Дії населення за сигналами оповіщення
Химия

Дії населення за сигналами оповіщення


Дії населення за сигналами оповіщення

Завантажити реферат: Дії населення за сигналами оповіщення

Серед захисних заходів ДО, що здійснюються завчасно, особливо важливе місце займає організація оповіщення органів цивільної оборони, формувань та населення про загрозу нападу супротивника та застосування їм ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) зброї та інших сучасних засобів нападу. Особливого значення сповіщення набуває у разі раптового нападу супротивника, коли реальний час для попередження населення буде вкрай обмеженим та обчислюватися хвилинами.

Сучасні системи дальнього виявлення дозволяють швидко визначити як місце і напрям руху носія, а й час його підльоту. Це забезпечує передачу сигналу
за системою оповіщення до штабів цивільної оборони та об’єктів.

Сигнали оповіщення цивільної оборони

З метою своєчасного попередження населення міст та сільських населених пунктів про виникнення безпосередньої небезпеки застосування противником ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) або іншої зброї та необхідності застосування заходів захисту встановлено такі
сигнали оповіщення цивільної оборони:

  • «Повітряна тривога»;
  • «Відбій повітряної тривоги»;
  • «Радіаційна небезпека»;
  • «Хімічна тривога».

Сигнал «Повітряна тривога» подається для населення. Він попереджає про безпосередню небезпеку поразки противником цього міста (району). По радіотрансляційній мережі передається текст: «Увага! Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Повітряна тривога!» Водночас сигнал дублюється звуком сирен, гудками заводів та транспортних засобів. На об’єктах сигнал дублюватиметься всіма засобами, що є в їхньому розпорядженні. Тривалість сигналу 2-3 хв.

За цим сигналом об’єкти припиняють роботу, транспорт зупиняється і все населення ховається у захисних спорудах.

Сигнал «Відбою повітряної тривоги» передається органами цивільної оборони. По радіотрансляційній мережі передається текст: «Увага! Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!» За цим сигналом населення з дозволу комендантів (старших) притулків та укриттів залишає їх.

Сигнал «Радіаційна небезпека» подається в населених пунктах та районах, у напрямку яких рухається радіаційна хмара, що утворилася при вибуху ядерного боєприпасу.

За сигналом «Радіаційна небезпека» необхідно надіти респіратор, протипилову тканинну маску або ватно-марлеву пов’язку, а за їх відсутності — протигаз, взяти підготовлений запас продуктів, індивідуальні засоби медичного захисту, предмети першої необхідності та піти у притулок, протирадіаційне або найпростіше укриття.

Сигнал «Хімічна тривога» подається за загрози або безпосереднього виявлення хімічного або бактеріологічного нападу (зараження). За цим сигналом необхідно швидко надіти протигаз, а в разі необхідності — засоби захисту шкіри і при першій же нагоді сховатися в захисній споруді.

Спеціальне оброблення

В результаті застосування противником зброї масового ураження люди, будівлі та споруди, транспортні засоби та техніка, територія, вода, продовольство та харчова сировина можуть виявитися зараженими радіоактивними, отруйними речовинами та бактеріальними засобами. Щоб виключити поразки людей, проводять спеціальну обробку.

Спеціальна обробка включає знезараження різних поверхонь та санітарну обробку особового складу формувань та населення.

Знезараження — виконання робіт з дезактивації, дегазації та дезінфекції заражених поверхонь.

Дезактивація — видалення радіоактивних речовин із заражених поверхонь транспортних засобів та техніки, будівель та споруд, території, одягу та засобів індивідуального захисту, а також із води. Проводять у випадках, коли ступінь зараження перевищує допустимі межі. Дезактивація поділяється на часткову та повну і проводиться в основному двома способами — механічним та фізико-хімічним. Механічний спосіб — видалення РВ із заражених поверхонь. Фізико-хімічний спосіб ґрунтується на процесах, що виникають при змиванні РВ розчинами різних препаратів.

Дегазація — розкладання отруйних речовин до нетоксичних продуктів та видалення їх із заражених поверхонь з метою зниження зараженості до допустимих норм. Виготовляється за допомогою спеціальних технічних засобів, приладів, комплексів, поливомийних машин із застосуванням речовин, що дегазують, а також води, органічних розчинників, миючих розчинів. Розрізняють часткову та повну дегазацію.

Дезінфекція — знищення у зовнішньому середовищі збудників заразних хвороб при застосуванні противником бактеріальних засобів.

Дезінфекція буває: профілактична, поточна та заключна

Дезінфекція може проводитися хімічним, фізичним, механічним та комбінованим способами.

Санітарна обробка — комплекс заходів щодо ліквідації зараження особового складу формувань та населення радіоактивними, отруйними речовинами або бактеріальними засобами; складова частина спеціальної обробки. Вчасно та якісно проведена санітарна обробка запобігає поширенню інфекції за межі зони бактеріологічного зараження. Поділяється на часткову та повну.

Під частковою санітарною обробкою мається на увазі механічне очищення та обробка відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, засобів індивідуального захисту за допомогою індивідуальних протихімічних пакетів. Вона проводиться в осередку поразки в ході проведення СНАВР, носить характер тимчасового заходу і має на меті запобігання небезпеці вторинного інфікування людей.

Повна санітарна обробка — знезараження тіла людини дезинфікуючою рецептурою, обмивка людей зі зміною білизни та одягу, дезінфекція (дезінсекція) знятого одягу. Мета обробки — повне знезараження від радіоактивних, отруйних речовин та бактеріальних засобів одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, поверхні тіла та слизових оболонок. Повній санітарній обробці підлягає особовий склад формувань, робітники, службовці та евакуйоване населення після виходу з осередків ураження (зон зараження).

Знезараження одягу, взуття та засобів індивідуального захисту (залежно від конкретної ситуації та можливостей) проводиться: камерним методом; газовим способом у пристосованих камерах, ємностях та ін; кип’ятінням; замочуванням у розчинах дезінфектантів; під час прання у пральних машинах.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *