Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Аналіз моделі дуополії.


Аналіз моделі дуополії.

Завантажити реферат: Аналіз моделі дуополії

Дуаполія – це окремий випадок олігополії. У дуаполії розглядається 2 конкуруючі фірми. Причому кожна їх при виборі обсягу випуску враховує як прямий вплив над ринком, а й опосередкований вплив конкурента.

Умови

2 компанії виробляють однорідний товар. Ціни з обсягом раціонального випуску пов’язані лінійно таким співвідношенням:

P=a-by; a>0; b>0

де

Р — ціни

у- сукупний обсяг випуску

З — витрати кожної фірми

с — граничні витрати, які залежать від обсягу випуску

d — фіксовані витрати

Аналіз моделі дуополії.

Кожна фірма має обрати такий обсяг випуску, який максимізує прибуток. Обидві фірми ухвалюють рішення одночасно.

Прибуток дорівнюватиме:

Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії.— ймовірна варіація (реакція другої фірми зміну обсягу випуску першої фірми.

Існує кілька моделей, що описують поведінку фірм, що входять до дуаполію.

Модель Курно

У моделі Курно імовірні варіації дорівнюють нулю. Кожен із дуаполістів вважає, що зміни у його власному випуску продукції не вплине на конкурента, тобто обсяг випуску конкурента постійний.

Пара обсягів випуску у1 і у2 — розв’язання системи (рівновагу Курно).

Аналіз моделі дуополії.;Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії.— крива реалізації першої фірми

Визначимо оптимальний обсяг випуску фірми №1 залежно від обсягу випуску конкурента.

Аналіз моделі дуополії.— крива реалізації другої фірми

Аналіз моделі дуополії.

Графічно така рівновага визначається кривими реакції. Основною причиною моделі Курно є сталість обсягу випуску конкурента.

Це розумно у таких випадках:

  • Фірми обирають обсяг випуску один раз і згодом його не змінюють
  • Обсяг випуску відповідає рівновазі Курно — конкуренти не мають резону їх міняти.

Модель Стекельберга

У цій моделі допускається ненульова варіація. Нехай перша фірма передбачає, що друга фірма реагуватиме відповідно кривою реакції Курно.

Аналіз моделі дуополії.

Виходячи з цього, обчислимо можливу варіацію:

Аналіз моделі дуополії.

Отже, у1 і у2 – рівновага Стекельберга для фірми №1.

Договірне рішення

У цій моделі фірми домовляються з метою максимізації прибутку.

П=П1+П2

П=a-by-by-c=0

Аналіз моделі дуополії.

Результат Курно значно вигідніше для фірм, ніж ідеальна конкуренція, але не такий вигідний, як результат договірних угод (наприклад, організація картелю).

Розгляд прикладу

Тепер, використовуючи для розгляду прикладу вищенаведені моделі визначимо обсяги випуску та прибутку фірм за такими даними:

Дано:

P=320-2y

Ci=cyi+d

d=0; c=80; y = y1+y2

Аналіз моделі дуополії.

Модель Курно

Аналіз моделі дуополії.Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії. — У точці рівноваги.

Аналіз моделі дуополії.

Модель Стекельберга

Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії.

Отже, нехай беруть участь обидві фірми, тоді можливість змін обсягом випуску конкурента виражається так:

Аналіз моделі дуополії.

Обсяг випуску – нерівновага Стекельберга.

Аналіз моделі дуополії.

Аналіз моделі дуополії.

Модель договірного рішення

Аналіз моделі дуополії.

Результат висловимо у вигляді таблиці (матриці виплат)

Курно

Стекельберг

Дог.рішення

Курно

3200

40

3200

40

Стекельберг

3600

60

1800

30

3840

48

3840

48

3600

30

3600

30

Дог.Рішення

Висновок:

Дана матриця виплат підтверджує наше припущення, що максимальний прибуток виходить при використанні наступних даних:

Дуаполія

П1 = П2 = 3600

Оптимальний обсяг випуску – 30

Договірна угода, тобто модель договірного рішення.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *