Тести та шпаргалки

 • Завдання для страхування
  Тести та шпаргалки

  Завдання для страхування

  Завдання 1: Визначте розмір страхового внеску, якщо ставка брутто становить 5 рублів на кожні 100 рублів страхової суми. Страхова сума становить 55 тисяч рублів. Страхова вартість 65 тисяч рублів. Рішення: Cgh=55*5*0,8=220 тисяч рублів. Spr = S * Tb * Kp, де: S — страхова сума; Тб — базовий тариф (у % від страхової суми) Кп — поправочні коефіцієнти Якщо часовий ряд стабільний, як премію за ризик можна використовувати одноразове стандартне відхилення від середнього коефіцієнта збитків. Потім: N = (Qcp + L) • 100, де N – чиста тарифна ставка, %. Н= В іншому випадку можна застосувати подвійну премію за ризик або збільшити тарифний період: N = (Qcp+ ​​2 • L)…

 • Інвестиційні завдання
  Тести та шпаргалки

  Інвестиційні завдання

  ЗАВДАННЯ 1 Формула: PV= ∑подин(Пк / (1 + i)п Визначте поточну вартість грошових потоків за 4 роки: PV1 = 120 000 / (1+0,14) = 105 263 кий PV2 = 150 000 / (1 + 0,14)2 = 115 420 кий PV3 = 0 / (1 + 0,14)3 = 0 кий PV4 = 800 000 / (1 + 0,14)чотири = 473 681 кий PV = 105 263 + 115 420 + 0 + 473 681 = 694 364 кий Відповідь: Загальна теперішня вартість грошового потоку становить 694 364 куб ЗАВДАННЯ 2 За визначенням, внутрішня норма прибутку проекту є розв’язком трансцендентного рівняння. Таке рівняння неможливо розв’язати аналітично, і для його розв’язання потрібні чисельні…

 • Види інвестиційних ризиків
  Тести та шпаргалки

  Види інвестиційних ризиків

  2.3. Види інвестиційних ризиків Види інвестиційних ризиків різноманітні. Автор книги «Управління інвестиціями» Бланк класифікує за такими основними ознаками: 1. За сферами прояву: 2.1. Економічний. Він включає ризик, пов’язаний із зміною економічних факторів. Оскільки інвестиційна діяльність здійснюється в економічній сфері, вона найбільше піддається економічному ризику. 2.2. Політична. Він включає різні види виникаючих адміністративних обмежень інвестиційної діяльності, пов’язаних із зміною політики, що проводиться державою. 2.3. Соціальний. Він включає ризик страйків, виконання незапланованих соціальних програм під впливом працівників інвестованих підприємств та інші подібні види ризиків. 2.4. Екологічний. Він включає ризик різноманітних екологічних катастроф і катастроф (повені, пожежі тощо), які негативно впливають на діяльність об’єктів інвестування. 2.5. Інші види. До них належать рекет, крадіжка…

 • Венчурні інвестиції, особливості їх формування
  Тести та шпаргалки

  Венчурні інвестиції, особливості їх формування

  «Венчурні інвестиції, особливості їх формування» Венчурні інвестиції (від англійського «venture», що означає «ризик») мають на увазі інвестування в перспективний інноваційний бізнес, який ще не має доступу до фондового ринку. Венчурний бізнес — інвестиції, як правило, у формі власного капіталу, у високозростаючі підприємства, що демонструють потенціал, одна з основних форм впровадження технологічних інновацій. Цей вид підприємництва значною мірою характерний для комерціалізації результатів наукових досліджень у наукоємних і, насамперед, високотехнологічних сферах, де перспективи не гарантовані та існує значний ризик. Мета венчурного капіталу полягає в отриманні високого прибутку від інвестицій, який інвестори отримують у переважній більшості випадків не у вигляді дивідендів, а у вигляді повернення інвестицій при продажу після кількох років успішного розвитку…

 • Сутність ядерного страхування
  Тести та шпаргалки

  Сутність ядерного страхування

  (англ. nuklearnе страхування ризиків) — страхування цивільно-правової відповідальності організації, що експлуатує ядерний об’єкт, що передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату за заподіяння ядерної шкоди (шкоди) внаслідок ядерної інциденту. Ядерна установка — ядерна установка, джерело випромінювання, сховище для ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, сховище радіоактивних відходів, що використовуються в мирних і оборонних цілях, що містять або використовують ядерні матеріали, радіоактивні речовини або радіоактивні відходи в кількостях і з активністю (і/або). що випромінюють іонізуюче випромінювання з інтенсивністю або енергією), які дорівнюють або перевищують значення, встановлені федеральними нормами і правилами у сфері використання атомної енергії. Відповідно до Федерального закону «Про використання атомної енергії» (1995) для здійснення відповідних видів діяльності з ядерною установкою, джерелом…

 • Страховий ризик, класифікація ризиків
  Тести та шпаргалки

  Страховий ризик, класифікація ризиків

  Зміст Страховий ризик, класифікація ризиків. Дайте визначення таким термінам: — застрахований збиток, — Страхова відповідальність. 3. Внаслідок ДТП знищено автомобіль. Ціна автомобіля 20 тис. ден. од. Знос на дату укладення договору страхування склав 10%. Від автомобіля були запчастини на 1,5 тис. ден. одиниць Визначити розмір збитку? Страховий ризик, класифікація ризиків. Страховий ризик – це ризик, який оцінюється з точки зору ймовірності настання страхового випадку та кількісного розміру можливого збитку. Основними критеріями, які дозволяють вважати ризик застрахованим, є: — ризик, що входить до обсягу відповідальності страховика, повинен бути можливим; — ризик повинен носити випадковий характер; — випадкове виникнення цього ризику можна співвіднести з масою однорідних об’єктів; Цілеспрямовані дії щодо обмеження або…

 • Страхування
  Тести та шпаргалки

  Страхування

  Тест За темою: цикл фундаментальних дисциплін Вчитель ___________________________________ Євпаторія 1999 рік 1. Франшиза, її види та особливості застосування. До договору страхування можуть бути введені різні положення та умови, які називаються застереженням (лат. Клаузула- виняток). Одним із таких пунктів є франшиза, яка встановлюється для визначення оптимального розміру страхового зобов’язання, що підлягає виплаті за договорами страхування, укладеними для інших видів страхування, ніж страхування життя. Франшиза є частиною можливої ​​шкоди, яка може бути завдана майновим інтересам страхувальника і не підлягає відшкодуванню страховиком, її конкретне значення обумовлюється в договорі страхування за згодою сторін. Франшиза буває двох видів — умовна і безумовна. Умовна або цілісна (не франшиза) — це умова звільнення страховика від відповідальності за…

 • Страхування життя 8
  Тести та шпаргалки

  Страхування життя 8

  Страхування життя – особлива тема. Цей сектор ринку вже багато років перебуває в Росії в стані стагнації. Населення, не довіряючи страховикам, не поспішало користуватися такою послугою. У свою чергу страховики придумали власну програму для цього виду діяльності – тривалий час використовували її для різних фінансових схем. Але з часом ситуація почала змінюватися. Ринок очистився від уявних страховиків, почала зростати страхова культура населення. Крім того, на російський ринок почали виходити великі іноземні гравці, які бажають зайняти свою нішу на російському, за їх словами, перспективному ринку страхування життя. «Ситуація на ринку страхування життя, на мою думку, нагадує спортсмена, який перед гонкою знаходиться на низькому старті. Усі основні гравці ринку готують ресурси, щоб…

 • Страхування вантажу 2
  Тести та шпаргалки

  Страхування вантажу 2

  Страхування вантажу Вантаж – Це матеріальні цінності, які перебувають у процесі транспортування. Особливості страхування залежать від вид вантажу та транспорту. Транспорт Залізниця Автомобільний Морський Внутрішній водний шлях Повітря Транспортна класифікація вантажів. Групи: 1. Насипний 2. Загальний (шт.) 3.Спеціальний режим Маса — певна конструкційна маса, що транспортується у великих кількостях без упаковки. До масових відносяться: 1. Насипні — зерно і насіння 2. Насипні — вугілля, пісок, гравій, камінь, руда 3. Наливні — рідкі вантажі, які перевозяться наливом у спеціальних транспортних засобах — цистернах, паливних танкерах. 4. Лісове господарство – круглий ліс, пиломатеріали, фанера тощо. Генеральний — штучні вантажі в упаковці або без неї, прийняті до перевезення згідно накладної. Загальні поділяються: за…

 • Страхування банківських вкладів. Досвід зарубіжних країн.
  Тести та шпаргалки

  Страхування банківських вкладів. Досвід зарубіжних країн.

  Страхування банківських вкладів. Досвід зарубіжних країн. Як показує досвід багатьох країн, наявність фондів страхування вкладів сприяє стабільності банківської системи та постійному притоку депозитів до банків. При цьому страхові фонди створюються за рахунок внесків самих банків. Ризики можливих затримок повернення вкладів розподілені невеликими частками між усіма комерційними банками. Як свідчить світовий досвід, формування інститутів гарантування вкладів супроводжується створенням спеціалізованих установ з нагляду, реструктуризації банківської системи, внутрішнього та зовнішнього аудиту. Тільки тісна координація роботи цих установ дає змогу підтримувати стабільність банківської системи, забезпечуючи управління всіма етапами розвитку банку. Проте однієї лише гарантії вкладів недостатньо для захисту вкладників. Вона має бути доповнена ефективними механізмами нагляду та контролю за банками з боку держави. Гарантування…