Антропогенні забруднення ґрунтового покриву.
Химия

Антропогенні забруднення ґрунтового покриву.


Антропогенні забруднення ґрунтового покриву.

Завантажити реферат: Антропогенні забруднення ґрунтового покриву

Зміст реферату

1. Важливість охорони ґрунтового покриву.

2. Шляхи потрапляння забруднень у ґрунт.

3. Класифікація ґрунтових забруднень.

4. Стан ґрунту в Башкирії.

1. Важливість охорони ґрунтового покриву.

Охорона грунтів від забруднень є важливим завданням людини, оскільки будь-які шкідливі сполуки, що у грунті, рано чи пізно потрапляють у організм людини.

По-перше, відбувається постійне вимивання забруднень у відкриті водоймища та ґрунтові води, які можуть використовуватися людиною для пиття та інших потреб.

По-друге, ці забруднення з ґрунтової вологи, ґрунтових вод і відкритих водойм потрапляють в організми тварин і рослин, що вживають цю воду, а потім по харчових ланцюжках знову-таки потрапляють в організм людини.

По-третє, багато шкідливих для людського організму сполук мають здатність кумулюватися в тканинах, і, насамперед, у кістках.

За оцінками дослідників, в біосферу надходить щорічно близько 20-30 млрд. т. твердих відходів, їх 50-60 % органічних сполук, а вигляді кислотних аргентів газового чи аерозольного характеру – близько 1 млрд. т.

2. Шляхи потрапляння забруднень у ґрунт.

Різні ґрунтові забруднення, більшість з яких антропогенного характеру, можна розділити за джерелом надходження цих забруднень у ґрунт.

1) З атмосферними опадами. Багато хімічних сполук, що потрапляють в атмосферу в результаті роботи підприємств, потім розчиняються в крапельках атмосферної вологи і з опадами випадають у ґрунт. Це, переважно, гази – оксиди сірки, азоту та інших. Більшість їх просто розчиняються, а утворюють хімічні сполуки з водою, мають кислотний характер. Таким чином утворюються кислотні дощі.

2) При безпосередньому поглинанні ґрунтом газоподібних сполук. У суху погоду гази можуть безпосередньо поглинатися ґрунтом, особливо вологим.

3) З рослинним опадом. Різні шкідливі з’єднання, в будь-якому агрегатному стані, поглинаються листям через продихи або осідають на поверхні. Потім, коли листя опадає, всі ці сполуки надходять знову-таки в ґрунт.

3. Класифікація ґрунтових забруднень.

Забруднення ґрунту важко класифікуються, у різних джерелах їх розподіл дається по-різному. Якщо узагальнити та виділити головне, то спостерігається наступна картина із забруднення ґрунту.

1) Сміття, викиди, відвали, відстійні породи. У групу входять різні за характером забруднення змішаного характеру, що включають як тверді, так і рідкі речовини, не дуже шкідливі для організму людини, але засмічують поверхню ґрунту, що ускладнюють зростання рослин на цій площі.

2) Важкими металами. Даний вид забруднень вже становить значну небезпеку для людини та інших тварин організмів, так як важкі метали нерідко мають високу токсичність і здатність до кумуляції в організмі. Найбільш поширене автомобільне паливо – бензин – містить дуже отруйну сполуку – тетраетилсвинець, що містить важкий метал свинець, який потрапляє у ґрунт. З інших важких металів, з’єднання яких забруднюють ґрунт, можна назвати Cd (кадмій), Cu (мідь), Cr (хром), Ni (нікель), Co (кобальт), Hg (ртуть), As (миш’як), Mn (марганець) ).

3) Пестицидами. Ці хімічні речовини в даний час широко використовуються як засоби боротьби зі шкідниками культурних рослин і тому можуть перебувати в ґрунті у значних кількостях. За своєю небезпекою для тварин та людини вони наближаються до попередньої групи. Саме з цієї причини був заборонений для використання препарат ДДТ (дихлор-дифеніл-трихлорметилметан), який є не тільки високотоксичною сполукою, але також має значну хімічну стійкість, не розкладається протягом десятків (!) років. Сліди ДДТ були виявлені дослідниками навіть у Антарктиді! Пестициди згубно діють на ґрунтову мікрофлору: бактерії, антиноміцети, гриби, водорості.

4) Мікотоксин. Дані явища не є антропогенними, тому що вони виділяються деякими грибами, однак за своєю шкідливістю для організму вони стоять в одному ряду з перерахованими забрудненнями ґрунту.

5) Радіоактивними речовинами. Радіоактивні сполуки стоять дещо відокремлено за своєю небезпекою, насамперед тому, що за своїми хімічними властивостями вони практично не відрізняються від аналогічних не радіоактивних елементів і легко проникають у всі живі організми, вбудовуючись у харчові ланцюжки. З радіоактивних ізотопів можна відзначити як приклад один найбільш небезпечний –

90 Sr (стронцій-90). Даний радіоактивний ізотоп має високий вихід при ядерному розподілі (2-8 %), великий період напіврозпаду (28,4 роки), хімічну спорідненість з кальцієм, а отже, здатність відкладатися в кісткових тканинах тварин і людини відносно високу рухливість у грунті. Сукупність вищезгаданих якостей роблять його дуже небезпечним радіонуклідом. 134Cs (цезій-134), 140 Ce (церій-140) та 36 Сl (хлор-36) також є небезпечними радіоактивними ізотопами. Хоча існують природні джерела забруднень радіоактивними сполуками, але основна маса найбільш активних ізотопів з невеликим періодом напіврозпаду потрапляє в довкілля антропогенним шляхом: у процесі виробництва та випробувань ядерної зброї, з атомних електростанцій, особливо у вигляді відходів і при аваріях, при виробництві та використанні , що містять радіоактивні ізотопи і т.д.

4. Стан ґрунту в Башкирії.

Лабораторіями республіканського центру Держсанепіднагляду щорічно проводиться аналіз забруднення ґрунту, насамперед ґрунтові зразки перевіряються на наявність пестицидів. Більшість показників відображають, загалом, благополучну ситуацію з ґрунтом, у тому числі аналіз проб, відібраних на території дитячих центрів, житлових кварталів тощо. Показує відповідність санітарно-гігієнічних вимог. Однак, пестицидне навантаження коливається по районах від 0,31 кг/га до 4,06 кг/га.

Асортимент пестицидів, які застосовуються в Башкирії, за останні 5 років зазнав істотних змін. На зміну хлорорганічним та фосфорорганічним сполукам прийшли пестициди нового покоління з груп сульфоїлсечовин, триазолів, перетроїдів. Істотно знижено застосування ртутьсодержащих препаратів, фунгіциди представлені, в основному, медьсодержащими препаратами. Норма витрати таких препаратів низька і становить 5-200 г/га.

Для охорони здоров’я населення республіки та навколишнього природного середовища, поліпшення умов праці працюючих з пестицидами необхідно вживати заходів щодо наведення порядку регламенту застосування пестицидів. Це особливо стосується фермерських та селянських господарств. Сьогодні фітосанітарна обстановка з їхньої полях не контролюється службою захисту рослин, селяни не навчаються правилам роботи з пестицидами, які продукція мало контролюється утримання токсичних елементів і залишкового кількості пестицидів.

Література.

  1. «Вплив атмосферного забруднення на властивості ґрунтів». М: МДУ, 1990.
  2. Добровольський Г. В., Гришина Л. А. «Охорона ґрунтів». М: МДУ, 1985.
  3. Ільїн В. Б. «Тяжкі метали в системі грунт-рослина». Новосибірськ: Наука, 1991.
  4. Круглов Ю. В. «Мікрофлора ґрунту та пестициди». М: Агропромиздат, 1986.
  5. Соколова Т. А., Дронова Т. Я. «Зміна ґрунтів під впливом кислотних випадань». М: МДУ, 1993.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *