Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Цінова політика як одна із складових механізму реалізації маркетингової концепції. Принципи її розробки


Цінова політика як одна із складових механізму реалізації маркетингової концепції.  Принципи її розробки

Цілеспрямована цінова політика в експортному маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх залежно від ситуації на ринку, щоб опанувати певну частку ринку, отримати намічений обсяг прибутку і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання, пов’язані з реалізацією товару у певній фазі його життєвого циклу, відповісти на діяльність конкурентів тощо.
Усе це забезпечує рішення стратегічних завдань.
Важливість ціни керівників маркетингу значно зросла. У дослідженні, проведеному 1964 року, вони ставили ціноутворення на шосте за значенням місце серед 12 маркетингових чинників — після планування продукту, маркетингових досліджень, управління збутом, реклами, стимулювання збуту та обслуговування споживачів. Половина керівників висловили думку, що ціноутворення не входить до п’яти найважливіших факторів. Однак опитування керівників у 1986 році показало, що ціноутворення є найважливішим, ключовим питанням, важливішим за впровадження нової продукції, сегментації ринків, витрат збуту та 14 інших факторів.
Для цього є низка причин. Протягом 70-х та початку 80-х років зростали витрати та ціни. Це збільшило увагу підприємств і споживачів до питань цін. Зменшення регулювання систем банків, транспорту та інших галузей економіки посилило цінову конкуренцію.
Стратегія підприємства у частині цін є діяльністю, що з безперервним процесом коригування. Стратегію ціноутворення необхідно переглядати:
1. Коли створюється нова продукція.
2. Коли продукція удосконалюється.
3. Коли змінюється конкурентне середовище над ринком.
4. Коли товар проходить різні стадії життєвого циклу.
5. Коли змінюються витрати виробництва.
Розробку цінової стратегії ускладнює:
1. Необхідність частої зміни цін.
2. Труднощі пояснити покупцям причину зміни цін.
3. Прийняття рішення щодо цінової політики без детального вивчення ринкової ситуації.
4. Еластичний попит.
5. Проблеми фірми, пов’язані зі зміною законодавчої основи ціноутворення.
Варинти стратегії цін:
1. Орієнтація на поточне становище.
Фірма прагне стабільного становищу над ринком. Ціноутворення орієнтується на запобігання спаду у виробництві. Страхування від негативного впливу довкілля (менеджери намагаються ні з ким не сваритися). Реклама, створення іміджу.
Прийоми ціноутворення:
а) Стратегія гнучких цін.
б) Стратегія неокруглених цін:
10,1 – неправильна ціна,
9,98 – правильна ціна. Цифри 9 та 8 мають психологічну дію;
в) Стратегія пільгових цін:
— продаж на виплат,
— Знижка за регулярність покупки,
— Знижка у зв’язку зі святом.
2. Орієнтація на збут.
2.1. Збути якнайбільше.
2.2. Отримання max сукупного прибутку збільшення обсягу продажів.
2.3. Скорочення витрат за великого обсягу реалізації.
Прийоми ціноутворення.
Проникаюча ринкова ціна. Орієнтована на max збільшення обсягу продажів. Основна умова – висока еластичність попиту. Якщо фірма має чіткий прогноз зниження витрат за виробництво і.
3. Орієнтація з прибутку.
Max-ція прибутку.
3.1. Отримання max прибутку короткий термін, та був закриття фірми.
3.2. p align=»justify»> Планування діяльності фірми з max прибутком на тривалий період часу.
Застосовуються престижні ціни. Ціна для покупців, які віддають перевагу якості, сервісу, унікальності. Іноді на 1 етапі встановлюється висока престижна ціна, що створює імідж товару. На 2-му етапі – ціна проникнення. Задовольнивши престижних покупців фірма знижує ціну та встановлює ціну масового проникнення. Можлива компенсаційна ціна. Ціна високого рівня, яка використовується за низької еластичності попиту. Використовується для стратегії зняття вершків. Реалізується за незначної конкуренції, або за її відсутності.
Світова вартість – найефективніша вартість, т.к. вона найповніше відповідає суспільно необхідним витратам праці, необхідним її виробництва. Вона є об’єктивною.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *