Реферат - Юпітер - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Юпітер — скачати безкоштовно


Завантажити реферат: Юпітер

Особливості Юпітера

З чотирьох гігантських планет найкраще вивчено Юпітер — Найбільша планета цієї групи і найближча з планет-гігантів до нас і Сонця.
Вісь обертання Юпітера майже перпендикулярна до площини його орбіти, тому сезонних змін умови висвітлення у ньому немає.
В усіх планет-гігантів обертання навколо осі досить швидке, а щільність мала. Внаслідок цього вони значно стиснуті.
Всі планети-гіганти оточені потужними протяжними атмосферами, і ми бачимо лише хмари, що плавають у них, витягнуті смугами, паралельними екватору, внаслідок їх швидкого обертання.
Смуги хмар видно на Юпітері навіть у слабкий, телескоп Юпітер обертається зонами — чим ближче до полюсів, тим повільніше. На екваторі період обертання 9 год 50 хв, але в середніх широтах кілька хвилин більше. Аналогічним чином обертаються та інші планети-гіганти.
Оскільки планети-гіганти знаходяться далеко від Сонця, їхня температура (принаймні над їхніми хмарами) дуже низька:
на Юпітері -145 ° С, на Сатурні -180 ° С, на Урані і Нептуні ще нижче.
Атмосфери планет-гігантів містять переважно молекулярний водень, є там метан СН4 і, мабуть, багато гелію, а
в атмосфері Юпітера та Сатурна виявлено ще й аміак NНз. Відсутність смуг NH3 в діапазонах далеких планет пояснюється тим, що він там вимерз. При низькій температурі аміак конденсується, і з нього, ймовірно, складаються видимі
хмари Юпітера.
Інтенсивні рухи, що охоплюють хмарний та сусідні з ним шари атмосфери, мають стійкий характер. Зокрема, таким стійким атмосферним «вихором» є знаменита Червона пляма, що спостерігається на Юпітері вже понад 300 років.
Вивчення процесів, що відбуваються в атмосферах різних планет, допомагає земній метеорології та кліматології.
Теоретично побудовано моделі масивних планет, що складаються з водню та гелію. Розрахунки моделі внутрішнього
будівлі Юпітера показують, що при наближенні до центру водень повинен послідовно проходити через газоподібну, газо-рідку і рідку фази. У центрі планети, де температура може досягати кількох тисяч кельвін, знаходиться рідке ядро, що складається з металів, силікатів і водню в металевій фазі, яка настає при тисках близько 10″ Па. У 1975 р. металеву фазу водню вдалося експериментально отримати на Землі, що підтверджує справедливість теоретичних розрахунків внутрішньої будови планет-гігантів.
Завдяки наявності магнітного поля Юпітер має пояси радіації, подібні до земних, але значно перевершують їх. Його магнітосфера простягається на мільйони кілометрів, охоплюючи чотири найбільші супутники.
Юпітер є джерелом радіовипромінювання. Космічні апарати зареєстрували на ньому потужні спалахи блискавок.
З інших даних про планети заслуговує на згадку про особливість осьового обертання Урана, яке, як і в Венери, відбувається в напрямку, протилежному напрямку обертання всіх інших планет. Крім того, він обертається ніби лежачи на боці, тому протягом року відбувається значна зміна умов освітлення поверхні планети.
Найдальша планета – Плутон – не є планетою-гігантом. Це дуже невелика та погано вивчена холодна планета, рік на якій триває близько 250 земних років.

Польоти космічних кораблів «Аполлон»

№ корабля

Екіпаж

Дати польоту

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Безпілотний
Безпілотний
Безпілотний
Безпілотний
Безпілотний
Безпілотний
У. Ширра, Д. Ейзел, У. Каннінгем
Ф. Борман, Дж. Ловелл, У. Андерс
Дж. Макдівітт, Д. Скотт, Р. Швейкарт
Т. Стаффорд, Дж. Янг, Ю. Сернан
Н. Армстронг, М. Коллінз, Е. Олдрін
Ч. Конрад, Р. Гордон, А. Бін
Дж. Ловелл, Дж. Суїджерт, Ф. Хейс
А. Шепард, Е. Мітчелл, С. Руса
Д. Скотт, Дж. Ірвін, А. Уорден
Дж. Янг, Ч. Дьюк, Т. Маттінглі
Ю. Сернан, Р. Еванс, Х. Шмітт

26.02.66
05.07.66
23.08.66
09.11.67
22.01 – 11.02.68
04.04.68
11 – 22.10.68
21 – 27.12.68
03 – 13.03.69
18 – 26.05.69
16 – 24.07.69
14 – 24.11.69
11 – 17.04.70
31.01 – 09.02.71
26.07 – 07.08.71
16 – 27.04.72
07 – 19.12.72

Походження Сонячної системи

Ось уже два століття проблема походження Сонячної системи турбує видатних мислителів нашої планети. Цією проблемою займалися, починаючи від філософа Канта та математика Лапласа, плеяда астрономів та фізиків XIX та XX століть.
І все ж таки ми досі досить далекі від вирішення цієї проблеми. Але останні три десятиліття прояснилося питання шляхах еволюції зірок. І хоча деталі народження зірки із газово-пилової туманності ще далеко не зрозумілі, ми тепер чітко уявляємо, що з нею відбувається протягом мільярдів років подальшої еволюції.
Переходячи до викладу різних космогонічних гіпотез, що змінювали одна одну протягом двох останніх століть, почнемо з гіпотези великого німецького філософа Канта та теорії, яку через кілька десятиліть незалежно запропонував французький математик Лаплас. Передумови створення цих теорій витримали випробування часом.
Погляди Канта і Лапласа у низці важливих питань різко відрізнялися. Кант виходив з еволюційного розвитку холодної пилової туманності, у ході якого спочатку виникло центральне потужне тіло — майбутнє Сонце, та був планети, тоді як Лаплас вважав початкову туманність газової і дуже гарячої із швидкістю обертання. Стискаючись під дією сили всесвітнього тяжіння, туманність, внаслідок закону збереження моменту кількості руху, оберталася все швидше та швидше. Через великі відцентрові сили від нього послідовно відділялися кільця. Потім вони конденсувалися, утворюючи планети.
Таким чином, згідно з гіпотезою Лапласа, планети утворилися раніше за Сонце. Однак, незважаючи на відмінності, загальною важливістю є уявлення, що Сонячна система виникла внаслідок закономірного розвитку туманності. Тому і прийнято називати цю концепцію гіпотезою Канта-Лапласа.
Однак ця теорія стикається з трудом. Наша Сонячна система, що складається з дев’яти планет різних розмірів і мас, має особливість: незвичайний розподіл моменту кількості руху між центральним тілом — Сонцем і планетами.
Момент кількості руху є однією з найважливіших характеристик будь-якої ізольованої від зовнішнього світу механічної системи. Саме як таку систему можна розглянути Сонце і навколишні планети. Момент кількості руху можна визначити як «запас обертання» системи. Це обертання складається з орбітального руху планет та обертання навколо осей Сонця та планет.
Левова частка моменту кількості руху Сонячної системи зосереджена в орбітальному русі планет-гігантів Юпітера та Сатурна.
З погляду гіпотези Лапласа, це незрозуміло. В епоху, коли від первісної туманності, що швидко обертається, відокремилося кільце, шари туманності, з яких потім сконденсувалося Сонце, мали (на одиницю маси) приблизно такий же момент, як речовина кільця, що відокремився (бо кутові швидкості кільця і ​​частин, що залишилися, були приблизно однакові) , оскільки маса останнього була значно меншою за основну туманність (“протосонця”), то повний момент кількості руху кільця повинен бути набагато меншим, ніж у “протосонця”. У гіпотезі Лапласа відсутній будь-який механізм передачі моменту від “протосонця” до кільця. Тому протягом всієї подальшої еволюції момент кількості руху «протосонця», а потім і Сонця повинен бути набагато більше, ніж у кілець і планет, що з них утворилися. Але це висновок суперечить з фактичним розподілом кількості руху між Сонцем і планетами.
Для гіпотези Лапласа ця проблема виявилася непереборною.
Зупинимося на гіпотезі Джинса, що набула поширення в першій третині поточного століття. Вона цілком протилежна гіпотезі Канта-Лапласа. Якщо остання малює освіту планетарних систем як єдиний закономірний процес еволюції від простого до складного, то гіпотезі Джинса освіту таких систем є справа випадку.
Вихідна матерія, з якої потім утворилися планети, була викинута із Сонця (яке на той час було вже досить «старим» і схожим на нинішнє) при випадковому проходженні поблизу нього деякої зірки. Це проходження було настільки близьким, що його можна розглядати практично як зіткнення. Завдяки приливним силам з боку зірки, що налетіла на Сонце, з поверхневих шарів Сонця викинуто струмінь газу. Цей струмінь залишиться у сфері тяжіння Сонця і після того, як зірка піде від Сонця. Потім струмінь сконденсується і дасть початок планетам.
Якби гіпотеза Джинса була правильною, число планетарних систем, що утворилися за десять мільярдів років її еволюції, можна було б перерахувати на пальцях. Але планетарних систем практично багато, отже, ця гіпотеза неспроможна. І нізвідки не випливає, що викинутий із Сонця струмінь гарячого газу може сконденсуватися в планети. Таким чином, космологічна гіпотеза Джинса виявилася неспроможною.
Видатний радянський вчений О.Ю.Шмідт в 1944 році запропонував свою теорію походження Сонячної системи: наша планета утворилася з речовини, захопленої з газово-пилової туманності, через яку колись проходило Сонце, яке вже мало «сучасний» вигляд. При цьому жодних труднощів з обертанням моменту планет не виникало, тому що спочатку момент речовини хмари може бути як завгодно великим. Починаючи з 1961 року цю гіпотезу розвивав англійський космогоніст Літтлтон, який вніс до неї суттєві покращення. За обома гіпотезами «майже сучасне» Сонце стикається з більш-менш «пухким» космічним об’єктом, захоплюючи частини його речовини. Тим самим освіта планет пов’язується з процесом зіркоутворення.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *