Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Дипломна — Управління промисловою фірмою: соціально-економічні аспекти


Дипломна - Управління промисловою фірмою: соціально-економічні аспекти

Завантажити диплом: Управління промисловою фірмою: соціально-економічні аспекти

План дипломної роботи:

1. Введення.

2. Управління промисловою фірмою

а) загальна характеристика промислового підприємства;

б) система внутрішньофірмового планування;

в) організаційне проектування та контроль;

г) мотивація як ключ до успіху.

3. Управління трудовими ресурсами – соціальний аспект у теорії менеджменту.

3.1. Планування потреб у трудових ресурсах

3.2. Набір

3.3. Відбір кадрів

3.4. Визначення заробітної плати та пільг

3.5. Професійна орієнтація та соціальна адаптація в колективі

3.6. Підготовка кадрів

3.7. Оцінка результатів діяльності

3.8. Підготовка керівних кадрів

3.9. Управління просуванням по службі

3.10. Підвищення якості трудового життя

3.11. Удосконалення організації праці

4. Фірма «АББ» — найбільший електротехнічний концерн світу (за результатами студентської практики).

5. Основні напрями діяльності фірми.

Висновок.

Література.

Вступ

Актуальність дослідження з управління промисловим підприємством та його соціально-економічним аспектам в нових умовах економічної реформи визначається насамперед становленням ринкової економіки, що продовжується, що у свою чергу вимагає перебудови не тільки форм і методів господарювання, а й мислення всіх категорій трудящих, які беруть участь у процесі управління господарством . Значення цієї проблеми виходить і в теоретичному, і в практичному аспектах на перший план не тільки тому, що понад 70% усіх трудящих об’єднано у виробничі колективи, де створюється приблизно 90% національного доходу, а й досить складне, нестійке становище виробничих колективів у нинішньому стані вітчизняної економіки
Потрібна докорінна реформа управління як на народногосподарському рівні, а й у основному ланці економіки — підприємстві. Незважаючи на етап приватизації багатьох великих промислових об’єктів, що триває, зміна організаційно-правових форм, поки що не вдалося включити промислові підприємства в ринковий механізм як повноцінний його механізм. Перехід до ринку неможливий також без створення нового механізму господарювання на рівні підприємства, що забезпечує його стійкість, так і гнучкість, його сприйнятливість до змін кон’юнктури ринку та різних нововведень. Формування такого механізму методом проб та помилок – процес надто дорогий та затяжний. Тому необхідною умовою вирішення поставлених завдань є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики та обґрунтування такої системи управління підприємством, яка б забезпечити підвищення ефективності виробництва та насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.
Метою даного дослідження є знайомство із загальновизнаною у світі практикою управління промисловою фірмою та розгляд її соціальних та економічних аспектів.
Досягнення цієї мети, на думку автора, здійснюється через вирішення наступних завдань:
— розгляду загальної характеристики промислового підприємства як відкритої системи, виявлення найбільш зручної на сьогоднішній день в умовах швидких темпів приватизації організаційно-правової форми;
— вивчення міжнародного досвіду розвитку системи внутрішньофірмового планування, вироблення основних цілей та стратегії фірми;
— ознайомлення з основними функціями та етапами організаційного проектування, а також із завданнями проведення та забезпечення контролю на підприємстві;
— ознайомлення та оцінка однієї з основних функцій менеджменту — мотивації та її роль у підвищенні ефективності виробництва.
— вивчення міжнародного досвіду управління трудовими ресурсами, дослідження та розробка різних напрямів у роботі з кадрами як найважливішого соціального аспекту в управлінні промисловою фірмою.
— знайомство на основі студентського стажування, що пройшло у Швейцарії, з одним з найбільших у світі електротехнічним концерном “АББ”, представлення основних його видів діяльності та положень, яким він слідує.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *