Реферат – VII.  ДОКУМЕНТИ, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ
Химия

Реферат – VII. ДОКУМЕНТИ, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ


Розроблюваними документами в Paradox називаються форми та звіти. Документи, що розробляються, можуть виводитися на екран комп’ютера і роздруковуватися на принтері.

Перш ніж починати розробку документа, користувачеві необхідно вирішити, що він хоче створити — форму або звіт. Форми розробляються, переважно, для використання на екрані і, насамперед, полегшення процесу введення даних.

Звіти Paradox служать для вилучення з бази даних необхідної інформації. Вони дозволяють логічно групувати дані і роздруковувати їх у вигляді, зручному для подальшого використання інформації, що міститься в них.

1. РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ДАНИХ РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ДАНИХ

Модель даних називається графічне подання взаємних зв’язків між таблицями, на основі яких розробляється документ. Вона представляє користувачеві простий і наочний спосіб вказати Paradox, які таблиці будуть використані в документі, і як вони повинні між собою розробка будь-якого документа починається з побудови моделі даних. У Paradox для цього потрібно увійти в пункт меню File | New і вибрати тип документа (форму або звіт). Paradox виведе на екран діалогове вікно Data Model, однакове для форми та звіту. У ньому Paradox представляє користувачеві список таблиць, поля яких можна використовувати розробки документа. Користувач повинен лише вказати потрібні таблиці.

Однак, можна взагалі не використовувати жодної таблиці як основу документа. При цьому Paradox створить бланк документа, не пов’язаний ні з якими даними.

Документи можуть розроблятися за допомогою однієї чи кількох таблиць. В основі однотабличних документів лежить найпростіша модель даних – одна єдина таблиця.

Особливих труднощів розробки таких документів немає. Розробка багатотабличних документів — складніша, про неї варто розповісти подробнее.1.1. РОЗРОБКА МНОГАТАБЛИЧНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ

Paradox дозволяє створювати документи, які використовують дані одночасно з кількох таблиць. При побудові моделі даних багатотабличного документа потрібно:

— Визначити йому набір таблиць;ить йому набір таблиць;

— Визначити відношення між таблицями (пов’язати їх).

Усі таблиці, дані з яких будуть використовуватися при розробці документа, мають бути вказані у вікні Data Mo del.

При визначенні відносин між таблицями потрібно знати, як Paradox здійснює сортування та пошук даних, ґрунтуючись на значеннях індексів (про це було написано вище).

Варто зазначити, що таблиці, що зв’язуються, повинні мати спільне поле. Імена полів можуть і збігатися, та їх тип і розміри би мало бути ідентичними. Зв’язуючи між собою дві таблиці, користувач вказує Paradox обчислити певної значення в головній таблиці (таблиці, від якої йде зв’язок) і відшукати відповідне значення у пов’язаній таблиці (таблиці, до якої йде зв’язок). Це означає, що пов’язана таблиця обов’язково має бути проіндексована по полю, яке використовується для зв’язування. Тут можна використовувати як первинний, і вторинний індекс.

При розробці багатотабличної моделі даних користувач може створювати між таблицями як однозначні відносини, звані також зв’язком один-до-одного або багато-до-одного, так і багатозначні відносини, або зв’язок один-до-багатьом.

Однозначними називаються такі відносини між таблицями, при яких кожен запис однієї таблиці пов’язаний не більше ніж з одним записом іншої таблиці. За наявності типу зв’язку багато-до одного кільком записам головної таблиці може відповідати один запис пов’язаної таблиці.

Багатозначними називаються такі відносини між таблицями, при яких кожному запису однієї таблиці може відповідати більше одного запису іншої таблиці. Наприклад, якийсь клієнт (один запис таблиці «Клієнти») може зробити будь-яку кількість замовлень (кілька записів таблиці «Замовлення»).

1.2. ВИБІР ВИХІДНОГО КРЕСЛЕННЯ ДОКУМЕНТА

При натисканні у вікні Data Model кнопки ОК, Paradox відкриє діалогове вікно Design Link, яке є засобом перегляду та вибору одного з типів вихідного креслення документа. У вікні перегляду відображаються поля моделі даних.

Для одно- та багатотабличних документів у вікні Design Link доступні різні набори опцій, тип вікна визначається розробленою моделлю даних. Проте, завжди можна:

— Вибрати поля, які потрібно помістити в документ;

— призначити чи скасувати присутності- визначити, навіщо розробляється документ — перегляду на екрані чи виведення на принтер.

Діалогове вікно Design Link використовується абсолютно однаково як при розробці форм, так і при розробці звітів. Єдина відмінність полягає у способі зображення до документа.

У звітах відділення різних областей креслення використовуються зони. Існують зони для заголовка та закінчення всього звіту, для верхнього та нижнього колонтитулів сторінки, а також зона тіла самого звіту. Всі ці опції відображаються у вікні Design Link у вікні перегляду. У формах немає зон, тому на кресленні документа у вікні Design Link зображуються лише поля таблиць, включені в модель даних.

2. ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМІ РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Кошти, призначені для розробки документів, використовуються у вікнах Form Design та Report Design. В обох вікнах процес створення документа складається з тих самих операцій: вибору об’єктів, інспектування, використання інструментарію, розташованого на SpeedBar, і широкого кола доступних прийомів оформлення креслення документа.

2.1. ВИБІР ОБ’ЄКТІВ

Документ у Paradox складається з різних частин — об’єктів, над якими можна проводити різні операції (переміщення, зміна розміру, редагування тощо). Для вибору креслення документа об’єктів служить спеціальний інструмент SpeedBar Selection Arrws. При виборі будь-якого об’єкта, навколо нього з’являється рамка з темними квадратами «ручками», «потягнувши» за які користувач може змінювати розміри об’єкта. Paradox дозволяє також вибирати декілька об’єктів для виконання дій над усією групою одночасно.

2.2. ІНСПЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ

Фактично, інспектування — визначення властивостей об’єктів. Кожен об’єкт має своє меню, опції якого визначають його зовнішній вигляд (і іноді поведінка). Це меню викликається під час інспектування. Наприклад, при виборі поля як об’єкта, його меню поряд з іншими містить такі опції: ім’я, колір, рамку, шрифт, форму і т.д. Крім того, деякі властивості об’єктів задаються командами ObjectPAL. Далі, якщо було обрано одночасно кілька об’єктів для інспектування, внесені зміни до властивостей одного з них, аналогічно змінять і властивості інших.

Paradox дозволяє викликати меню із властивостями, спільними для всієї виділеної групи, для внесення змін. Також користувач має можливість проінспектувати всю форму або звіт, або тільки їх частину (сторінку).

2.3. ПАЛІТРА ВЛАСТИВОСТЕЙ

Деякі властивості Paradox зображує Палітра не називає властивість, а показує її, тому у вигляді палітр, зазвичай, видаються візуальні властивості об’єктів (колір, штрихування і т.д.). Палітра в Paradox може бути як одноразовою (після вибору в ній будь-якої властивості вона зникає), так і «плаваючою», закріпленою на екрані, до якої користувач матиме можливість звертатися за необхідності.

Палітри в Paradox бувають наступні: Paradox бувають такі:

— Палітра кольорів. У меню більшості об’єктів присутній пункт Color, вибравши який користувач викликає на екран палітру кольорів. Її можна зробити плаваючою, що відрізняє її зображення на екрані, і, наприклад, об’єкт, що інспектується, змінює свої властивості синхронно з переміщенням по опціях палітри. Крім того, вона дозволяє користувачеві самому створювати кольори, що задовольняють його, змішуючи в різних пропорціях наявні.

— Палітра рамок. Багато об’єктів зображуються всередині рамки, і, відповідно, меню своїх властивостей мають пункт Frame, визначальний колір, стиль і товщину рамки.

— Палітра штрихування.

— палітра ліній.

— Палітра шрифтів.

2.4. ІНСТРУМЕНТАР SPEEDBAR

На SpeedBar вікон розробки знаходиться ряд кнопок-іконок, які служать для розміщення в документі об’єктів;

вони називаються інструментами. За допомогою інструментарію Spe edBar користувач може:

— розробити новий об’єкт. Для цього достатньо клацнути мишкою відповідний інструмент, потім мишею задати його положення та розміри.

— Розмістити в документі найпростіші гра-лінії, прямокутники, еліпси. Для цього потрібно клацнути мишею інструмент, натиснути ліву клавішу миші та і переміщати мишу по екрану до надання об’єкту необхідної форми та розмірів. Окрім прямих ліній, користувач, працюючи в Paradox, може малювати і криві.
лінії.ать і крив- Створювати в документі текстові об’єкти з різними характеристиками, змінних (залежно від розміру тексту, що вводиться) і фіксованих розмірів.
— Розміщувати графічні зображення. Клацнувши мишею іконку Graphic, можна імпортувати графіку з Windows Clipboard та файлів форматів .BMP, .PCX, .TIF та
інших. При цьому вставляються зображення можна масштабувати з різними коефіцієнтами масштабу. У більшості випадків при визначенні в документі графічного об’єкта користувач хоче побачити на екрані точну копію будь-якого графічного зображення. Однак іноді буває необхідно, щоб графічний об’єкт і екран взаємодіяли один з одним. Наприклад, об’єкт можна зробити прозорим або проінвертувати його кольори. Растрові операції визначають, як оригінальне графічне зображення накладається на екран інвертуванням, додаванням, увімкненням або виключенням кольорів.

— Розміщувати поля під час створення нових документів та використання креслень, відмінних від бланка.тежів, отл- Розміщувати багатозаписні об’єкти.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *