Химия

 • «Інновації в авіації та космонавтиці»
  Химия

  «Інновації в авіації та космонавтиці»

  «Інновації в авіації та космонавтиці» Московський авіаційний інститут (національний дослідний університет) спільно з філією ВАТ «Компанія «Сухий» «ОКБ Сухого» з метою розвитку навичок науково-дослідної роботи та набуття студентами, аспірантами та молодими вченими досвіду публічних виступів з науковими доповідями, проводить з 22 по 24 квітня 2014 року Московську молодіжну науково-практичну конференцію «Інновації в авіації та космонавтиці-2014», присвячену 75-річчю від дня заснування ОКБ Сухого. Напрямки роботи конференції охоплюють майже всі області авіакосмічної промисловості. Конференція «Інновації в авіації та космонавтиці» проводиться у рамках програми Московського авіаційного інституту з надання підтримки перспективним науковим кадрам, що відповідає стратегічним завданням державної молодіжної політики. Цей захід дозволяє молодим вченим заявити про свої наукові дослідження, виявити однодумців серед…

 • ІНФОРМАТИКА Контрольна робота #1 Варіант #17
  Химия

  ІНФОРМАТИКА Контрольна робота #1 Варіант #17

  МОСКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кіровська філія Кафедра інформатики та математики ІНФОРМАТИКА Контрольна робота #1 Варіант #17 Виконав: студент заочної форми навчання набір 2014 року Група ЕЗС-2 С.А.Іванов Перевірив: (Посада) Т.В.Топорова Завдання 1. Поняття інформації, види та властивості інформації, вимірювання кількості інформації. Інформація — це усвідомлені відомості про навколишній світ, які є об’єктом зберігання, перетворення, передачі та використання. Дані — це знання, виражені в сигналах, повідомленнях, повідомленнях, повідомленнях і т. д. Кожну людину у світі оточує море інформації різних видів. Незважаючи на те, що єдиного суворого визначення інформації не існує, є можливість описати цей термін через характерні властивості: дуалізм (двоїстість), достовірність, повнота, адекватність, доступність та актуальність. Інформація міститься скрізь. Дерево містить власну…

 • Інформатика (2)
  Химия

  Інформатика (2)

  Загальні відомості Перед виконанням лабораторної роботи студент зобов’язаний ознайомитися з теоретичним матеріалом на цю тему, виконати попередню частину звіту з лабораторної роботи та скласти вихідний текст програми. Тільки після цього студент допускається до виконання лабораторної роботи за ЕОМ. Звіт з лабораторної роботи повинен містити: Попередня частина 1) Тема та мета роботи 2) Умова завдання (повністю) 3) Постановка задачі 4) Короткий виклад методу розв’язання 5) Блок-схема алгоритму Основна частина 6) Налагоджений (без помилок) текст програми 7) Результати роботи програми 8) Висновки Лабораторна робота вважається відпрацьованою, якщо всі її завдання виконані на комп’ютері, отримані відповідні результати, складено повний звіт за вказаною формою. Після виконання студент допускається до захисту лабораторної роботи. На захист…

 • Інформаційні технології у професійній діяльності
  Химия

  Інформаційні технології у професійній діяльності

  ГАОУ СПО РБ Білебеївський медичний коледж Інформаційні технології у професійній діяльності Оформлення рефератів, повідомлень та курсових робіт Белебей-2014 Вимоги до оформлення практичної роботи. Виконання практичної роботи включає вибір теми, підбір і вивчення літератури, складання плану, написання тексту. Обсяг роботи 10-15 сторінок машинопису. У текстовому редакторі Word робота виконується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5. Обов’язкове дотримання червоного рядка: відступ – 1 см. Поля: праве – 2 см, ліве – 2 см, верхнє – 3 см, нижнє – 2 см. Нумерація сторінок обов’язково внизу, у центрі. При оформленні роботи використовуйте книжкову і альбомну орієнтацію сторінок в одному документі. На титульному листі вказують наступне: «Реферат», у наступному рядку…

 • Індійський океан
  Химия

  Індійський океан

  Індійський океан — Третій за розміром океан Землі, що покриває близько 20% її водної поверхні. Його площа складає 76,17 мільйона км², обсяг — 282,65 мільйона км³. Найглибша точка океану знаходиться в Зондському жолобі (7729[1] м). На півночі омиває Азію, на заході – Африку, на сході – Австралію; на півдні межує з Антарктидою. Кордон з Атлантичним океаном проходить по 20 меридіану східної довготи; з Тихим — по 146 55 ‘меридіану східної довготи. Найпівнічніша точка Індійського океану знаходиться приблизно на 30° північної широти в Перській затоці. Ширина Індійського океану становить приблизно 10 000 км. між південними точками Австралії та Африки. Флора і фауна Флора та фауна Індійського океану надзвичайно різноманітні. Тропічна область…

 • . Ідеальний газ. Рівняння стану.
  Химия

  . Ідеальний газ. Рівняння стану.

  лекція 03 План лекції: 1. Ідеальний газ. Рівняння стану. 2. Суміші ідеальних газів та способи їх подання. 3. Визначення газової постійної суміші, її молекулярної маси, що здається, і теплоємності. 4. Перший закон термодинаміки. Формулювання та аналітичні вирази. 1. Ідеальний газ. Рівняння стану Під ідеальним газом розуміють газ, у якому повністю відсутні сили міжмолекулярної взаємодії, а молекули вважатимуться матеріальними точками. Для такого газу справедливе рівняння стану Клапейрона – Менделєєва (3-1) де V і G — Обсяг і маса газу; R — Постійна газова даного газу. Газова постійна визначається виразом (3-2) де m – молекулярна маса цього газу — Універсальна газова постійна. Реальні гази за досить високих температур і малих густин добре…

 • HPO3 Метафосфорна кислота
  Химия

  HPO3 Метафосфорна кислота

  HPO3 Метафосфорна кислота — одноосновна кислота, найпростіша формула якої HPO3; дійсний склад її молекул виражається формулою (HPO3)n, де n = 3,4,5 і т. д. У чистому вигляді є склоподібну масу, легко розчинну у воді. · Отримують взаємодією оксиду фосфору(V) з водою: Фізико-хімічні властивості Метафосфорна кислота являє собою білу склоподібну речовину, що добре розчиняється у воді і, приєднуючи її, поступово переходить в ортофосфорну кислоту: Дуже отруйна речовина. H3PO4 Ортофосфатна кислота (фосфорна кислота) — неорганічна кислота середньої сили, з хімічною формулою H3PO4, яка за стандартних умов є безбарвними гігроскопічними кристалами. При температурі вище 213 °C вона перетворюється на пірофосфорну кислоту H4P2O7. Дуже добре розчинна у воді. Зазвичай ортофосфорною (або просто фосфорною) кислотою…

 • Груди втратили пружність
  Химия

  Груди втратили пружність

  Жіночі груди складаються з гладкої, тонкої шкіри, під якою ховаються молочні залози. Навколо них знаходиться жирова тканина, від кількості якої залежить обсяг грудей. За допомогою сполучної тканини молочні залози кріпляться до м’язів грудної клітки. За пружність шкіри грудей відповідає гормон естроген, що регулює виробництво білків колагену, еластину та гіалурону. Від перших двох залежить еластичність та пружність клітин шкіри, третій відповідає за зволоженість шкірного покриву. З віком сполучна тканина, що підтримує груди, розтягується, а еластин і колаген виробляються в меншій кількості. Груди поступово стають в’ялими і провисають. Як повернути пружність грудям 8 способів 1. Правильний бюстгальтер Щоб груди зберігали форму та пружність довгі роки, носіть бюстгальтер свого розміру. Занадто тісний ліф,…

 • Григорій Перельман
  Химия

  Григорій Перельман

  Григорій Перельман народився 13 червня 1966 року в Ленінграді в єврейській родині. Його батько Яків був інженером-електриком (попри поширену оману, Яків Ісидорович Перельман, відомий популяризатор фізики, математики та астрономії, не є батьком Григорія Яковича Перельмана), 1993 року емігрував до Ізраїлю. Мати, Любов Лейбовна, залишилася у Санкт-Петербурзі, працювала вчителем математики у ПТУ. Саме мати, яка грала на скрипці, прищепила майбутньому математику любов до класичної музики. До 9 класу Перельман навчався у середній школі на околиці Ленінграда, а потім перевівся у 239 фізико-математичну школу. Він добре грав у настільний теніс, відвідував музичну школу. Золоту медаль не одержав лише через фізкультуру, не здавши норми ГТО. З 5 класу Григорій займався в математичному центрі…

 • Громадянство. Поняття та принципи громадянства.
  Химия

  Громадянство. Поняття та принципи громадянства.

  2. Підстави набуття громадянства. 3. Припинення громадянства. 4. Державні органи, які відають справи про громадянство. 5. Правовий статус іноземців, апатридів, осіб із подвійним громадянством. 6. Інститут політичного притулку. Запитання для самоконтролю 1. Що таке інститут громадянства? 2. Які нормативно-правові акти регулюють питання громадянства? 3. Які документи підтверджують громадянство РФ? 4. Чи може бути позбавлений громадянства російський громадянин? 5. Назвіть методи набуття громадянства РФ. 6. Які вимоги пред’являються прийому російське громадянство? 7. Що означає прийом у громадянство РФ у спрощеному порядку? 8. З якого моменту російське громадянство вважається набутим? 9. За яких умов можливе відновлення у громадянстві РФ? 10. У зв’язку з чим, клопотання про прийом у громадянство та про відновлення…