Царство животных - скачати безкоштовно
Химия

Царство животных — скачати безкоштовно


Завантажити реферат: Царство тварин

Царство тварин дуже різноманітне, воно найчисленніше, налічує близько 2 млн. видів. Тварини, що живуть на Землі, різноманітні за розміром та формою тіла: це і синій кит, маса якого досягає 150 тис. тонн, та мікроскопічна одноклітинна амеба.

Незважаючи на відмінності у формах та розмірах, усі тварини мають загальні ознаки — клітинну будову та здатність до харчування, дихання, зростання, розвитку та розмноження — як і інші живі організми, але у тварин є й особливі ознаки, які не властиві іншим організмам.

Тварини мають такі відмінності від рослин та грибів:

  • Харчуються готовими органічними речовинами.
  • Не здатні до фотосинтезу.
  • Переважна більшість тварин здатні переміщатися та здійснювати різні активні рухи.
  • У більшості тварин є системи органів: травна, дихальна, нервова, видільна, опорно-рухова.

Тварини бувають одноклітинні та багатоклітинні. Багатоклітинні тварини утворюють найчисленнішу групу живих організмів планети, що налічує понад 1,5 млн. нині живих видів. Однією з найважливіших рис їх організації є морфологічна та функціональна відмінність клітин тіла. Між клітинами під час еволюції стався поділ, що дозволило їм ефективніше виконувати свої функції. Різні тканини об’єдналися до органів, а органи – до відповідних систем органів. Для здійснення взаємозв’язку між ними та координації їхньої роботи утворилися регуляторні системи — нервова та ендокринна. Завдяки контролю над діяльністю всіх систем, багатоклітинний організм працює як єдине ціле.

Багатоклітинні тварини мають більші розміри. Для забезпечення поживними речовинами у них формується травний канал, що дозволяє їм заковтувати великі харчові частинки, що поставляють велику кількість енергії. Для їх розщеплення утворюються травні залози, що виділяють ферменти. Розвинена опорно-рухова система забезпечила підтримку певної форми тіла, захист і опору для органів, а також активне пересування багатоклітинної тварини в просторі. Завдяки цій здатності тварини отримали можливість здійснювати пошук їжі, знаходити укриття та розселятися.

Зі збільшенням розмірів організму виникла необхідність у появі систем, що виконують роль доставки поживних речовин і кисню до віддалених від травного каналу і поверхні тіла клітин і тканин, а також продукти обміну, що видаляють з них. Так виникають кровоносна, дихальна та видільна системи.

Основну транспортну функцію почала грати рідка сполучна тканина — кров. Інтенсифікація дихальної активності йшли паралельно з прогресивним розвитком нервової системи та органів чуття. Відбулося переміщення центральних відділів нервової системи у передній кінець тіла, у результаті відокремився головний відділ. Така будова тіла дозволила тваринам отримувати інформацію про зміни в навколишньому середовищі і адекватно реагувати на них. Багатоклітинні тварини розмножуються в основному статевим шляхом, у примітивних багатоклітинних — вегетативне та безстатеве розмноження. У деяких тварин відбувається партеногенез (одностатеве, незаймане розмноження).

За ознакою відсутності чи наявності внутрішнього скелета, тварини поділяються на дві групи: безхребетні та хребетні. Багатоклітинні тварини, як правило, характеризуються симетрією будови тіла. У кишковопорожнинних симетрія радіальна, двостороння симетрія дозволяє тваринам активно прямолінійно рухатися, зберігаючи рівновагу, з однаковою легкістю повертатися праворуч, ліворуч.

Найбільш високоорганізованими тваринами є птахи та ссавці.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *