2D-проектування та конструювання виробів машинобудування в «Компас-Графік».  Випуск конструкторської документації
Химия

2D-проектування та конструювання виробів машинобудування в «Компас-Графік». Випуск конструкторської документації


1.2. 2D-проектування та конструювання виробів

машинобудування в «Компас-Графік».

Випуск конструкторської документації

«Компас-Графік» — універсальна система автоматизованого проектування, що дозволяє в оперативному режимі випускати креслення виробів, схеми, специфікації, таблиці, інструкції, розрахунково-пояснювальні записки, технічні умови, текстові та інші документи.

Гнучкість налаштування системи та велика кількість прикладних бібліотек та програм дозволяють виконати практично будь-яке завдання користувача, пов’язане з випуском технічної документації (рис. 1.49).

clip_image002

Рисунок 1.49 – Приклад підготовки документації

Конкурентною перевагою системи «Компас-Графік» є початкова орієнтованість на повну підтримку стандартів ЄСКД. На додаток до цього є можливість гнучкого налаштування програмного продукту використання стандартів конкретного підприємства.

«Компас-Графік» підтримує формати DXF, DWG, IGES та eDrawings, що дозволяють організовувати ефективний обмін даними із суміжними організаціями та замовниками, які використовують будь-які креслярсько-графічні системи.

До послуг конструктора:

§ продуманий і зручний інтерфейс, що робить роботу конст-руктора швидкою і приносить задоволення;

§ багатолистові креслення, різноманітні способи та режими побудови графічних примітивів (у тому числі ортогональне креслення, прив’язка до сітки тощо);

§ управління порядком малювання графічних об’єктів;

§ потужні засоби створення параметричних моделей для часто застосовуваних типових деталей або складальних одиниць;

§ створення бібліотек типових фрагментів без будь-якого програмування;

§ будь-які стилі ліній, штрихування, текстів, численні способи проставляння розмірів і технологічних позначень;

§ автопідбір допусків та відхилень, швидкий доступ до типових текстів та позначень;

§ вбудований текстовий редактор з перевіркою правопису,

§ вбудований табличний редактор.

Вбудована система проектування специфікацій дозволяє випускати різні типи відомостей, специфікацій та інших табличних документів, при цьому наскрізна інтеграція системи з основними програмами та різними бібліотеками, використовуючи високий рівень автоматизації, дозволяють користувачеві уникнути багаторазового повторного введення даних, що значно знижує ймовірність робочих помилок.

Технічна інформація:

Актуальна версія: V16.

ОС:

§ Windows 10;

§ Windows 8.1;

§ Windows 8;

§ Windows 7 SP1 та вище (редакції: Професійна, Корпоративна, Максимальна);

§ Windows Vista SP2 та вище (редакції: Business, Business х64, Ultimate, Ultimate х64);

§ Windows XP SP3 і вище (тільки під час роботи у 32-розрядній версії системи).

Підтримуються як 32-розрядні, так і 64-розрядні версії операційних систем.

Входить до складу: «Компас-3D».

Інтегрується з: класифікатором ЕСКД, довідниками «Стандартні Вироби: Кріплення 2D та 3D», «Стандартні Вироби: Деталі, вузли та конструктивні елементи 2D та 3D», «Стандартні Вироби: Електричні апарати та арматура 3D», « та Сортаменти», «Матеріали та Сортаменти: сервер», системами «Вертикаль», «Лоцман: PLM».

Виробник: АСКОН.

1.4. 3D-проектування та конструювання виробів

машинобудування в системі тривимірного

моделювання «Компас-3D»

«Компас-3D» – система тривимірного моделювання, що стала стандартом для тисяч підприємств, завдяки вдалому поєднанню простоти освоєння та легкості роботи з потужними функціональними можливостями твердотільного та поверхневого моделювання.

Ключовою особливістю продукту є використання власного математичного ядра та параметричних технологій, розроблених фахівцями АСКОН.

clip_image004

Рисунок 1.50 – Сторінка «Компас-3D»

Основні компоненти «Компас-3D» — власне система тривимірного моделювання, універсальна система автоматизованого 2D-проектування «Компас-Графік», модуль проектування специфікацій та текстовий редактор. Всі вони легкі в освоєнні, мають російськомовний інтерфейс та довідкову систему.

Базові можливості системи включають функціонал, який дозволяє спроектувати виріб будь-якого ступеня складності в 3D, а потім оформити на цей виріб комплект документації, необхідний для його виготовлення відповідно до чинних стандартів (ГОСТ, СТП та ін.) (рис. 1.50):

§ розвинений інструментарій тривимірного твердотільного, поверхневого та параметричного моделювання;

§ функціонал зі створення та роботи з виконаннями для деталей та складальних одиниць, з наступним автоматичним отриманням документації (специфікація та креслення з видами та таблицями виконань);

§ облік допуску для всіх керуючих розмірів в ескізах та операціях побудови;

§ механізми для роботи з великими складаннями: шари, часткове завантаження компонентів, спеціальні методи оптимізації, що дозволяють забезпечити роботу зі складними проектами, що включають десятки тисяч підбірок, деталей та стандартних виробів, а також робота з шарами в 3D;

§ функціонал моделювання деталей з листового матеріалу – команди створення листового тіла, згинів, отворів, жалюзі, буртиків, штампувань та вирізів у листовому тілі, замикання кутів тощо, а також виконання розгорнення отриманого листового тіла (формування асоціативного креслення розгортки);

§ спеціальні можливості, що полегшують побудову ливарних форм – ливарні ухили, лінії роз’єму, порожнини за формою деталі (у тому числі із завданням усадки);

§ інструменти створення власних параметричних біб-ліотек типових елементів;

§ можливість отримання конструкторської та технологічної документації: вбудована система «Компас-Графік» дозволяє випускати креслення, специфікації, схеми, таблиці, текстові документи;

§ вбудовані звіти за складом виробу, у тому числі за атрибутами користувача;

§ можливість проставляння розмірів, позначень та технічних вимог у 3D-моделях (підтримка стандарту ГОСТ 2.052-2006 «ЄСКД. Електронна модель виробу»);

§ підтримку стандарту Unicode;

§ засоби інтеграції з різними CAD/CAM/CAE системами;

§ засоби захисту даних, інтелектуальної власності та відомостей, що становлять комерційну та державну таємницю (реалізовано окремим програмним модулем «Компас-Захист»).

За замовчуванням «Компас-3D» підтримує експорт/імпорт найпопулярніших форматів моделей, за рахунок чого забезпечується інтеграція з різними CAD/CAM/CAE пакетами.

Базова функціональність продукту легко розширюється за рахунок різних програм, що доповнюють функціонал «Компас-3D» ефективним інструментарієм для вирішення спеціалізованих інженерних завдань. Наприклад, програми для проектування трубопроводів, металоконструкцій, різних деталей машин дозволяють більшу частину дій виконувати автоматично, скорочуючи загальний час розробки проекту кілька разів.

Модульність системи дозволяє користувачеві самому визначити набір необхідних додатків, які забезпечують лише затребувану функціональність.

Доброзичливий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, потужна довідкова система та вбудоване інтерактивне посібник «Абетка КОМПАС» дозволяють освоїти роботу з системою в найкоротші терміни і без зусиль.

Технічна інформація:

Актуальна версія: V16.

ОС:

§ Windows 10;

§ Windows 8.1;

§ Windows 8;

§ Windows 7 SP1 та вище (редакції: Професійна, Корпоративна, Максимальна);

§ Windows Vista SP2 та вище (редакції: Business, Business х64, Ultimate, Ultimate х64);

§ Windows XP SP3 і вище (тільки під час роботи у 32-розрядній версії системи).

Підтримуються як 32-розрядні, так і 64-розрядні версії операційних систем.

Містить: «Компас-Графік».

Інтегрується з: ESPRIT, «Компаньйон-Інтегратором», класифікатором ЕСКД, QiBox, довідниками «Матеріали та Сортаменти», «Стандартні Вироби: Кріплення 2D та 3D», «Стандартні Вироби: Деталі, вузли та конструктивні елементи 2D та 3 Вироби: Електричні апарати та арматура 3D», «Стандартні Вироби», «Матеріали та Сортаменти: сервер», системою «Вертикаль».

Виробник: АСКОН.

Також дуже корисними є такі програмні продукти:

«Гольфстрім» — система управління виробництвом;

«Лоцман:PLM» – система управління інженерними даними та життєвим циклом виробу;

«Лоцман: PLM Розціховик» — система проектування міжцехових технологічних маршрутів;

«Лоцман:PLM Архів» — автоматизоване робоче місце працівника архіву;

QiBox – комплексне рішення для управління підготовкою виробництва автокомпонентів ISO/TS 16949;

Довідник технолога — система управління нормативно-довідковою технологічною інформацією;

«Технорма / ІнтраДОК» — система доступу до національних стандартів РФ та інших нормативних документів;

«Лоцман:ОРД» – управління організаційно-розпорядчою та договірною документацією;

«Компас-3D»Viewer — безкоштовна утиліта перегляду документів;

Конвертер eCAD-КОМПАС

«Вертикаль» — система автоматизованого проектування техпроцесів;

Нормування матеріальних та трудових витрат (Розрахунок режимів зварювання, Нормування трудовитрат, Нормування матеріалів, Розрахунок режимів різання, Розрахунок режимів обробки);

Модуль ЧПУ. Токарна обробка (ГЕММА-3D, Edgecam, ESPRIT, Mastercam, FeatureCAM, Вінтех RCAM, SprutCAM).

Сертифіковані рішення для роботи з конфіденційною інформацією:

§ «Компас-3D». Сертифіковано ФСТЕК — система тривимірного твердого моделювання, машинобудівна конфігурація;

§ «Компас-Графік». Сертифіковано ФСТЕК – універсальна система автоматизованого проектування, машинобудівна конфігурація;

§ «Лоцман: PLM». Сертифіковано ФСТЕК – система управління інженерними даними та життєвим циклом виробу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *