Тести та шпаргалки

Аналіз звіту про прибутки та збитки банку


Аналіз звіту про прибутки та збитки банкуАналіз звіту про прибутки та збитки банкуАналіз звіту про прибутки та збитки банкуАналіз звіту про прибутки та збитки банкуАналіз звіту про прибутки та збитки банкуАналіз звіту про прибутки та збитки банкуНижегородське відділення

Державний університет ім

Вища школа економіки

Аналітична робота в банківській справі

на тему: «Аналіз річних балансів банків»

Н. Новгород

2007 рік

Для аналізу річних балансів і фінансової структури в цілому були взяті два банки різного розміру: АТ «Альфа-Банк» (4 місце в рейтингу московських банків з активами 400 356 475 тис. рублів — 5 місце в Росії) і ЗАТ «Гі Гроші Банк». (104 місце в рейтингу московських банків за сукупними активами 8 506 751 тис. рублів — 158 місце в Росії)

1. Структура балансу банку

Загальні активи «Альфа-Груп» перевищують 12 млрд. дол. (за МСФЗ 2003 р.; у 2006 р., за даними Петра Авена, було 30 млрд. дол.), річний оборот — понад 1 млрд. дол., капітал — близько 4, 5 млрд. дол. . Основний прибуток Альфа-Груп отримує від нафтового бізнесу (ТНК-ВР).

За 3 роки (2006, 2005, 2004) структура банку залишається без істотних змін. Значну частину активів банку становлять чисті заборгованості за кредитами, чисті інвестиції в інвестиційні цінні папери, частка яких за цей період зросла на 6,17%. А частка основних засобів та нематеріальних активів та запасів зменшилась у 2006 р. на 0,12 % порівняно з 2004 р., але зросла у 2005 р. на 0,12 % порівняно з 2004 р. Сума готівки зменшилась на 1,07 %, тоді як загальний обсяг активів банку збільшився на 48501540 тис. . руб. за 2005 рік і 115327915 тис. руб. за 2006 рік.

Більшу частину зобов’язань банку займають кошти клієнтів (некредитних організацій), і станом на 01.01.2007 р. вони становили 61,23% (зросли на 5,33% у 2005-2006 рр.). Кошти кредитних організацій перевищують суму вкладів фізичних осіб на 28114588 тис. руб. станом на 01.01.2007 р., хоча банк займає 9 місце в Росії за розміром вкладів фізичних осіб.

Динаміку зміни структури основних рядків балансу можна побачити на наступних діаграмах.

Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма 3

ЗАТ «Гі Гроші Банк».

Банк зареєстровано в 1997 році під назвою DeltaBank. Серед акціонерів банку був ДіалогБанк, який помер у 1998 році (див. «Книгу пам’яті»). До листопада 2004 року кінцевим власником банку був американсько-російський інвестиційний фонд (нині Delta Private Equity Partners /DPEP/, керуюча компанія фонду — Delta Capital Management). Спочатку вона спеціалізувалася на споживчому кредитуванні. У листопаді 2004 року він був проданий компанії GE Money (США), а з жовтня 2006 року носить складну для росіянина назву «Gee Money Bank». За експертними оцінками, сума угоди склала близько 100 мільйонів доларів. ЗАТ GE Money Bank обслуговує споживачів через власні відділення та понад 280 офісів продажу у великих торгових центрах, таких як MEGA, Mosmart, OBI, Ramstore, Перекресток, Связной та ін. Банк має філію в Санкт-Петербурзі, а також представництво офіси в Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Ростові-на-Дону, Самарі та Челябінську. Основними продуктами, які пропонує банк, є відновлювані кредитні картки VISA, готівка та споживчі кредити.

У річному балансі грошові кошти та основні засоби, нематеріальні активи, запаси займають незначну частку і практично не змінюються у відсотковому вираженні. У 2005 році обсяг готівки збільшився майже на 2%, а в 2006 році зменшився на 1,5%. Обсяг основних засобів та нематеріальних активів за 3 роки зменшився на 2%. Основну частку в балансі активів займає чиста заборгованість за кредитами (близько 80%). Кошти в кредитних установах за 3 роки значно зросли (понад 2%). У пасиві балансу значну вагу (66,7% у 2004 році) мають кошти клієнтів некредитних установ, які за 2 роки зросли на 10%. Це в свою чергу впливає на те, що загальна сума зобов’язань банку також збільшується. Але обсяг депозитів фізичних осіб різко знизився з 9,86% у 2004 році до 1% у 2006 році. Прибуток за 3 роки зріс на 7%, а частка власного капіталу зменшилась на 10%. Всі зміни також можна побачити на діаграмах.

2. Абсолютна динаміка показників

Аналізуючи загальну динаміку, можна відзначити, що зростання показника за 2005 рік було позитивним і значним, а в 2006 році спостерігається переважно зменшення кількості статей. Значне зростання у 2005 році спостерігалося за статтями: Кошти кредитних організацій ЦБ РФ (на 70%) від загальних активів (36,6%), кошти клієнтів (на 50%), видані боргові зобов’язання (36,4%). ), Переоцінка основних засобів (52%), сукупні джерела власних коштів (27%)

ЗАТ «Газпромбанк».

На відміну від ЗАТ «Ніжегородпромстройбанк» ЗАТ «Газпромбанк». має позитивну значну динаміку зростання практично за всіма показниками за обидва роки. Слід зазначити, що за такими статтями, як основні засоби, нематеріальні активи, сума активів, кошти кредитних організацій у ЦБ РФ, сума зобов’язань, збільшення показника перевищує приріст на звітну дату. попереднього періоду і становить понад 50%. Суттєве зниження прибутку за 2006 рік (на 8 %)

  1. Порівняння банківських структур

У загальній структурі банки суттєво не відрізняються: у ЗАТ «Ніжегородпромстройбанк» у 3 рази вища частка готівки, а також більше чистої кредитної заборгованості (74% проти .51%), частка коштів клієнтів (не- кредитних установ) дещо вище (74% проти 51%)

В ЗАТ «Газпромбанк». більш значну частку займають зобов’язання (90% до 63%), у 2006р. ЗАТ «Газпромбанк». має емісійний дохід з вагою 3,85%, при цьому емісійний дохід ЗАТ «Ніжегородпромстройбанк» = 0 за весь період, що спостерігається.

Для аналізу взятий річний звіт про прибутки та збитки ЗАТ «Гі Гроші Банк». (104 місце в рейтингу московських банків за сукупними активами 8 506 751 тис. рублів — 158 місце в Росії).Банк зареєстровано в 1997 році під назвою DeltaBank. Серед акціонерів банку був ДіалогБанк, який помер у 1998 році. До листопада 2004 року кінцевим власником банку був американсько-російський інвестиційний фонд (нині Delta Private Equity Partners /DPEP/, керуюча компанія фонду — Delta Capital Management). Спочатку спеціалізувався на споживчому кредитуванні. У листопаді 2004 року він був проданий компанії GE Money (США), а з жовтня 2006 року носить складну для росіянина назву «Gee Money Bank». За експертними оцінками, сума угоди склала близько 100 мільйонів доларів. ЗАТ GM Money Bank обслуговує споживачів через власні відділення та понад 280 офісів продажу у великих торгових центрах.

Банк, який ми розглядаємо, невеликий за активами та кількістю відділень. За цей період 2004-2005рр. істотних змін у структурі банку не відбулося. Аналізуючи звіти про прибутки та збитки за останні 3 роки, можна побачити, що за цей період банк мав позитивний фінансовий результат (прибуток). Крім того, обсяг чистого прибутку в 2005 році зменшився на 41,02%, а в 2006 році збільшився (порівняно з 2004 роком) на 285,92%. Це говорить, з одного боку, про нестабільність фінансового становища банку, а з іншого – про грандіозне зростання.

Основну частку в доходах банку становлять кредити, надані клієнтам (некредитним організаціям) – 22,42% загального доходу, комісійні доходи – 28,35%, інші операційні доходи – 44,37%. Значну частину витрат (як і в будь-якому банку) становлять адміністративно-управлінські витрати – 74,24% від загальних витрат за рік. Інші статті витрат дещо зменшують прибуток, найбільш значущими з них є відрахування в резерви на можливі збитки – 15,42%, що навіть перевищує чистий прибуток банку за звітний період.

Не залишається непоміченим і те, що в 2005 році доходи від залучених коштів клієнтів (некредитних організацій) зросли на 4%, а в 2006 році впали майже на такі ж 4%. Схожа ситуація і з чистими доходами від переоцінки іноземної валюти: у 2005 р. вони становили додатну суму (що трапляється рідко), а у 2004 та 2006 рр. відповідно

-9850 млн руб. і -4844 млн руб. Частка комісійних доходів у загальних доходах зменшилась у 2005 р. і зросла у 2006 р. Проте частка витрат постійно падає (з 7,97% у 2004 р. до 5,09% у 2006 р.). Чистий прибуток від одноразових операцій, однак, різко зріс у 2005 році на 4,23% і впав у 2006 році. Також у 2005 році частка резервів на можливі збитки зросла на 11%. Виходячи з усього вищесказаного, можна судити, що в 2005 році банк зазнав певних фінансових труднощів (через це був змушений зменшувати витрати на управління та збільшувати відрахування в резерви), але до 01.01.2007 р. досяг значних висот порівняно з 2004 р., що свідчить про величезне зростання прибутку. Більш детальну зміну показників звіту про прибутки та збитки показано на наступних діаграмах:

Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма 3

Звіт про доходи та матеріальні збитки

Зароблені відсотки та подібні доходи від:

2006 рік

2005 рік

2004 рік

2006 рік

2005 рік

2004 рік

Розміщення коштів у кредитних установах

4406

2709

1412

0,15%

0,20%

0,22%

Кредити, надані клієнтам (некредитні установи)

668349

476943

201713

22,42%

34,39%

31,18%

Надання послуг фінансового лізингу (лізингу).

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

Цінні папери з фіксованим доходом

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

інші джерела

2687

тридцять

п’ятдесят

0,09%

0,00%

0,01%

Загальний відсоток заробленого та аналогічного доходу

675442

479682

203175

22,66%

34,58%

31,40%

Сплачені відсотки та подібні витрати на:

Залучені кошти кредитних установ

2467

1078

2591

0,10%

0,09%

0,51%

Залучені кошти клієнтів (некредитних організацій)

75002

91383

16374

3,17%

7,21%

3,22%

Виставлений борг

0

639

8962

0,00%

0,05%

1,76%

Загальна сума сплачених відсотків та подібні витрати

77469

93100

27927

3,27%

7,35%

5,50%

Чисті відсотки та подібний дохід

597973

386582

175248

20,06%

27,87%

27,09%

Чистий дохід від операцій з цінними паперами

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

Чистий дохід від валютних операцій

20874

28893

40750

0,70%

2,08%

6,30%

Чистий дохід від операцій з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

Чистий дохід від переоцінки в іноземній валюті

-4844

3664

-9850

-0,16%

0,26%

-1,52%

Комісійні доходи

845207

335631

175343

28,35%

24,20%

27,10%

Комісійні витрати

120645

65099

40479

5,09%

5,14%

7,97%

Чистий прибуток від одноразових операцій

121665

131841

37113

4,08%

9,51%

5,74%

Інший чистий операційний прибуток

1322699

407326

200434

44,37%

29,37%

30,98%

Адміністративні та управлінські витрати

1711769

760086

348362

72,24%

60,00%

68,56%

Резерви на можливі збитки

459637

348623

91365

15,42%

25,13%

14,12%

Прибуток до оподаткування

611523

120129

138832

Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)

189498

55626

29476

Прибуток (збиток) за звітний період

422025

64503

109356

385,92%

58,98%

100,00%

Прибутковість банку

ROA= прибуток : активи 2006 2005 2004

ROA

7,60%

2,16%

1,86%

РОЕ = прибуток : капітал 2006 2005 2004

РОЕ

42,55%

8,98%

5,01%

один

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *