Реферати

Бронювання з використанням мажоритарного елемента


Бронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаБронювання з використанням мажоритарного елементаСанкт-Петербурзький державний технічний університет

ЕСЕ

з дисципліни «Теорія надійності»

Тема: Резервування з використанням мажоритарного елемента.

Виконав: Карцев А.А

Санкт-Петербург

2000 рік

Мажоритарний елемент дає можливість забезпечити режим одночасної штатної роботи основного і резервного елементів РЕУ і виключає використання спеціальних вузлів комутації, що виключають взаємний вплив основного і резервного елементів один на одного. При цьому вихід з ладу основних або резервних елементів не впливає на роботу інших справних елементів. В даний час структурне резервування з мажоритарним елементом знайшло дуже широке застосування, воно використовується для підвищення надійності цифрових електронних пристроїв і цифрових систем.

Мажоритарний елемент — це логічний пристрій з непарною кількістю входів. m=2k+1 (де к = 1, 2, 3…) і один вихід. Найбільш часто використовувані елементи m = 3рідше с m = 5 і дуже рідко m = 7. Умовне позначення більшості елементів показано на рис. один.

Основний елемент може бути виконаний у вигляді окремої мікросхеми або зібраний з кількох логічних мікросхем. Далі для стислості будемо називати застереження з використанням елемента більшості просто застереженням більшості.

Принцип застереження більшості буде пояснено на прикладі за допомогою рис. 2 показує частину деякої цифрової схеми.

З виходу цифрового пристрою U1 цифрові сигнали у вигляді послідовності символів «0» і «1» надходять на входи трьох одночасно працюючих ідентичних однаково надійних пристроїв U21, U22, U23, утворюючи резервний вузол. Цифрові сигнали з виходу кожного з приладів U21, U22, U23 надходять на відповідний вхід мажоритарного елемента (в даному випадку трьохвхідного).

Якщо кожен з пристроїв U21, U22, U23 працює справно, то в даний момент часу їх виходи будуть мати однаковий двійковий символ (0 або 1), а отже, і на входах основного елемента. Тоді на виході основного елемента буде такий самий двійковий сигнал. Якщо будь-який з пристроїв U21, U22, U23 вийшов з ладу, то тільки два входи основного елемента в даний момент часу будуть мати однакові двійкові символи. На виході мажоритарного елемента буде двійковий символ, який відповідає символу на виході двох справних пристроїв. Тобто мажоритарний елемент виконує логічну операцію прийняття рішення «більшістю» (операція «голосування»). Тепер стає зрозуміло, чому кількість входів для мажоритарного елемента має бути непарним і більшим за одиницю.

На рис. 3 показана блок-схема трьохвхідного мажоритарного елемента, з якої стає зрозумілою логіка його роботи, що відповідає логічній функції Z=(x1 / x2) / (x2/|x3)/(x1/|x3).

Знайдемо залежність ймовірності безвідмовної роботи вузла з мажоритарною надлишковістю пrm(т) на ймовірність безвідмовної роботи резервного та резервного елементів P
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = «//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId=934203899984057»;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *