Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки
Химия

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки


Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Завантажити реферат: Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

В результаті збору інформації з міжремонтних ресурсів двигунів Д-240 було встановлено, що з 12 обстежених, що відмовили, виявилося 8, а призупинених 4.

1. Складаємо зведену відомість інформації з урахуванням призупинених двигунів у порядку зростання
Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки(табл.1)

№№

П.П

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

№№

П.П

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Пр1

480

Р4

2250

Пр2

710

Р5

2320

Р1

970

Р6

2440

Пр3

1020

Р7

2710

Р2

1580

Р8

2720

Р3

2200

Пр4

2780

де Р- номер двигуна, що відмовив,

Пр- номер призупиненого двигуна.

2. Визначаємо порядкові розрахункові номери двигунів, що відмовили.

з урахуванням призупинених.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки;

де
Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки — відповідно розрахункові номери i-го та попереднього двигуна;

N,N0,Nпр — відповідно кількість двигунів за відомостями інформації, які відмовили та призупинені до №ip.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

3. Вибираємо шість точок (№ pi) рівномірно розташованих по всій інформації: 2,46; 6,43; 10,37.

4. Визначаємо суму накопичених дослідних ймовірностей ( åРопi ).

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Запишемо отримані дані таблицю 2.

Таблиця 2

2

5

7

№pi

2,46

6,43

10,37

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

1580

2320

2720

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки åРопі

0,19

0,49

0,79

ЗНР

Xi

Yi

79

72,4

116

115

136

156,6

ЗРВ

Xi

Yi

9

66,6

31

91,8

38

110,1

5. Визначаємо координати (Xi; Yi) обраних точок для ЗНР та ЗРВ.

Для ЗНР

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки,

де
Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки— фактичний міжремонтний ресурс i-го двигуна, м.год

М – масштаб, мм

Приймаємо масштаб 1мм — 20м.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Ординати обраних точок Yi визначаємо за таблицею 9/2/ та заносимо результати до таблиці 2.

Для ЗРВ

Абсциси точок визначаються за такою формулою:

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

де
Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки— Значення фактичного міжремонтного ресурсу i-го двигуна в м.год.

З — зрушення початку розсіювання визначається за формулою:

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки м.година

Приймаємо С = 300м.

При визначенні абсцис розмірність ресурсу вибираємо так, щоб у дужках було отримано цифру, що має один знак перед комою.

Для цього прийнято розмірність ресурсу в тисячах мотогодин.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Значення ординат обраних точок визначаємо за таблицею 10/2/ для певних значень åРопi та результати заносимо до таблиці 2.

6. Будуємо інтегральні прямі ЗНР (рис1), ЗРВ (рис2), за даними таблиці 2.

7. Вибираємо теоретичний закон розподілу ТЗР міжремонтних ресурсів.

Теоретичний закон розподілу вибирається за значенням Критерію згоди c2

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Досвідчена частота mоп i визначається як різницю між сусідніми номерами машин.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Теоретична частота mТі визначається за такою формулою:

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

åРтi визначаємо за графіками (рис.1,2). Для цього виміряємо мм ординати Yti від досвідчених точок X2, X5, X8 до перетину з відповідними інтегральними прямими. По таблицях 9,10/2/ визначаємо значення åРТi та дані заносимо до таблиці 3.

Таблиця 3

№рі

досвідчений.

ЗНР

ЗРВ

точки

частота

YTi

åPTi

mTi

YTi

åPTi

mTi

2

2,46

2,46

72,4

0,19

2,28

66,6

0,19

2,28

5

6,43

3,97

122,6

0,55

4,32

94,9

0,54

4,2

8

10,37

3,94

150,1

0,75

2,4

105

0,71

2,04

Для ЗНР

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Для ЗРВ

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

За значенням Критерію c2 вибираємо ТЗР.

У разі краще підходить ЗНР, т.к. c2(ЗНР)< c2(ЗРВ)

8. Визначаємо середнє значення ресурсу
Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки з інтегральної прямої ЗНР (рис1).

На осі ординат відкладаємо відрізок 116,3 мм (це відповідає

åРопi = 0,5) і проводимо з цієї точки пряму паралельно осі абсцис до перетину з інтегральною прямою та замірюємо

відрізок «А».

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

де М — масштаб осі ординат (1мм = 20м.год).

де М – масштаб осі ординат 1мм = 20 м. год.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніким. год.

Середнє квадратичне відхилення визначається як різницю між відрізком «А» та абсцисою точки перетину інтегральної прямої з горизонталлю 66,6 мм (що відповідає åРопi=0,16) — від-

різкому «Б», помноженому на масштаб.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніким.година

9. Визначаємо 80% — ний міжремонтний гама — ресурс Т (80% мр).

На осі ординат відкладається відрізок рівний 74,2 мм (це відповідає åРоп = 20) і проводимо пряму паралельно осі абсцис до перетину з інтегральною прямою ЗНР. Заміряємо довжину відрізка «В» мм (рис1).

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніким. година

10. Визначаємо довірчі межі розсіювання середнього значення міжремонтного ресурсу
Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської технікита відносну помилку перенесення.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

tb0 — коефіцієнт СтьюдентаАналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Коефіцієнт Стьюдента визначається за таблицею 12/2/ b0=b

(для двосторонніх довірчих кордонів), взятому колонкою лівіше.

У нашому випадку для № = 12 b0 = 1,36

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніким. година

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніким. година

Відносна помилка перенесення визначається за такою формулою:

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської технікиАналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

11.Визначаємо коефіцієнт якості ремонту по 80% — відсотковому міжремонтному гаму — ресурсу.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки,

де Тн (80%) мр – нормований міжремонтний гама – ресурс

Кз – зональний коефіцієнт.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Довірчі межі розсіювання К(80%)мр визначимо за формулами:

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

12.Визначаємо коефіцієнт якості ремонту та його довірчі межі розсіювання за середнім міжремонтним ресурсом.

Аналіз ресурсів та оцінка якості ремонту сільськогосподарської техніки

Висновок:

Перевіркою якості ремонту двигунів Д – 240 на ремонтному підприємстві Прибалтійського району встановлено, що коефіцієнт 80% гама – ресурсу знаходиться в інтервалі від 0,48 до 0,72 при середньому значенні 0,6, а коефіцієнт середнього ресурсу знаходиться в інтервалі від 0,44 до 0,66 за середнього значення 0,55.

Якість ремонту двигунів можна визнати задовільною.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *