Банківська система України та проблеми та реформи
Тести та шпаргалки

Банківська система України та проблеми та реформи


321787208

МІНІСТЕРСТВО ПРАКТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА, СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАКТИКИ

ДОДАТКОВІ

по темі:

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕФОРМИ»

Підготовлено:

Учень 24 групи

Бурханова Тетяна

Вікладач:

Черніш Н.М

Чернігів-2007

Банківська система в Україні та шляхи та реформи

Банки є одними з найстаріших і найбільших фінансових посередників за розміром активів. Варто відзначити, що перші банки розташувалися з офісів шахт в Італії, а цього року в розвинених країнах світу банківська система була розкладена. Україна в цьому правилі не винна.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банк — юридична особа, Яка МАХ ВІКЛИЧНЕТ Право на основи ЛІККОНСІЇ НБУ Здііснати на перці операції: тазачення у Грошових FISTICS OSIB, що є розмовою тенденції ВІД власного. і юридичні питання. Тоді основним завданням банку є посередництво в переказі коштів від кредиторів до кредиторів.

Банківська діяльністьоскільки його можна донести до широкого розуміння, його можна розглядати як один із елементів фінансової діяльності держави.

Банківська діяльність формується із сукупності трьох взаємних операцій:

 • Прийом грошових вкладів від клієнтів банку;

 • Надання клієнтам позиції та створення нових платіжних доручень;

 • Здійснення розрахунків між клієнтами.

Банківська система — це організація сукупності різних типів банків у їхніх взаємовідносинах, як у цій чи іншій країні протягом усього історичного періоду.

Залежно від упорядкованості банків, залежно від чинного банківського законодавства виділяють два основних види стимулювання банківської системи:

однорангова банківська система (усі банки, що діють у країні (включаючи й центральні банки), перебувають на одній ієрархічній збіжності, використовуючи аналогічні функції з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів. Такий принцип побудови банківської системи характерний для економічної слаборозвинених країн, а також для країни з тоталітарним, адміністративним — режим командного управління.

шляхетна банківська система (характеристика Країни Зінковкове економойку, склади до огірка РІВНІВ: Верхній Рівень — Центральні (Емісіїні) береги, які є банки розпливчастим словом личи для двох категорій кліків, Підзахід Нижнього Права; є підприємства , організації, населення).

Така сама судова система і день року в Україні. Він заснований на взаємовідносинах між берегами у двох площинах: по вертикалі — план сервітуту між центральним банком, наприклад, той, що встановлює зв’язок, цей нижній берег, по горизонталі — синій річки, партнерство між нижніми берегами.

Банківська система України утворена з Національного банку України та інших банків, створених на території України на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року.

Банки в Україні функціонують як універсальні, так і як спеціалізовані (приватний, інвестиційний, кліринговий (розрахунковий), іпотечний. Наприклад. Банк набуває статусу спеціалізованого банку, а також не менше 50% його активів з однотипними активами, а банк набуває статусу спеціалізованого банку. спеціалізованого ощадного банку, а також не менше 50% його зобов’язань осіб). Стінки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю чи кооперативним банком.

За формою влади банки можуть бути державними (100% статутного капіталу такого банку належить державі, наприклад, Національний банк України, Ощадний банк, Український експортно-імпортний банк), або ті, що засновані на приватній форма влади. Відповідно до гідного законодавства в Україні можуть створюватися і кооперативні банки за принципами територіальності. Сморід поділяються на місцеві та центральні кооперативні банки, а їхнє утвердження, мінімальна кількість учасників та статутний капітал чітко регулюються законом.

У пам’ять «Про банки та банківську діяльність» також була перенесена можливість створення банківські спілкиКлючові слова: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група.

банківська корпорація банки можуть створюватися на індивідуальній основі шляхом підвищення їх ліквідності та ефективності платежів, для забезпечення координації та ретельного контролю за їхньою діяльністю. Банківська холдингова група — банківське об’єднання, на склад якого входять усі банки; материнський банк може володіти щонайменше 50% акціонерного капіталу або голосувати інших учасників групи, а також його дочірні банки. Фінансова холдингова група можна сформувати важливіше, або все одно з нормативами, які надають фінансові послуги, до середини з них не може бути менше 1 банку, а материнська компанія може мати фінансове регулювання, тоді можна надавати різні фінансові послуги. Наприклад, банки, кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо.

Банківська система у свідомості ринку функціонує на основі співучих умів. Функції банківської системи:

1) Трансформаційний — збільшено середню місію банків. Мобілізуючи вільні кошти та перераховуючи їх різним суб’єктам, банки можуть мати можливість трансформувати (змінювати) їх за різними напрямками, розширюватися, що змінює фінансові ризики.

2) Функція створення копійок і регулювання копійкової маси.

3) Функція забезпечення стабільності банків і копійкового ринку (стабілізація), що проявилося у прийнятті низки законів, що регулюють діяльність банків, у створенні механізму контролю та нагляду за діяльністю банків, також.

Ґрунтовне харчування та реформування банківської системи в Україні

Навряд чи сьогодні в Україні є люди, підприємства чи організації, які повністю задоволені роботою державної банківської системи. При цьому діапазон оцінок має досягти широкого: у вигляді загального переліку того, чи є позитивні невдачі решти доль, до можливих обіцянок для чіткого охоплення.

Нормальний вихід банківських систем дошкільного закладу кількості тубільців, депозиту, діжки, не завадить Довір, депозит Банкніє, депозит поручителя поручителя,

До кола суб’єктивних чиновників, ніби підігріваючи розвиток банківської системи, вони мають забезпечити широкий спектр пропонованих послуг (як у випадку з іноземними чиновниками – до трьохсот видів послуг, потім у Українських – значно менше), наявність історії, проблемних кредитних бюро та інших кредитних бюро. До цієї зміни необхідно додати проблему, пов’язану з ліквідністю форпостів.

Комерційні банки здебільшого так і не відрізняються обличчям до реального сектора економіки України, що значною мірою зумовлено як їхньою неготовністю надавати великі й довгострокові кредити, так і нестійкістю функціонування виробничих підприємств, відсутністю реальних структурних перетворень у вітчизняній економіці, а відже — високими кредитними ризиками. У обмеженій частці кредиторів спостерігається значна концентрація кредитних ризиків. Неповністю залишена також структура кредитів суб’єктам діяльності уряду. У результаті важливіше йти не на інвестиційні потреби суб’єктів держави, а на потік життя. Завдяки такій кредитній політиці спостерігається низький економічний ефект.

Банки гостро усвідомлюють відсутність досконалості, а в інших випадках – наявність міцної нормативно-правової бази. Необхідно відстоювати права кредиторів, формувати охоронні ради комерційних банків, стимулювати збільшення капіталізації та збільшення фінансово-правових витрат, не допускати передачі банкам неповноважних функцій контролюючих органів тощо. У той же час існує чимало нормативно-правових актів, які регулюють банківську діяльність, можуть мати важливий організаційно-адміністративний характер, і це навряд чи погано вплине на право слабкого та стабільного розвитку банківської діяльності. системи.

Національний банк України «Комплексну програму розвитку банківської системи України на 2003-2005 роки» пропагує Національний банк України.

Основними цілями подальшого розвитку Програми визначено: 1) удосконалення банківської системи України, підвищення стабільності перед кризою; 2) підвищення довіри до банківської системи з боку вкладників та інвесторів; 3) активізація діяльності банків з надходження коштів та перетворення їх у кредити для реального сектора економіки; 4) руйнування інтеграції банківської системи України у світлий фінансовий простір.

Отже, на мою думку, за допомогою правильного розвитку банківської системи України, з першими конкретними практичними кроками:

у сфері покращення ресурсного потенціалу комерційних банків

 • зростання реальних доходів населення та покращення фінансів підприємств;

 • збільшення мінімального розміру капіталу для місцевих кооперативних, регіональних та міжнародних комерційних банків;

 • зниження базових нормативів накопичення коштів на резервних фондах;

 • розширення участі комерційних банків із створеними страховими компаніями;

 • розвиток системи рефінансування банків НБУ; спрощення процедури підведення смуги, що направляється на заставу;

 • Обмеження розрахунків дівкою придбання нерухомості, автомобіль стошко.

у сфері банківської діяльності

 • виключення ситуацій, якщо банки приймають рішення під політичним тиском або під напливом суб’єктів держави;

 • приведення нормативних документів Національного банку України у відповідність до міжнародних стандартів;

 • створені владою правових та економічних засад створення комерційних банків для інвестиційної діяльності, відновлення системи довгострокового кредитування, активізації участі комерційних банків у створених фінансово-промислових групах, процесів приватизації;

 • створення комерційних банків для розробки стратегії їх розвитку;

 • розширення надання банками корпоративним клієнтам практичної допомоги в існуючій електронній комерції;

 • розвиток синдикованого кредитування суб’єктів управління;

 • дешевші банківські послуги за складності їх податків;

 • проведення міжнародної сертифікації лише державних банкірів.

Крім того, необхідно забезпечити соціально-економічний розвиток металургії, здійснити структурні зміни в реальному секторі економіки.

Згодом, будемо сподіватися, що в майбутньому для нормального функціонування банківської системи, з метою підвищення престижу та іміджу нинішніх владних людей, будуть здійснюватися необхідні візити і не створювати більше подібних проблем і ми може вийти на міжнародний ринок, не хвилюючись про те, чому ми бачимо наші європейські невдачі. Тож нехай банківська система закінчиться і стане нашою гордістю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *