Пакет абонентського програмного забезпечення LAN-WorkPlace for DOS ver.  4.1.
Химия

Пакет абонентського програмного забезпечення LAN-WorkPlace for DOS ver. 4.1.


Модуль IPTUNNEL у середовищі MS-DOS та NetWare. Інструкція користувача

Загальні відомості

IPTUNNEL – одна з мережевих послуг, що надаються фірмою NOVELL користувачам LAN-WorkPlace та NetWare 3.11. IPTUNNEL — модуль пакета LAN-WorkPlace, який дозволяє користувачеві LAN-WorkPlace отримати доступ до сервера локальної мережі, з яким він не має зв’язку через протоколи IPX, а є лише зв’язок через протоколи TCPIP. При цьому клієнт LAN-WorkPlace може користуватися віддаленим сервером так, ніби він був з’єднаний з ним по локальній мережі. Іншими словами, якщо клієнт LAN-WorkPlace for DOS, має зв’язок по ЛОМ з маршрутизатором, а той у свою чергу пов’язаний з іншою ЛОМ, то клієнт LAN-WorkPlace може користуватися всіма послугами сервера чужої локальної мережі, тобто є можливість доступу не тільки до своєму серверу ЛОМ та до інших серверів в інших ЛОМ. Єдина відмінність у разі — збільшення часу обміну інформацією між даної ПЕОМ і сервером ЛВС. Збільшення часу залежить від пропускної спроможності каналів зв’язку, що використовуються для обміну інформацією між двома ЛОМ.

До послуг, що надаються серверами NetWare, належать:

— робота з пам’яттю сервера, як зі своїм вінчестером;

— Можливість використання баз даних сервера;

— можливість запуску програм на сервері та отримання результатів їх виконання.

У цьому документі описано процедуру встановлення та запуску модуля IPTUNNEL пакета LAN-WorkPlace на робочій станції ЛОМ у середовищі MS DOS v. 3.0 — 5.0 та NetWare 3.11.

Встановлення модуля IPTUNNEL на робочій станції

Для встановлення модуля IPTUNNEL на робочій станції необхідно зробити таке.

У файлі NET.CFG, в частині, що починається зі слів:
Protocol TCPIP, потрібно вказати IP-адресу маршрутизатора, через яку здійснюється зв’язок з віддаленим сервером.

ip_router ip-адреса маршрутизатора

Для опису IPTUNNEL у NET.CFG потрібно додати такі рядки:

Link Driver IPTUNNEL

gateway IP-адреса сервера

port UDP- порт ( зазвичай 213)

checksum yes або no

Тут як gateway вказуються IP-адреси серверів, з якими передбачається зв’язуватися через IPTUNNEL. Кількість зв’язків IPTUNNEL — не більше 10. Можна як gateway вказати «255.255.255.255». Тоді зв’язок через IPTUNNEL буде здійснюватися з використанням адрес, вказаних для TCPIP у файлі net.cfg.

У графі port вказується номер UDP-порту, який зазвичай приймається 213.

Checksum визначає, перевіряти або не перевіряти контрольну суму в кожному з пакетів, що прийшли. Рекомендуємо встановлювати «yes».

Мережевий адаптер також має бути описаний у файлі net.cfg. Інформацію про це можна знайти в документації LAN-WorkPlace [2, стр 3-3].

Наприкінці файлу net.cfg слід зазначити, що драйвер IPX ґрунтується на використанні IPTUNNEL.

Protocol IPX

bind IPTUNNEL

Нижче наводиться вид net.cfg для роботи з IPTUNNEL.

Link Driver NE1000

port #1 300

int #1 3

Frame Ethernet_II

Link Support

Buffers 8 1500

MemPool 4096

Link Driver IPTUNNEL

gateway 145.249.16.2

port #1 213

checksum yes

Protocol TCPIP

tcp_sockets 8

udp_sockets 8

raw_sockets 1

PATH SCRIPT D:NETSCRIPT

PATH PROFILE D:NETPROFILE

PATH LWP_CFG D:NETHSTACC

PATH TCP_CFG D:NETTCP

ip_netmask 255.255.255.0

ip_address 193.232.74.50

ip_router 193.232.74.49

Protocol IPX

BIND IPTUNNEL

У цьому прикладі встановлюється IPTUNNEL з віддаленим сервером, адреса якого «145.249.16.2». Зв’язок з ним здійснюється через маршрутизатор з адресою «193.232.74.49». Зв’язок з маршрутизатором здійснюється ЛВС з використанням мережевого адаптера NE1000 і Frame Ethernet_II.

Завантаження драйверів

Після відредагування файлу net.cfg потрібно виправити завантажувальний файл LAN-WorkPlace lanwp.bat.

Файл lanwp.bat визначає послідовність завантаження драйверів. Нижче наведено вигляд файлу lanwp.bat для роботи з IPTUNNEL.

якщо errorlevel 1 goto noload

PATH C:NETBIN;%path%

C:lsl.com

C:NE1000

tcpip

iptunnel

ipxodi

netx

set name=supervisor

break on

:noload

Тут, у рядку «set name=» потрібно вказувати ім’я, під яким передбачається входити в сервер.

Запуск IPTUNNEL

Після того, як обидва вищезгадані файли відредаговані, необхідно додати до стартового файлу autoexec.bat рядок call C:lanwp.bat, і перезавантажити MS-DOS. Машина звернеться до сервера і видасть повідомлення про те, чи доступний віддалений сервер локальної мережі. Якщо сервер доступний, потрібно набрати: login; сервер запитає ім’я та пароль, якщо ім’я та пароль набрані правильно, віддалений сервер стає повністю доступним для роботи.

Література

1. Методичні вказівки щодо встановлення та використання пакету LAN-WorkPlace for DOS.

2. LAN-WorkPlace for DOS Cofiguration Guide.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *