вони як би визначені досягнення розуму людей.дей.

Засвоєння способів поводження з такими предметами, включення в діяльність постає як власний розвиток людини. Усім цим людська діяльність відрізняється від активності тварин, які не виробляють нічого такого: ні одягу, ні меблів, ні машин, ні знакових систем, ні знарядь праці, ні засобів пересування та багато іншого. Для задоволення своїх потреб тварини користуються лише тим, що їм надала природа.

Іншими словами, діяльність людини проявляється і продовжується у творах, вона носить продуктивний, а не лише споживчий характер.

Породивши і продовжуючи вдосконалювати предмети творіння, людина, крім здібностей, розвиває свої потреби.

Виявившись пов’язаним з предметами матеріальної та духовної культури, потреби людей набувають культурного характеру.

Діяльність людини принципово відрізняється від активності тварин та в іншому відношенні. Якщо активність тварин викликана природними потребами, то діяльність людини переважно породжується і підтримується штучними потребами, що виникають завдяки присвоєння досягнень культурно-історичного розвитку людей сьогодення та попередніх поколінь. Це потреби у пізнанні (науковому та художньому), творчості, у моральному самовдосконаленні та інші.

Будь-яка діяльність має певну структуру. У ній зазвичай виділяють дії та операції як основні складові діяльності.

Дією називають частину діяльності, що має цілком, усвідомлену людську мету. Наприклад, дією, включеною до структури пізнавальної діяльності, можна назвати отримання книги, її читання; діями, що входять до складу трудової діяльності, можна вважати знайомство із завданням, пошук необхідних інструментів та матеріалів, розробку проекту, технології виготовлення предмета тощо; діями, що з творчістю, є формулювання задуму, поетапна його реалізація у продукті творчої роботи.

Операцією називають метод здійснення події. Скільки є різних способів виконання дії, стільки можна виділити різні операції. Характер операцій залежить від умови виконання дії, від наявних у людини вмінь та навичок, від наявності інструментів та засобів здійснення дії. Різні люди, наприклад, запам’ятовують інформацію та пишуть по-різному. Це означає, що дію написання тексту або запам’ятовування матеріалу вони здійснюють за допомогою різних операцій. Вподобані людиною операції характеризують його індивідуальний стиль діяльності.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *