Реферат - I. ВСТУП - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — I. ВСТУП — скачати безкоштовно


Досвід застосування ЕОМ для побудови прикладних систем обробки даних показує, що найефективнішим інструментом є не універсальні алгоритмічні мови високого рівня, а спеціалізовані мови для створення систем управління даними. Такі кошти зазвичай включаються до складу СУБД, але можуть існувати й окремо. СУБД дають можливість користувачам здійснювати безпосереднє керування даними, а програмістам швидко розробляти більш досконалі програмні засоби їхньої обробки.

Характеристики готових прикладних пакетів визначаються перш за все прийнятою в СУБД організацією даних і типом транслятора, що використовується.

За способом встановлення зв’язків між даними розрізняють:

— реляційну
— ієрархічну
— Мережеві моделі.

Реляційна модель є найпростішою та найбільш звичною формою подання даних у вигляді таблиці. Теоретично множин таблиці відповідає термін відношення (relation), який і дав назву моделі. Для неї є розвинений математичний апарат — реляційне обчислення та реляційна алгебра, де для баз даних (відносин) визначено такі добре відомі теоретико-множинні операції, як об’єднання, віднімання, перетин, з’єднання та ін.

Перевагою реляційної моделі є порівняльна простота інструментальних засобів її підтримки, недоліком – жорсткість структури даних (неможливість, наприклад, завдання рядків таблиці довільної довжини) та залежність швидкості її роботи від розміру бази даних. Для багатьох операцій, визначених у такій моделі, може бути необхідним перегляд усієї бази.

Ієрархічна та мережева моделі припускають наявність зв’язків між даними, що мають будь-яку загальну ознаку. У ієрархічній моделі такі зв’язку можуть бути відображені у вигляді дерева-графа, де можливі лише односторонні зв’язки від старших вершин до молодших. Це полегшує доступ до необхідної інформації, але якщо всі можливі запити відображені в структурі дерева. Жодні інші запити задоволені не можуть.

Зазначений недолік знято в мережевій моделі, де, принаймні теоретично, можливі зв’язки «всіх з усіма».

Оскільки на практиці це, звісно, ​​неможливо, доводиться вдаватися до деяких обмежень. Використання ієрархічної та мережної моделей прискорює доступ до інформації у базі даних. Але оскільки кожен елемент даних повинен містити посилання деякі інші елементи, потрібні значні ресурси як дискової, і основний пам’яті ЕОМ. Недолік основної пам’яті, звісно, ​​знижує швидкість обробки даних. Крім того, для таких моделей характерна складність реалізації СУБД.

Хоча відомі спроби створення СУБД, які підтримують мережеву модель для персональних комп’ютерів, нині реляційні системи краще відповідають їх технічним можливостям і задовольняють більшість користувачів. Швидкісні характеристики цих СУБД підтримуються спеціальними засобами прискореного доступу до інформації індексуванням баз даних.

У найбільш повному варіанті СУБД повинна містити такі складові частини:

— Середовище користувача, що дає можливість безпосереднього керування даними з клавіатури.

— Алгоритмічна мова для програмування прикладних систем обробки даних, реалізована як інтерпретатор. Останнє дозволяє швидко створювати та налагоджувати програми.

— Компілятор для надання завершеній програмі виду готового комерційного продукту у формі незалежного ЕХЕ-файлу.

— програми-утиліти швидкого програмування рутинних операцій (генератори звітів, екранів, меню та інших додатків).

Власне СУБД – це оболонка користувача. Зважаючи на те, що таке середовище орієнтоване на негайне задоволення його запитів, це завжди система-інтерпретатор.
Наявність в СУБД мови програмування дозволяє створювати складні системи обробки даних, орієнтовані на конкретні завдання і навіть під конкретного користувача. Є також СУБД, які мають лише мову та не мають оболонки користувача. Вони призначені виключно для програмістів і це системи компілюючого типу. Такі пакети лише із застереженнями можуть бути названі СУБД. Зазвичай їх називають компіляторами.

Paradox (програмний продукт фірми Borland) – це визнаний лідер на ринку на ринку систем управління базами даних. Протягом останніх п’яти років (починаючи з версії 3.0), Paradox визнається фахівцями кращої реляційної СУБД для персональних комп’ютерів.

У 1991 році Paradox 3.5 визнається найкращою реляційною СУБД та користувачами (премія журналу PC World MAgazin за 1991 рік). Свідченням все зростаючого визнання і те, кожна третя СУБД, продана 1991 року у США, — це Paradox.

Багато експертів приходять до висновку, що технологія обробки інформації, на якій базується Paradox, — це технологія СУБД 90-х років. Paradox фактично став стандартом СУБД персональних комп’ютерів.

Серед численних особливостей Paradox виділяють унікальне поєднання надзвичайної простоти та прозорості з величезними можливостями функціонально завершеної системи управління даними (у цьому і є «парадокс»). І як результат такого парадоксального поєднання — найпотужніша СУБД підпорядковується не тільки професійному програмісту, а й користувачеві, який не має жодного уявлення про програмування чи обробку інформації на комп’ютері.

Paradox for Windows – новий продукт фірми Borland.

Paradox for Windows версії 1.0 є унікальним програмним продуктом, що ввібрав у себе новітні програмні технології фірми Borland. Прекрасний інтерфейс, візуальні засоби проектування таблиць, форм, запитів, звітів, повне використання графічних можливостей MS Windows 3.1 (у тому числі можливості працювати з відео та звуком), об’єктно орієнтована мова програмування ObjectPal та чудовий налагоджувач у поєднанні з простотою та наочністю використання, робить Paradox for Windows не є замінним засобом створення широкого спектру додатків від простих однотабличних форм до складних розподілених програмних комплексів, що функціонують у мережі та обробляють великі обсяги текстової, графічної, відео та звукової інформації в реальному масштабі часу.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *