До класифікації стандартів і характеристик елементів у моделі системи медичного маркетингу
Тести та шпаргалки

До класифікації стандартів і характеристик елементів у моделі системи медичного маркетингу


До класифікації статусу та характеристик елементів у моделі системи маркетингу медичних послуг

Володимирський обласний фонд обов’язкового мовного медичного страхування

Історія становлення та розвитку Міжнародної класифікації хвороб (МКБ) [International Classification of Diseases -ICD]- це світовий метод формалізації призначень станів людського організму.

У конкретній нозології МКБ описується комплекс показань, підбираються конкретні характеристики (епідеміологія, етіологія, патогенез тощо), стан організму людини за типом геному до індивідуального рівня.

Фізична особа (пацієнт) у системі медичних послуг (медичної допомоги) може мати описи в порядку з більшими характеристиками та конкретними формалізувати станом відповідно до МКБ.

Слушно визнати, що специфічний стан шкіри пацієнта, який необхідний у медичній службі чи поточному комплексі, апріорі, конкретно, іноді однозначно, стане іншими елементами системи маркетингу, прямо чи так само, як запровадження цього табору.

Таким чином, це веде до розробки сімейства класифікаторів відповідно до найбільш можливих елементів системи маркетингу, пошуку та встановлення відповідності між відповідними складами цих класифікаторів. Група класифікуючих елементів, об’єднаних конкретним табором конкретного пацієнта, є об’єктивним описом (своєрідною моделлю) однозначних доказів пияцтва та пропозицій у системі маркетингу медичних послуг. Чим більш оптимальні показники між параметрами різних класифікаторів, тим маркетингова модель наближається до свого оптимуму.

Практика підтверджує з одного боку, побудова нових груп класифікаторів. Одна з цих програм може слугувати Міжнародною класифікацією пошкоджень? Інваліди та інвалідності — Міжнародна класифікація Ушкоджен, Непродається та Обмежень (ICIDH) [1]. З іншого боку, правонаступники та спеціалісти охорони здоров’я відповідають за системи, які за цими та іншими ознаками інтегрують елементи різних класифікаторів у визначену групу. Давайте подивимося на решту витривалості, але систему Діагностичних Родінних Груп (АРГ).

Прикладом отримання найважливіших характеристик (нозологічних, економічних, технологічних) у системі пиття та пропозицій медичних послуг є діагностичні вітчизни, економіко-медико-економічні, АРГ та інші групи, прийняті у світовій практиці охорони здоров’я.

В решту років медичні професії мають широкий спектр наукових досягнень і науково-дослідних завдань для класифікаторів простих медичних послуг.

Активна діяльність наукових та фахівців організацій охорони здоров’я щодо розробки та просування стандартів Галузи, які регулюють діяльність у сфері зміцнення здоров’я населення, діяльність у світі, сприяють захопленню та підбору класифікаторів стандартних медичних послуг у система [2].

При можливій потребі в медичній допомозі, яка базується на конкретній нозології, обраній з класифікатора, акредитації призначень для набору простих медичних послуг, виділення таких можливостей з основних і ро-проблувальних годин класифікатора.

На свій розсуд на основі конкретної нозології та набору медичних послуг Ви можете сформувати (формувати) стандарт обов’язкової медичної допомоги.

Медична спеціальність (її кваліфікація складу) також однозначно відповідає за всі інші елементи та характеристики, що описують стан конкретного пацієнта та конкретні види діяльності, спрямовані на зміну чи корекцію цього статусу.

Таким чином, спектр усіх можливих лікарських спеціальностей може бути представлений у вигляді відповідного класифікатора, який, за потреби, вибирається та спеціальності та кваліфікаційній категорії, що у більшому ступені відповідає визначеному стану пацієнтів (нозологія з МКБ), набору медичних послуг (із послуг класифікатора) , медичний норматив (з класифікатора нормативів обов’язкової медичної допомоги), конкретні голи та результати.

Так само залежно від конкретного стану пацієнта (діагнозу) формується комплекс адекватних медичних технологій. Так, згідно з наказом МОЗ Росії від 31.07.2000 p. № 299 ознайомлення зі стандартом Дю Галузева «Технології надання простих медичних послуг. Загальні вимоги» (ОСТ ТПМУ № 91500.01.0004-2000)

Випливаючи подібні логіці, з наборів усіх ініших елементів системи надання медичних положень (істотних і несутьтєвих) можливі вібір однозначних, оптимально співвіднесених між собою. Такі оптимальні умови відомі (встановлюються) іншими характеристиками медичної служби та параметрами медичної практики, деонтологічними сутностями, ступенем ефективності, одиницями стандартизації практики, критеріями якості тощо.

У разі нереалізованих дій на основі медичної допомоги, на рівні пропозицій (проектів) медичної допомоги, в рамках медичних пропозицій та планів дій можливе призначення різновидів, знеособлених варіантів для видів елементів. що складають систему на конкретній станції Абсолютно більші, логічно побудовані апріорно можливі й обґрунтовані моделі шпигунських елементів системи маркетингу медичних послуг — можуть мати право на конкретну реалізацію.

Після завершення надання медичної допомоги (завершення медичної послуги, ви будете пити насолоди) однозначно визначається дійсність істотних елементів системи і, в даному випадку, один із знеособлених перед цим можливих («запланованих») варіантів.

Набір подібних реалізацій, чітко однозначних і оптимально ефективних моделей для взаємно всіх складських елементів системи, в принципі, дозволяє класифікувати модель за призначеними ознаками, далеко випереджаючи обговорення.

Таким чином, можна однозначно уявити характеристики скін-елемента і всієї системи в цілому, залежно від конкретних класифікаторів скін-елементів системи. Необхідно ще раз додати, що сталь і характеристики елементів системи будуть об’єктивно однозначними (щодо прикладних значень станцій, технологій і результатів) і, як бачимо, можуть бути формалізовані, щоб бути формалізованими належним чином. до конкретних приватних класифікаторів.

Наприклад, беручи за основу і розглядаючи всі можливі стадії пацієнта за МКБ, а також становлення та набуття всіх інших елементів системи, в принципі, здається можливим сприяти класифікації системи як ціле («класифікатор класифікатор»).

Умно можна назвати такий класифікатор Класифікатор Станів Маркетинг Медична Система (KS MMS).

Використовуючи наявні та конструюючи відповідні класифікатори всіх можливих елементів, що складають маркетингову систему медичних послуг, використовуючи новітні інформаційно-комп’ютерні технології, представляє можливим у кожнім конкретному випадку досліджувати, знаходити та фіксувати конкретні стани оптимальної відповідності елементів усіх, за якими досягається відповідна мета-система найважливіший рівень ефективності, і на основі таких складів виділяють однорангові з методом керівництва структурою КС MMS.

Отріман і описаний раніше [3,4] модель маркетингової (ліберальної) системи медичних послуг методично сприяє виділенню абсолютно можливої ​​та достатньої кількості елементів системи, на рівні якої можна забезпечити належні класифікації. Крім того, модель має чіткий взаємозв’язок між усіма елементами системи, а також прямо чи опосередковано однозначно визначається залежність параметрів складу в класифікаторах цих елементів.

Система маркетингу медичних послуг описується двома основними рівностями (у моделі інтелект поділено на дві сфери — верхню і нижню):

  1. Рівень споживає медичні послуги та медичні пропозиції медична допомога,

  2. вартість медичних процедур та медичних практик (технологій) відповідно до задоволеності напоєм пацієнта.

Перша лінія принципу дозволяє виділити всі можливі особливості елементів системи маркетингу. Іншими словами, для забезпечення можливого співвідношеніе параметрів класифікаторів, вибираючи з ряду їх параметрів, які влаштовують закріплені уми і оптимально або для інших цілей. На цьому ж рівні реалізовані прогнозні завдання системи, які дозволяють принципово (теоретично) прийняти winkle споживати відповідними пропозиції.

На рівні медичних процедур і лікувальних процедур передбачені технологічні системи. Я зрозумів, що при задоволеному напої всі склади впроваджених технологій медичної допомоги однозначні. Відповідність цих «» параметрів класифікаційних рядів, що відбулися, система одна з перенесення відповідних ініміні елементів на перший рівень (потреби і пропозиції).

Найвищий рівень наочності параметрів класифікаторів елементів системи із задоволеним напоєм задньою стороною ока оптимально переглядається видимістю елементів системи в період медичних пропозицій — ще менше, т.к. характеристика якості надання медичних послуг.

Запропонований методологічний підхід із використанням моделей маркетингової системи медичних послуг дозволяє комплексно і системно представити місця класифікаторів різних елементів системи охорони здоров’я, розкрити можливу та реалізовану відповідність складових параметрів цих класифікаторів, з метою прогнозування та забезпечення найвищого ступеня задоволення медичних послуг.

Література

1. Bickenbach, J., Chatterji, S., Badley, E. and Ustun, T. (1999) Моделі інвалідності, універсалізм і Міжнародна класифікація порушень, інвалідності та вад. Суспільні науки і медицина 00, 1-15.

2. Стародубов В. І. Із співавт. Основні положення концепції стандартизації медичних послуг. / Економіка охорони здоров’я, No 10/22, — 1997. — С.5.

3. Тогунов І.А. Модель системи маркетингу медичних послуг (маркетингова формалізація сутності ліберальної системи охорони здоров’я). / Ексклюзивний маркетинг — No5 — 1999, — с.47-83.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *