Автоматична комутація
Химия

Автоматична комутація


Контрольна робота.

Варіант 1.

Завдання 1.

1. Пояснити призначення, принцип побудови та параметри заданого комутаційного блоку АТСКУ.

2. Навести схему однієї із зазначених у варіанті, ланок у символічному вигляді.

3. Вказати тип і кількість МКС, кількість та параметри комутаторів, що використовуються для побудови цієї ланки.

Вихідні дані.

Тип блоку – АІ-АВ

Ланка блоку – А

Рішення.

1. Блок АІ-АВ використовується на рівні абонентського шукання при обслуговуванні вихідних та вхідних дзвінків.

Блок побудований за схемою:

clip_image001clip_image001[1] А АІ В

clip_image002clip_image003clip_image004 20

clip_image005clip_image006 10 60

clip_image007clip_image008 20

clip_image009
clip_image003[1]clip_image003[2]

ПВ ПВ

Рис. 1.

З параметрами: 100х60х40.

2. Схема ланки А у символічному вигляді:

2 1

О1 Про2 Про3 Про4 Про5 Про6 Про7 Про8 Про9 Про10

3.

ланка блоку

Тип МКС

Кількість МКС

Кількість комутаторів

Число входів одного комутатора

Число виходів одного комутатора

А

20х20х6

3

20 10ком. — 10х4 10ком. — 10х2

10 10

4 2

Завдання 2.

Навести структурну схему керуючого пристрою АТСК. Пояснити склад та взаємодію функціональних вузлів при виконанні керуючим пристроєм певних функцій.

Вихідні дані.

Найменування УУ

Задані функції

МАВ

Визначення номера АК абонента «А» та вибір ІШК

clip_image010 А Рішення. В

20 а,в,с,d ланкиС

а,в а,в 100 а,в,с

АК 20 а,в,с,d ІШК

е,f,k,з

УУК УВП

АТ ПУ

ФНА

ОВС УПФ травень

CD

РП

ПРО

ТБ

Рис. 2. Структурна схема МАВ.

При вихідному зв’язку МАІ АВ займається після спрацьовування АК, промикається АТ – визначник абонентських ліній, призначений для визначення та фіксації номера абонента, що викликає, ОВД – визначник виду зв’язку, який забезпечує встановлення в даний момент часу тільки одного виду з’єднання – вихідного або вхідного, потім промикається РП -розподілювач переваги, в ланцюгах утримання реле визначників ОАЛ та ОСД та пробних реле,

потім ПУ — пробний пристрій, що вибирає проміжні лінії між ланками А, В і С і вихідну лінію до ІШК, а також готує ланцюги роботи електромагнітів МКС ланок А і В, потім УВП – пристрій підключення пробних ланцюгів, що підключає при вихідному зв’язку пробні дроти k ІШК до індивідуальних та групових реле, та промикає ІШК.

Завдання 3.

Використовуючи інформацію, що передається з передавального пристрою АВН в УЗПІ, яка наведена у табл. 4 заповнити табл. 5,6,7. У табл. 5 вказати номери позицій та цифри номера абонента. У табл. 6 вказати номери комбінацій, що передаються, на кожній з позиції. У табл. 7 показати послідовність видачі кодових комбінацій з ПУ АОН в УЗПІ (частотно – безінтервальний пакет, що кодується), за умови отримання сигналу запиту в момент передачі цифри, зазначеної в табл. 4.

ТАБЛИЦЯ 4

№ абонента

№ категорії

Цифра початку передачі

1233558

1

Т

clip_image011clip_image012 «СЗ»

ТАБЛИЦЯ 5

№ПОЗИЦІЇ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Позначення цифр

Н

К1

К2

К3

Т

З

Д

Е

До

Надані цифри

1

2

3

3

5

5

8

1

ТАБЛИЦЯ 6

№ПОЗИЦІЇ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Номер передається комбінації

11

1

2

3

12

5

12

8

1

ТАБЛИЦЯ 7

№ПОЗИЦІЇ

5

6

7

8

9

1

2

3

4

Частотна комбінація, що передається.

F4 F11

F1 F2

F0 F2

F0 F1

F2 F11

F0 F1

F1 F7

F4 F1

F1 F4

Завдання 4.

Пояснити призначення сигналізації на АТСКУ. Описати призначення одного з видів сигналізації та причина появи відповідних сигналів.

Вихідні дані.

Види сигналізації та сигналів

Рядова

Сигнали, що знімаються з СВА

Викликового типу

Пристрої станційної сигналізації призначені для контролю дії приладів АТС та створення оптичних та акустичних сигналів за їх пошкодження або неправильної роботи. За ступенем важливості розрізняють такі види сигналів: аварійні, групові та окремі. До аварійних відносяться сигнали, викликані перегоранням запобіжників: рядового, стативного СВУ, МГ, КП, КСА, ПЕУ, АОН, АК-АВ, плати маркера АК-АВ. Групові сигнали з’являються при перегоранні всіх стативних запобіжників на 6 А, індивідуальних на платах маркерів АІ-СД, ГІ, ГІК, РІА та на стативі УЗПІ, запобіжника МКС, а також при блокуваннях маркера АІ-СД, ГІ, ГІК, РІА, РІВ, порушення роботи МКПП, електронних регістрів або несправності в ланцюгах викликного струму. Окремі сигнали виникають під час перегорання індивідуальних запобіжників приладів, блокування комплектів РСЛ, безвідбійності абонентських пристроїв. Найбільш важливі оптичні сигнали супроводжуються безперервним акустичним сигналом (дзвінком), решта – уривчастим дзвінком. Сигнали одного виду з’являються негайно після пошкодження, інші, наприклад, сигнал про безвідбійність абонентської лінії з витримкою в часі.

За місцем дії сигналізація поділяється на стативну, рядову, групову та загальностанційну. Крім того, передбачено табло виносної сигналізації, яке встановлюється за межами автоматного залу.

Звичайна сигналізація дублює всі сигнали стативів ряду. На платі рядової сигналізації є два основних запобіжники по 6 А, два реле – А і РС та вісім сигнальних ламп: А (синя) – аварійна сигналізація, ПП (матово-біла) – перегорання індивідуальних запобіжників; ТС (червона) – технічна сигналізація, АС (зелена) – абонентська сигналізація, БЛ (біла) – блокування комплекту РСЛ, НІ (фіолетова) – несправність у ланцюзі викликного струму, ПР1 (помаранчева) – перегорання рядового запобіжника (30 А), ПР2 (жовта) — перегорання основних запобіжників плати рядової сигналізації.

рслі-2 вшк, рслі-2

clip_image013

+ —

кн кн

КІ КІ

ТР n

+

n

25Гц СВА

+ – рис.3 Ланцюг зняття з СВА сигналу викликного типу.

Напруга викличного струму знімається з СВА на первинну обмотку трансформатора ТР, що підвищує напругу до 100 В. Для РСЛІ-2 необхідна напруга викликного струму з мінусом та плюсом, тому одна з вторинних обмоток ТР підключається до плюс батареї.

Завдання 5.

Пояснити призначення та функції однієї з КІА АТСКУ.

Тип КІА

Пульти ППМ, ППР

ППМ – призначений для перевірки та контролю роботи маркерів, а також пов’язаних із ними КП та РПА. При перевірці маркерів АС-СД та ГІ він запам’ятовує та забезпечує індикацію на світловому номері вхідної лінії, напрямку та проміжній лінії, позначку про прийом цифр, початок та закінчення проби, включення електромагнітів МКС тощо. При перевірці маркера РІА фіксуються: номер вхідної лінії, відмітка про закінчення групової та індивідуальних проб. Можливі режими перевірок: одноразова, багаторазова, спостереження за роботою маркера, запис інформації про стан реле за сигналами технічної витримки часу. Багаторазова перевірка припиняється після контролю всіх 20 промлин, доступних входу.

ППР – призначений для перевірки регістрів АРБ, ВРД, ВРДБ, а також закріплених за ними АКС, МКП, РПА та КП. За допомогою пульта в регістр вводиться інформація: в АРБ шлейфними імпульсами, ВРД і ВРДБ батарейними імпульсами. Пульт приймає інформацію, що видається регістром, багаточастотним кодом або батарейним імпульсом. Пульт містить кодовий приймач. Напруга частот f0,….,f11 для обміну з регістром підводиться кабелем зі сполучною колодкою, що підключається до колодки на стативі. Програма перевірки задається за допомогою кнопок. У ланцюзі видачі та прийому інформації можна вводити опір, ємність та опір витоку, імітуючи абонентську та сполучну лінії.

Використовувана література:

1. Корнишев Ю.М. «Станційні споруди міських телефонних мереж» М. «Радіо та зв’язок» 1987.

2. Робоча програма «Аналогові системи комутації» Ставрополь.СКС 1998.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *