Антени - завантажити безкоштовно
Химия

Антени — завантажити безкоштовно


Завантажити реферат: Антени

Призначення передавальної та приймальної антен

Антенною називається радіотехнічний пристрій, призначений для випромінювання чи прийому електромагнітних хвиль. Антена є одним з найважливіших елементів будь-якої радіотехнічної системи, пов’язаної з випромінюванням або прийомом радіохвиль. До таких систем відносять: системи радіозв’язку, радіомовлення, телебачення, радіоуправління, радіорелейного зв’язку, радіолокації, радіоастрономії, радіонавігації та ін.

У конструктивному відношенні антена є дроти, металеві поверхні, діелектрики, магнітодіелектрики. Призначення антени пояснюється спрощеною схемою радіолінії. Електромагнітні коливання високої частоти, модульовані корисним сигналом і створювані генератором, перетворюються антеною в електромагнітні хвилі і випромінюються в простір. Зазвичай електромагнітні коливання підводять від передавача до антени безпосередньо, а з допомогою лінії живлення (лінія передачі електромагнітних хвиль, фідер).

При цьому вздовж фідера поширюються пов’язані з ним електромагнітні хвилі, які перетворюються антеною на електромагнітні хвилі вільного простору, що розходяться.

Приймальна антена вловлює вільні радіохвилі та перетворює їх у зв’язані хвилі, що підводяться за допомогою фідера до приймача. Відповідно до принципу оборотності антени властивості антени, що працює в режимі передачі, не змінюються під час роботи цієї антени у приймальному режимі.

Пристрої, аналогічні антенам, застосовують також для збудження електромагнітних коливань у різних типах хвилеводів та об’ємних резонаторів
Антени - завантажити безкоштовно

Короткі відомості про основні параметри антен

Властивості спрямованості антени описують характеристикою (діаграмою) спрямованості. Кількісно ці властивості оцінюють за допомогою таких параметрів як ширина діаграми спрямованості, рівень бічних пелюсток, коефіцієнт спрямованої дії (КНД) та інших. Важливим параметром є вхідний опір антени, що характеризує її як навантаження генератора або фідера. Вхідним опором антени називається відношення напруги між точками живлення антени (затискачі антени) до струму цих точках. Якщо антена живиться хвилеводом, то вхідний опір визначається відображеннями, що у хвилеводному тракті. У випадку вхідний опір – величина комплексна:
Антени - завантажити безкоштовно. Воно має бути узгоджене з хвильовим опором фідерного тракту (або з вихідним опором генератора) так, щоб забезпечити в останньому режим, близький до режиму хвилі, що біжить.

Потужність, що випромінюється антеною
Антени - завантажити безкоштовно пов’язана зі струмом у точках живлення антени співвідношенням
Антени - завантажити безкоштовно, де
Антени - завантажити безкоштовно – активна складова вхідного опору антени; за відсутності втрат у ній (Антени - завантажити безкоштовно) – це опір випромінювання. Дане визначення відноситься до дротяних антен.

Одним із основних параметрів антени є ширина її робочої смуги частот, у межах якої параметри антени (характеристика спрямованості, вхідний опір, ККД та ін.) задовольняють певним технічним вимогам. Вимоги до сталості параметрів антени у межах робочої лінії можуть бути різними; вони залежить від умов роботи антени.

Класифікація антен

Антени можна класифікувати за різними ознаками: за •ДШпазонним принципом, характером випромінюючих елементів (антени з лінійними струмами, або вібраторні антени, антени, що випромінюють через розкрив – апертурні антени, антени поверхневої волі); на вигляд радіотехнічної системи, в якій використовується антена (антени для радіозв’язку, для радіомовлення, телевізійні та ін.). Дотримуватимемося діапазонної класифікації. Хоча в різних діапазонах хвиль дуже часто застосовують антени з однаковими (за типом) випромінюючими елементами, проте конструктивне виконання їх різне; значно відрізняються також параметри цих антен і вимоги до них.

Розглядаються антени наступних хвильових діапазонів (назви діапазонів даються відповідно до рекомендацій «Регламенту радіозв’язку»; у дужках вказуються назви, широко поширені в літературі з антенно-фідерних пристроїв): світіаметрові (наддовгі) хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); кілометрові (довгі) хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); гектометрові (середні) хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); декаметрові (короткі) хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); метрові хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); дециметрові хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); сантиметрові хвилі (Антени - завантажити безкоштовно); міліметрові хвилі (Антени - завантажити безкоштовно). Останні чотири діапазони іноді поєднують загальною назвою «ультракороткі хвилі» (УКХ).

Випромінювання антенних решіток

Для отримання високої спрямованості випромінювання, часто необхідної на практиці, можна використовувати систему слабко спрямованих антен, таких як вібратори, щілини, відкриті кінці хвилеводів, та інших, певним чином розташованих у просторі та збуджуваних струмами з необхідним співвідношенням амплітуд і фаз. І тут загальна спрямованість, особливо за великому числі випромінювачів, визначається переважно габаритними розмірами всієї системи й у значно меншою мірою – індивідуальними спрямованими властивостями окремих випромінювачів.

До таких систем відносять антенні решітки (АР). Зазвичай АР називається система ідентичних випромінюючих елементів, однаково орієнтованих у просторі та розташованих за певним законом. Залежно від розташування елементів розрізняють лінійні, поверхневі та об’ємні грати, серед яких найбільш поширені прямолінійні та плоскі АР. Іноді випромінюючі елементи розташовуються по дузі кола або криволінійних поверхнях, що збігаються з формою об’єкта, на якому розташована АР (конформна АР).

Найпростішою є лінійна АР, в якій випромінюючі елементи розташовуються вздовж прямої, званої віссю ґрат, на рівних відстанях один від одного (еквідистантна АР). Відстань d між фазовими центрами випромінювачів називають кроком решітки. Лінійна АР, крім самостійного значення, є часто основою при аналізі інших типів АР.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *