Реферат - Заключение - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Заключение — скачати безкоштовно


Таким чином, можна зробити такі висновки:

1. Метою дослідження взаємодії екологічного та морального виховання є формування людини з високим рівнем еколого-моральної культури, що поєднує в собі еколого-моральні знання та переконання, стійку лінію поведінки та дій, мотивованих еколого-моральними цінностями.

2. З метою формування еколого-моральної культури учнів необхідний комплекс заходів: продовжити роботу з удосконалення змісту навчальних програм з природничо-наукових дисциплін з урахуванням еколого-моральних питань відповідно до змісту освіти, удосконалювати підручники фізики, хімії, біології, географії, включивши в них сучасний матеріал з еколого-моральних питань.

3. Вивчення еколого-морального потенціалу сучасних шкільних програм та підручників природничо-наукових дисциплін показало, що в них є великі можливості для здійснення еколого-морального виховання підлітків, але реалізовані ці можливості недостатньо. Слабо виражені міжпредметні зв’язки між географією, біологією, хімією з метою еколого-морального виховання.

4. Розширювати та поглиблювати всі види позаурочної діяльності еколого-морального виховання – пізнавальну, трудову, дослідницьку, краєзнавчу. Впроваджувати в навчальний процес різні спецкурси та факультативи еколого-морального аспекту.

5. Систематично вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід вчителів з еколого-морального виховання, необхідно вести спецкурси екологічного спрямування.

6. Активізувати участь підлітків у різноманітній дослідно-дослідній, природоохоронній діяльності, організовувати різноманітні екологічні клуби, гуртки, екологічні табори тощо.

7. Відобразити питання еколого-морального виховання в документах з виховання учнів шкіл та гімназій (у статутах та положеннях школи-гімназії, планах навчально-виховної роботи).

ЛІТЕРАТУРА

1. Гладков Н.А. та ін. Охорона природи: навч. посібник для студентів біол. спец. пед. ін-тов. — М: Просвітництво, 1975. — 299 с.: іл.

2. Голубєв І.Р. та Новіков Ю.В. Навколишнє середовище та його охорона: кн. для вчителя. — М.: Просвітництво. — 1985. — 191

3. Кучер Т.В. Екологічна освіта учнів у навчанні географії: посібник для вчителя. — М.: Просвітництво. — 1990. — 128 с.

4. Реймерс Н.Ф. Охорона природи та навколишнього людини середовища: слов.-справ.- М.: Просвітництво, 1992.- 320 с.

5. Родзевич Н.М. та Пашканг К.В. Охорона та перетворення природи: уч. сел. — М.: Просвітництво, 1986. — 288 з.

6. Чернова Н.М., Билова А.М. Екологія: навчальний посібник для студентів біол. спец. пед. ін-тов.- 2-ге вид., перераб.- М.: Просвітництво, 1988.- 272 с.

7. Захлібний О.М. Книга для читання з охорони навколишнього середовища: Для учнів 9-10 кл. пор. шк.- М.: Просвітництво, 1986.- 175 з.

8. Подосєнова Є.В. Технічні засоби захисту навколишнього середовища. — М.: Машинобудування, 1988. — 144 с.

9. Роун Ш. Озонова криза. П’ятнадцятирічна еволюція несподіваної глобальної загрози: Пер. з англ. — М.: Світ, 1993. — 320 с.: Іл.

10. Психологічний словник. — М.: Педагогіка, 1983. — 448 с.

11. Загальна психологія: Навч. посібник для студентів пед. ін-тов / В.В.Богословський, А.А.Степанов, А.А.Виноградова та ін; За ред. В.В.Богословського та ін. — 3-тє вид., Перераб. і доп.- М: Просвітництво, 1981.- 383 з.

12. Загальна сихологія: підручник студентам пед. ін-тів / За ред. А.В.Петровського.- 2-ге вид., доп., перераб.- М.: Просвітництво, 1976.- 479 с.: іл.

13. Суравегіна І.Т., Сенкевич В.М. Екологія та світ: Методичний посібник для вчителя. — М.: Нова школа, 1994. — 128 с.

14. Новіков Ю.В. Природа і людина. — М.: Просвітництво, 1991.223 с.: іл. (Б-ка вчителя біології).

15. Діалектика в науках про природу та людину. Праці ІІІ Всесоюзної наради з філософських питань сучасного природознавства. Видавництво «Наука», Москва 1983

16. Бондаренко В.Д. Культура спілкування з природою. — М.: Агропроміздат, 1987. — 174 с.

17. Букін А.П. У дружбі з людьми і природою: книга для вчителя. — М.: Просвітництво, 1991. — 159 с.

18. Дежкін В.В. Бесіди про екологію.- 2-ге вид.- М.: Мол. гвардія, 1979. — 190 с., Іл. — (Евріка).

19. Дотто Л. Планета Земля у небезпеці: пров. з англ., М.: Світ, 1988. — 208 с.

20. Природа служить людині. / Упоряд. В.С.Канюшко, С.Є.Павлюченко. Мн.: 1982. — 143 с.

21. Проблеми охорони навколишнього середовища. Наука та пропоганда, Томськ, 1972. — 191 с. (Томський ордена Трудового Червоного Прапора держ. ун-т ім. В.В.Куйбишева. Всерос. о-во охорони природи).

22. Хефлінг, Гельмут. Тривога у 2000 році: Бомби сповільнився. дії на нашій планеті: [пер. с нем.].- М.: Думка, 1990.- 270,
[1] с.; 20 с.

23. Відлуння. Екологія, господарство, довкілля. Вип. 1/уклад. А.І.Козирєв, А.М.Костін.- М.: Прогрес, 1990.- 360 с.

24. Яблуков А.В. та Остроумов С.А. Рівні охорони живої природи. — М.: Наука. — 1985. — 175 с. («Людина та навколишнє середовище»))

25. Гамбург Д. Екологія: сходження до розуму // Хімія в школі. — 1993. — N3. — с. 5-9.

26. Григор’єв Ал. Уроки екологічних прорахунків. //Географія в школе.- 1993.- N3.- з. 12-17.

27. Іванов А.Ф. Фізичний експеримент з екологічним змістом: Допомагаємо зрозуміти та берегти природу. //Фізика у школе.1996.- N3.- з. 32.

28. Родзевич Н. Основні особливості природи Росії та їх вплив на господарство та економічні умови країни: Географія та екологія.-// Географія в школі.- 1995.- N3.- с. 8-13.

29. Авакян А. Забруднення вод та проблеми їх охорони. //Географія у школі.- 1993.- N3.- з. 9-11.

30. Машбіц Я. Географія та виживання людства. //Географія у школі.- 1993.- N3.- з. 4-7.

31. Камалов Л. Методичні аспекти природоохоронної освіти. //Географія у школі.- 1991.- N1.- з. 41-42.

32. Звєрєв І. Охорона природи та екологічне виховання школярів. //Вихов. школярів.- 1985.- N6.- с. 30-36.

33. Платонов К.К., Голубєв Г.Г. Психологія Підручник для індустріально-пед. технікумів. М., «Вища школа», 1973.-256 с.: іл.

34. Педагогічна енциклопедія. Гол. ред.: І.А.Каїров (глав. ред.), Ф.Н.Петров (глав. ред.) [и др.], Т.4, М., «Радянська енциклопедія», 1968.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *