4. Дорожні контролери
Химия

4. Дорожні контролери


4. Дорожні контролери

4.1. Призначення та класифікація

Дорожні контролери призначені для перемикання сигналів світлофорів та символів керованих дорожніх знаків. Крім цього, залежно від конструкції дорожні контролери (ДК) можуть сигналізувати про виконання команд, що надходять з центру управління, про справність самого контролера, виступати в ролі командного пристрою для групи інших контролерів при поєднанні кількох перехресть в єдину систему управління.

Контролери поділяються на локальні та системні. Локальні контролери керують світлофорною сигналізацією лише з урахуванням умов руху на даному перехресті. Обмін інформацією з контролерами інших перехресть та керуючим пунктом не передбачено.

До локальних відносять такі типи ДК.

1. Контролери жорсткого керування з фіксованими тривалостями фаз або роздільних сигналів за окремими напрямками перехрестя. Світлофорні сигнали перемикаються за однією або декількома заздалегідь заданими тимчасовими програмами. Такі контролери призначені для управління дорожнім рухом на перехрестях з інтенсивністю руху, що мало змінюється протягом дня.

2. Викличні пристрої, які забезпечують перемикання світлофорних сигналів на виклик пішоходами або транспортними засобами, що прибувають, прибувають з прилеглих до магістралі вулиць.

Ці контролери призначені призначені для управління епізодичним рухом пішоходів або транспортних засобів по напрямках, що перетинають магістраль. Тривалості дозвільних сигналів для пішоходів та зазначених транспортних засобів, як і в попередньому випадку, фіксовані. Останнім часом викликові пристрої не випускають окремо. Виклик фази на запит пішоходів забезпечують контролери всіх типів.

3. Контролери адаптивного управління, що забезпечують непостійну тривалість фаз (дозволяють сигнали). Вони призначені керувати рухом на перехрестях, де інтенсивність руху часто змінюється протягом доби. Тривалість сигналів так само, як і всього циклу регулювання, змінюється в наперед задані межах від мінімального до максимального значення.

Системні контролери перемикають сигнали світлофорів за командами керуючого пункту або якогось контролера, включеного в систему і виконує роль координатора.

До них відносять такі типи.

1. Програмні контролери жорсткого керування. Вони керують рухом по одній із кількох заздалегідь заданих тимчасових програм, закладених у контролерах. Всі дорожні контролери, що входять до системи, підключені до магістрального каналу зв’язку. Програма та момент її включення вибираються за командою одного з контролерів або пункту, що управляє.

2. Контролери безпосереднього підпорядкування жорсткого та адаптивного управління. Кожен із них має окремий канал зв’язку з УП. Момент увімкнення та тривалість сигналів залежать від команд, що надходять з УП по зазначених каналах зв’язку. У свою чергу кожен контролер цими ж каналами інформує Уп про режим функціонування та справність свого обладнання. Контролери адаптивного управління мають можливість корекції впливів УП. Кожен такий контролер має лише одну закладену у нього програму, яка виконує роль резервної. Вона реалізується у разі порушення зв’язку з УП, коли контролер тимчасово перетворюється на режим локального управління.

3. Контролери для перемикання символів керованих дорожніх знаків та покажчиків рекомендованої швидкості. Такі контролери зазвичай застосовуються в рамках АСУД, тому відносяться до класу системних.

Крім цієї класифікації, все ДК, що у експлуатації, можна розділити на дві групи: контролери, які забезпечують лише пофазное управління (тривалість дозволяючих сигналів всім напрямів цієї фази однакові); контролери, що мають можливість забезпечувати, крім пофазного, керування за окремими напрямками перехрестя. Останні набувають найбільшого поширення, оскільки збільшують гнучкість, отже й ефективність управління.

За конструктивною ознакою ДК можуть бути виконані на базі електромеханічних, електронно-релейних або електронних схем. Останні виготовляють на дискретних елементах (потенційно-імпульсні схеми) або інтегральних мікросхемах.

4.2. Структурна схема контролера.

З призначення ДК (рис.3) основними його пристроями є блок управління (програмно-логічний пристрій) і силова частина (виконавчий пристрій). Блок управління призначений для формування тривалості основних та проміжних тактів регулювання, силова частина – для перемикання сигналів світлофорів. Так як на перехресті одночасно можуть бути включені кілька десятків ламп, силова частина контролера комутує струми великої величини. Робота блоку управління заснована на слаботочних пристроях, що діють при напрузі 5-12 В. Тому в будь-якому контролері блок управління та силова частина представляють окремі його частини. Причому силова частина працює за командами блоку керування.

           --1---------------------¬     --2---------------------¬
Линия ¦ Блок связи с УП ¦ ¦ Блок ¦
связи ¦ или синхронизирующим +-----+ опорных ¦
-------T--+ устройством ¦ ¦ импульсов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-T-----T----T----------- L-----------T------------
L----- ¦ ¦ -----------------------
------------- ¦ ¦ ¦ --3----------+------+---¬ --4--------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Внешние ¦
¦ ¦ Блок +------+ устройства ¦
¦ ¦ управления ¦ ¦ (ВПУ,ТВП,ДТ) ¦
¦ ¦ +-¬ ¦ ¦
¦ L------------T----------- ¦ L-----------------------
¦ ¦ L------------¬
¦ --5----------+---¬ --6-------------+--------¬ 220В
L---+ Блок контроля ¦ ¦ Силовая часть +-----
L----------------- L---------------T---------
¦к светофорам

Рис.3. Узагальнена структурна схема контролера.

Управління світлофорним об’єктом відбувається автоматично. Проте нерідко виникає потреба у ручному управлінні перехрестям (спецрежими, налагодження контролера). Для цього існує пульт управління (блок 4), який може бути вбудований або виносний. Останній передбачений для зручності роботи оператора інспектора ДАІ, який керує рухом безпосередньо на перехресті.

Таким чином, у найпростішому випадку для роботи контролера необхідні блоки 3, 4 та 6 (блок 2 може бути поєднаний з блоком 3).

Сучасний локальний контролер містить всі блоки, показані на рис.3, крім блоку 1, який використовується якщо контролер підключається до системи управління. У цьому випадку блок 1 розшифровує інформацію, що надходить з керуючого пункту, формує відповідну телесигналізацію для передачі її в лінію зв’язку. Крім цього, тут формуються службові сигнали для контролера та сигнали синфазування. Останні необхідні гарантії правильності розшифровки команд телеуправління і телесигналізації. Це необхідно у зв’язку з тим, що в ряді пристроїв керуючого пункту та контролера застосовані генератори імпульсів, що використовують як вихідну частоту мережі 50 Гц. В окремих частинах міста вона має різні зрушення по фазі. Вузол синфазування забезпечує автоматичне підстроювання фаз з постійною точністю.

Блок опорних імпульсів формує імпульси, необхідні як роботи самого контролера, і його телеуправления.

У блоці управління формується тимчасова програма управління перехрестям за допомогою задатчика часу, що дозволяє заздалегідь встановити тривалість сигналів у різних фазах руху. Такти перемикаються або відповідно до програми блоку управління, або при подачі сигналу від пункту управління, або від зовнішніх пристроїв, наприклад від виносного пункту управління (ВПУ). Підключення до блоку управління детекторів транспорту дозволяє продовжити дію сигналів, якщо не виявлений розрив у транспортному потоці в напрямку, де включений зелений сигнал. Перемикання сигналів блоком 3 може відбутися і на запит пішохода за допомогою табло виклику пішоходом (ТВП). Крім цього, за допомогою цього блоку перехрестя може бути переведений на режим жовтого миготливого сигналу. Таким чином, блок управління може реалізувати різні режими управління на вимогу задатчика часу, запитів УП або зовнішніх пристроїв.

Блок контролю стежить за правильністю відпрацювання тактів світлофорної сигналізації, а також справності силових ланцюгів контролера. Справність фіксується вузлом індикації, що виводиться на лицьову панель контролера та виносного пульта керування. За системного управління ця інформація надходить також до УП. Сигнал про несправність контролера є основою ухвалення рішення з управлінню в критичних ситуаціях.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *