5. Дефекти поверхні
Химия

5. Дефекти поверхні


5. Дефекти поверхні

5. Дефекти поверхні/h1 —>

5.1 Види дефектів

Діяльність прийнято, що це види дефектів збільшують зазор у підшипнику, і прийнято така класифікація: а. дефекти форми, що не мають напрямку циліндр із збільшеним зазором, конусність, корсетність, бочкоподібність.

б, дефекти форми, що мають напрямок перекос шийки, ексцентриситет, еліпсність, граненість.

На рис. 5.1.1 наведено класифікацію та розрахункові формули для наведених вище дефектів.

5.2 Несуча здатність за наявності дефекту

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ за наявності ДЕФЕКТУ 5.2.1 На рис. 5.2.1 наведено залежності зміни несучої здатності при корсетному або бочкоподібному спотворенні форми.

Розмір дефекту 5 мікрон. Дано порівняння з правильним циліндричним підшипником. З графіків видно, як відбувається втрата несучої можливості.

На рис. 5.2.2 — 5.2.5 показано вплив дефектів: ексцентриситету, еліпсності та граненості (три грані).

На рис. 5.2.2 дані несучі здібності цих трьох типів дефектів у напрямку зміщення за відсутності дефекту верхні криві та у напрямку максимального дефекту — нижні криві. Як видно з графіків існує істотна відмінність несучих здібностей залежно від напряму усунення.

На рис. 5.2.3 наведено найбільші несучі здібності для всіх трьох випадків та дано порівняння з бездефектним циліндричним підшипником (верхня крива). Як видно з графіків до найбільшої втрати несучої здатності наводить граненість.

На рис. 5.2.4 наведено мінімальні несучі здібності для тих же випадків та порівняння з циліндричним підшипником.

У цьому режимі несуча здатність у районі критичних зазорів в 5 — 6 разів менше, ніж бездефектного підшипника і майже залежить від форми дефекту.

На рис. 5.2.5 наведено графіки зміни гідродинамічного тиску підшипника із зазначеними дефектами без зміщення. Для циліндричного підшипника у цьому режимі гідродинамічний тиск немає. Для дефектних підшипників виникають хвилі тиску відповідно до кількості дефектних хвиль.

5.3 Несуча здатність за наявності перекосу

На рис. 5.3.1-5.3.5 показано вплив напряму перекосу втулки щодо шийки підшипника. Величина перекосу завжди 1 мікрон. На графіках крім нормальних залежностей зміни несучої можливості, також наведені залежності зміни моменту, що відновлює паралельність осей, звичайно, якщо конструкція дозволяє.

На рис. 5.3.1 дано вищеописані залежності при нахилі осей перпендикулярно зсуву. Як очевидно з графіка, у разі відновлюючий момент немає.

На рис. 5.3.2 та 5.3.3 наведено аналогічні графіки при 5.3.3 нахилі у напрямку зміщення та в протилежному напрямку. З графіків видно, що зміна напрямку зміщення не змінює характеру зміни несучої здатності, але змінює протилежний напрямок дії відновлювального моменту. Крім того, важливий характер перебігу цього моменту.

Зі зменшення мінімального зазору момент зростає, але при порушенні гідродинаміки в точці критичного зазору момент зникає, а потім з’являється з протилежним знаком. Це тому, що втрата несучої здатності відбувається лише у тих точках, які зблизилися на величину критичного зазору.

Відновлюючий момент має врівноважуватись. У разі шатунного підшипника така врівноважує сила виникає на поршневому кінці шатуна і передається на дзеркало циліндра. Таким чином, у двигуні з’явиться сила тертя в площині перпендикулярної площини хитання шатуна. Величина цієї сили може бути розрахована.

Найбільш наочну ілюстрацію виникнення відновлювального моменту дають графіки на рис. 5.3.4. При перекос підшипника і за відсутності зміщення в середній площині підшипника, по краях виникають зміщення з різних сторін в різні боки. Графіки малюнка показують, як зменшується максимальний тиск від краю до середини. Цей процес симетричний протилежних сторін. Середина симетрична щодо середини кола шийки (крива 5). Даний графік побудований з припущення відсутності отвору для подачі олії, тому виходить чудова симетрія.

У реальному випадку, з урахуванням подачі олії, картина істотно змінюється. На рис. 5.3.5 показано, як у районі 90 градусів з’являється пік тиску, викликаний подачею масла при тиску 1 кг/см2.

© Реферат плюс



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *