1. Призначення, пристрій та робота регулятора тиску 3РД
Химия

1. Призначення, пристрій та робота регулятора тиску 3РД


1. Призначення, пристрій та робота регулятора тиску 3РД.

Для автоматичного перемикання компресора з робочого режиму на холостий, або навпаки, на тепловозах застосовують регулятор тиску 3РД. Регулятор тиску ЗРД використовується на тепловозах із приводом компресора від дизеля.

clip_image001

Рис.1. 1-корпус, 2-вимикаючий клапан, 3-гніздо, 4-пружина, 5-стрижень, 6-фільтр, 7-контргайка, 8-гайка стрижня, 9-стрижень, 10-пружина, 11-сідло, 12-клапан, 13-пружина, 14-включаючий клапан, 15-гніздо, 16-привалочна плита. А,Б,В-камери ,А1,А2,А3,А4,Б1,Б2,,В1,В2,В3,Е,Е1,Е2-канали

Регулятор тиску (рис.1) складається з корпусу 1 і прилавкової плити 16, до якої підведені труби діаметром 1/2 від головного резервуару ГР і діаметром 1/4 від розвантажувального механізму РК, встановленого на всмоктують клапанах компресора.
У корпусі 1 з правого боку в гнізді 15 містить клапан 14, навантажений зверху пружиною 10, а з лівого боку в гнізді 3 –

5

вимикаючий клапан 2, навантажений пружиною 4. Знизу в гніздо 15

ввернуто сідло 11 з клапаном 12 і пружиною 13. На верхніх різьбових кінцях стрижнів 9 і 5 знаходяться гайки 8 для регулювання пружин 10 і 4. При обертанні стрижня 9 гайка 8 переміщається по різьбленні і змінює натискання пружини 1

Пружину 10 включає клапана 14 регулюють тиск 0,75МПа (7,5кгс/см2) , а пружину 4 вимикаючого клапана 2 – тиск 0,85МПа (8,5кгс/см2). У середній частині корпусу 1 знаходяться фільтр 6 з набивкою з кінського волоса.

Порожнина корпусу регулятора розділена внутрішніми стінками на три камери: камеру А головного резервуара (ГР), камеру Б вимикаючого тиску і камеру В тиску.

Робота. Повітря з головного резервуару надходить у камеру А і через фільтр 6 по каналах А1 і А2 під включає клапан 2, а по каналу А3 — під зворотний клапан 12. У цей час камера Б каналами Б1, Б2, В3 і В1 з’єднана з камерою, яка каналом В2 повідомлена з атмосферним отвором Ат. Камери Б і В та камера над діафрагмою розвантажувального механізму компресора повідомлені з атмосферою.

Як тільки тиск у головному резервуарі та в каналі А2 зросте до величини, на яку відрегульована пружина 4 (8,5кгс/см2) , клапан 3 під дією тиску повітря на малу площу відійде від свого сідла. Після цього тиск повітря пошириться на всю площу клапана 2 (зривну), внаслідок чого підйом клапана буде чітким. При підйомі клапана 2 відбудеться наступне:

-повітря з головного резервуару каналами А1 і А2 надійде в канал Е і далі під клапан 14 пружина якого відрегульована на тиск 7,5кгс/см2;

-Клапан 14 підніметься і закриє отвір В1 , тобто. припинить повідомлення камери Б з камерою, залишивши останню повідомленої з атмосферою Ат;

-відкриється зворотний клапан 12, повітря з головного резервуару по каналах А1 і А2 і отвір Е1 і Е2 надійде в канал А4 і далі до розвантажувальних клапанів компресора;

-одночасно повітря каналами Б2 і Б1 надійде в камеру Б, і клапан 2 роз’єднає канали А2 і Е.

Після посадки клапана 2 на сідло повітря 3 з головного резервуару по каналу А1 надійде до розвантажувальних клапанів компресора тільки через канал А3, клапан 12, канал А4, і компресор почне працювати вхолосту. Як тільки тиск у головному резервуарі знизиться до 7,5кгс/см2 на яке відрегульована пружина 10, клапан 14 переміститься вниз і посадить зворотний клапан 12 на сідло 11 , при цьому відбудеться наступне:

-канал А3 перекриється клапаном 12 і повідомлення головного резервуару (каналу А1) з каналом А2 і клапаном розвантажувального механізму припиниться;

-камера Б каналами Б1, Б2, В3 і В1 сповіститься з камерою, внаслідок чого повітря з клапанів розвантажувального механізму і камери В вийде в атмосферу, а регулятор тиск прийме положення, зображене на рис.1.

6

У цьому положенні він перебуватиме до тиску, на який відрегульована пружина 4 (8,5кгс/см2). Для вимикання компресора обертають стрижень 5 проти годинникової стрілки до посадки 2 клапана на сідло. Обертаючи стрижень 9 за годинниковою стрілкою, регулюють момент включення компресора. Після регулювання стрижні 5 та 9 закріплюють контргайками 7.

На двосекційних тепловозах регулятор тиску, керуючий роботою компресорів обох секцій, включається тільки одній секції, але в інший відключається перекриттям роз’єднувальних кранів на трубопроводах, які повідомляють його з ГР і розвантажувальними пристроями.

Під час проведення поточного ремонту роблять таке:
-Фільтр необхідно розібрати, набивку та сітку промити та просушити. Істертую

набивання замінити новим, попередньо злегка просоченим маслом.

-Притиральні поверхні клапанів та їх сідел, що мають нещільності або вироблення,

слід прочистити та притерти.

— Перевірити зазор у напрямній втулці між вмикачем та вимикачем

клапанами, що має бути в межах 0,005-0,050 мм. При більшому зазорі клапан

замінюється новим, при цьому зазор між втулкою та клапаном повинен бути в межах 0,005-0,020

мм.

-Зламані або регулювальні пружини, що втратили пружність, замінити.

-Після ремонту та складання регулятор тиску випробовується на щільність клапанів

тиском 10 кгс/кв. Допускається утворення мильної бульбашки на вихідних

отвори з утриманням його не менше 5 с.

-Остаточно регулятор тиску регулюється на локомотиві на вимкнення при

тиску в основних резервуарах 8,5 кгс/кв.см та на включення при 7,5 кгс/кв.см з відключенням на

+-0,2 кгс/кв.

7

2.Призначення , пристрій та робота опорно-повертаючого пристрою на тепловозі 2ТЕ116

Опорно-повертаючий пристрій тепловоза сприймає вагу всього надвізкового будови, забезпечує стійке положення візка під тепловозом при його русі, а також плавне вписування в криві і створення необхідних зусиль, що повертають кузов тепловоза в початкове положення при переміщенні його щодо візків під час руху в кривих. Для рівності навантажень від колісних пар візків на рейки передні опори розташовані навколо шворня по колу радіусом 1632 мм, задні радіусом 1232 мм. Надтележне будова тепловоза спирається на раму візка через чотири комбіновані опори (рис. 93), що складаються кожен з двох ступенів: нижній жорсткий ступінь — роликова опора кочення, верхня пружна — блок, що містить сім гумометалевих елементів (РМЕ).

Роликова опора складається з литого корпусу 19, який встановлений на боковині рами візка по дотичній до кола з радіусом, рівним радіусу повороту візка, забезпечуючи її поворот на опорах кочення, нижньої опорної плити 16, роликів 17, пов’язаних між собою обоймами 75, і верхньої опорної плити 7. Ролики обертаються в * обоймах з неметалевими втулками 18, які є підшипниками для роликів. Вся рухома система опори (ролики з обоймами, верхня опорна плі 1а; при переміщеннях направляється привареними до бокових стінок корпусу зносостійкими накладками, виготовленими зі сталі 65Г. На поверхні кочення роликів і опорних плит виникають високі контактні напруги, тому ролики виготовляють зі сталі 40Х і під поверхневий на глибину 1,5-3 мм загартування.Опорні плити попередньо цементують, потім поверхню загартують.

Поверхні кочення опорних плит виконані похилими – кут нахилу становить 2°. На прямій ділянці шляху ролики займають середнє положення між похилими площинами. При повороті візка щодо кузова ролики накочуються на похилі поверхні опор. При цьому виникають горизонтальні сили, що створюють на опорах момент, що повертає, сприяє поверненню візка у вихідне положення. Крім повертаючих сил, при повороті візків в опорі виникають сили тертя і момент сил тертя, що сприяє зменшенню виляння візків. Перебіг роликової опори становить ±80 мм.

Пружна ступінь комбінованої опори містить сім пружних елементів 5, розташованих між опорним кільцем 4 роликового пристрою на візку та опорним кільцем 6 на кузові тепловоза. Пружний комплект обмежений конічною склянкою 8 із забезпеченням зазору, що перевищує найбільше віднесення кузова, який відбувається при проходженні тепловозом кривою радіусом 125 м. Пружний елемент 5 являє собою

8

гумову шайбу, привулканізовану до сталевих пластин, що мають виштамповані кільцеві зачепи для виключення поперечного зсуву елементів у комплекті та з’єднаннях з опорними плитами.

clip_image003

Рис. 1. Комбінована опора: 1, 16 — верхня та нижня опорні плити; 2 — кришка; 3 — болт; 4, 6 — опорні кільця; 5 — пружний елемент; 7 — регулювальні прокладки; 8 — конічний стакан; 9, 10 — хомути; 11 — чохол; 12 — пробка; 13 — зливна пробка; 14 — рама візка; 15 — обойма; 17 — ролик; 18 — втулка; 19 — корпус роликової опори

Кожен комплект гумометалевих елементів комбінованої опори піддається стендовій таріровці по висоті (розмір К) з урахуванням динамічного навантаження, що дорівнює 140 кН (14 тс), а також перевірці якості виготовлення елементів. Вертикальна жорсткість комплекту гумометалевих елементів становить 55-Ю5 Н/м (550 кгс/мм), а горизонтальна жорсткість – 2-105 Н/м (20 кгс/мм). Комплекти одного візка не повинні відрізнятись один від одного за висотою більш ніж на 1 мм. Дотримання цієї вимоги досягається установкою регулювальних прокладок 7 під опорну частину кузова.

Внутрішню порожнину роликової опори заповнюють осьовим маслом. Масло в опору заливають через отвір, що закривається пробкою 12, а слив масла і промивання опори виробляють через отвір, що закривається пробкою 13. Роликова опора закрита кришкою 2, яка запобігає виплескування олії з опори рухомою її системою. Для запобігання попаданню в комбіновану опору сторонніх предметів та атмосферних опадів вона закрита чохлом 11, закріпленим на корпусі роликової опори та захисному

9

кільце кузова хомутами 9 та 10.

Кожна комбінована опора по відношенню до центру повороту візка встановлена ​​так, що роликовою частиною забезпечується поворот візка і момент, що повертає, а поперечне переміщення кузова (віднос) досягається за рахунок поперечного зсуву кожного комплекту гумометалевих елементів. Граничне зсув комплекту гумометалевих елементів становить +45 мм. Пружне опирання кузова дозволяє отримати додатковий прогин до 20 мм у ресорному підвішуванні тепловоза і тим самим покращити динаміко-міцнісні показники ходових частин екіпажу тепловоза.

Ремонт опорно-повертаючого пристрою здійснюють при викочуванні візка з-під тепловоза і його підвішуванні. Пошкоджені деталі замінюють. Після проведення робіт у пристрій заливають 30л осьової олії. У подальшій експлуатації пристрій змащується через прес-масляки мастилом РРВ.

10

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *