Тести та шпаргалки

Числа довжини хвилі та вектори та матриці форми хвилі


Числа довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвиліЧисла довжини хвилі та вектори та матриці форми хвилі

Анотація на тему:

Власні номери що хвильові вектори та матриці пlan

  • Силові числа та вектори степені лінійного перетворення.

  • Характерно рівний.

  • Потужність векторів потужності та значень потужності.

Призначений. Ненульовий вектор, який радує розум

(один)

дзвонив мокрий вектор лінійне перетворення і число до наших власних цінностей. Сказати, що вектор потужності підтримує силу значення

Завдання пізнання всіх водних векторів у лінійному перетворенні може бути важливим як для кінця світу, так і для появи невичерпних просторів. На нас дивляться на її лінійний простір кінця світу

Як основу в просторі вібрацій, тоді рівність (1) можна записати в координатах, так як вона називає матрицю перетворення і координатний стовпець вектора або

(2)

de одинична матриця У розгорнутому вигляді (2) можна записати як

(2/)

Через ревнощі (4.18/) відомі координати вільного вектора Tse системи лінійних алгебраїчних вирівнювань з невизначеними. Якщо осколки вектора потужності відрізняються від нуля, то не всі координати відповідають нулю. Єдина система (2/) можуть нетривіальні розв’язки лише один раз, якщо її визначник дорожче до нуля, то

(3)

Рівняння (3) називається характеристика дорівнює. Зрозуміло, що в описовому просторі складні корені не можуть бути потужними значеннями.

Знаючи з рівняння (3) всі значення степенів, ми підставляємо їх у систему (2/) і ми знаємо вектори потужності, які відповідають цим значенням потужності.

Приклад. Знати силу сенсу і силу векторів і лінійних перетворень, які задаються в заданому базисі за допомогою матриці

Р озв ‘ ізо к. Запишемо характеристику рівняння (3)

потім ті ж і задані значення матриці Нехай заданий вектор, який відповідає заданому значенню/)

гаряча троянда

Оскілки ми шукаємо ненульове розв’язування однорідної системи, то, нібито й нав’язливо, два потужні вектори, які підтримують потужне значення

і чому

Воно дається без приведення актів влади силових векторів і значень потужності.

один0. Вектори потужності, які відповідають парам різних значень потужності, є лінійно незалежними.

20. Так само як і матриці лінійного перетворення в різних базах, то характеристичні поліноми матриць збігаються, т.

30. Як правило, значущість перетворення є коренем характеристики рівної кратності, тоді це не більше ніж лінійно незалежні вектори ступеня.

чотири0. Значення симетричної матриці є описовими, а значення векторів, які відповідають різним значенням, ортогональні.

50. Матриця лінійного перетворення в базисі також може виглядати по діагоналі і тільки в тому випадку, якщо всі вектори до базису є хорошими векторами і перетвореннями, а на головній діагоналі є йогівські значення.

60. Як і всі корені характеристичного полінома матриці

різне, то є така матриця як означник, що не дорівнює нулю, що матриця діагональна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *