7. Загальна характеристика роботи підшипника
Химия

7. Загальна характеристика роботи підшипника


7. Загальна характеристика роботи підшипника

7. Загальна характеристика роботи підшипника/h1 ->

7.1 Сумарні втрати тертя

Наведені вище результати, отримані розрахунком із застосуванням гідродинамічної теорії мастила, безсумнівно важливі і потрібні для розуміння процесів, що відбуваються в підшипнику, однак вони можуть виявитися зайвими при оцінці роботи підшипника в цілому.

Необхідні узагальнюючі характеристики підшипника.

МОМЕНТ І ПОТУЖНІСТЬ ТРЕННЯ. Оскільки сила тертя відома, то визначити момент тертя і потужність тертя не складає труднощів.

Момент рідинного тертя підрахований вище.

Момент сухого тертя дорівнює

          М тр = К*R                  7.1.1

Сумарний момент тертя дорівнює сумі двох попередніх.

Потужність тертя дорівнює

          N тр = М тр* w                7.1.2

7.2 Підсумкові таблиці розрахунку

Нижче наведено підсумкові таблиці розрахунку різних режимів навантаження. Режим розрахунку видно безпосередньо з таблиць.

     итоговая TAБЛИЦA  1-й ЦИКЛ РАСЧЕТА
Подшипник цилиндрический без дефекта
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТА ПОДШИПНИКА
Вязкость сСТОКС 8.00
Коэфф. трения - .100
Kритический зазор МИКРОН 2.00
Давление масла КГ/СМ2 1.0
Подача масла CМ3/СЕК .416
Pасход масла CM3/CEK 4.8505
Частота вращения ОБ/МИН 1000.
Мощность двигателя Л.С. 25.
Мощн.одного цилиндра Л.С. 6.
ТРЕНИЕ
жидкостное сухое суммарно
Mомент трения KГM .0196 .0686 .0883
Mощность трения Л.C. .0275 .0961 .1236
Mощность трения/цил. % .451 1.575 2.026
Tепловыдел.трения KAЛ/CEK 5.4067 16.8798 22.2865
Hагрев масла ГPAД.Ц 1.8734 5.8487 7.7221
Max.давление КГ/СМ2 1186.94 22.97
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТА ПОДШИПНИКА
( без повторения исходных данных)

Pасход масла CM3/CEK 9.5806
Частота вращения ОБ/МИН 2000.
Мощность двигателя Л.С. 50.
Мощн.одного цилиндра Л.С. 12.
ТРЕНИЕ
жидкостное сухое суммарно
Mомент трения KГM .0103 .0000 .0103
Mощность трения Л.C. .0290 .0000 .0290
Mощность трения/цил. % .2370 .0000 .2370
Tепловыдел.трения KAЛ/CEK 6.6887 .0000 6.6887
Hагрев масла ГPAД.Ц 1.1734 .0000 1.1734
Max.давление КГ/СМ2 627.21 .00
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЕТА ПОДШИПНИКА
( без повторения исходных данных)
Pасход масла CM3/CEK 14.0018
Частота вращения ОБ/МИН 3000.
Мощность двигателя Л.С. 75.
Мощн.одного цилиндра Л.С. 18.
ТРЕНИЕ
жидкостное сухое суммарно
Mомент трения KГM .0172 .0000 .0172
Mощность трения Л.C. .0721 .0000 .0721
Mощность трения/цил. % .3940 .000 .3940
Tепловыдел.трения KAЛ/CEK 15.9751 .0000 15.9751
Hагрев масла ГPAД.Ц 1.9175 .0000 1.9175
Max.давление КГ/СМ2 370.01 .00

7.3 Вплив швидкості обертання на втрати тертя

       итоговая TAБЛИЦA  ПОТЕРЬ ТРЕНИЯ по оборотам
число оборотов в мин. 1000 2000 3000
мощность трения в л.с. 0.1236 0.0290 0.0721
мощность трения в % 2.026 0.237 0.394

Ця таблиця представлена ​​на рис. 7.3.1. З графіка добре видно, що хоча крива проведена через три точки, але вона чітко представляє експериментальну залежність Герсі.

Розрахунок чітко відображає перехід від напівсухого тертя до рідинного.

Висновки

У цьому рефераті викладаються: 1. Основи теорії гідродинамічного розрахунку та метод вирішення рівняння Рейнольдса, що є диференціальним рівнянням другого порядку у приватних похідних. Показано, що створена програма розв’язання цього рівняння працює задовільно. Дано графіки розподілу гідродинамічного тиску по колу підшипника та його утворювальної. У роботі показано, що при певних дуже малих проміжках теоретичний максимум тиску в мастилі стає настільки високий, що руйнується масляний шар. Звідси випливає можливість виходу сухе тертя.

2. Дано методику отримання загальних характеристик роботи підшипника. Показано зміну характеристики деяких параметрів підшипника або умов роботи. У тому числі прорахована робота підшипника за різних режимів роботи двигуна.

Визначено нагрівання олії при чисто рідинному мастилі та при її порушенні.

3. Дано методику оцінки впливу дефектів виготовлення підшипника. Показано, на прикладах бочкоподібності та корсетності, як впливають дефекти форми. Можуть бути отримані конкретні рекомендації щодо допустимого рівня дефектів.

4. Викладено методику визначення закону руху центру підшипника при змінних зовнішніх навантаженнях. Отримано траєкторії руху центру, показано, що на режимах n= 1000, 2000 та 3000 об/хв, характер руху істотно змінюється. Головна зміна у тому, що залежно від форми поверхні підшипника змінюється режим мастила.

5. Знання розподіл роботи тертя за елементами кола шийки та вкладиша дає можливість оцінити зношування.

Слід зазначити, що результати розрахунків, що викладаються тут, відносяться тільки до шатунного підшипника.

Висновок

З викладеного вище випливає, що розрахунок підшипників на підставі гідродинамічної теорії мастила розкриває багато сторін роботи підшипників, недоступні розрахунку на основі середніх питомих тисків.

Для подальшого вдосконалення підшипників автомобільних двигунів АБСОЛЮТНО НЕОБХІДНО вести їх розрахунок МЕТОДОМ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ.

Застосування цієї методики визначення руху шийки корінного підшипника неможливе без подальшого доопрацювання.

Особливість розрахунку корінного підшипника полягає в тому, що 1. маса комплектного колінчастого валу спирається на кілька опор, 2. зовнішнє навантаження, реакції з боку опор визначаються деяким не дуже надійним способом або за схемою розрізу, або за нерозрізною схемою. Ці методи дають різні результати, 3. корінна шийка під час роботи змінює нахил у межах, які виявляться при гидродинамическом розрахунку.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *