Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS
Химия

Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS


Завантажити реферат: Операційна система MS DOS. Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS

Операційна система MS DOS.

Запрошення MS DOS. Діалог Користувача із MS DOS.

Після повного завантаження MS DOS командний процесор (COMMAND.com) видає на екран повідомлення (“запрошення MS DOS” або “системна підказка MS DOS”) і чекає на команду Користувача.

Введення команди проводиться в тому ж рядку, де і запрошення MS DOS. Це командний рядок MS DOS.

У командному рядку MS DOS Користувач вводить (з клавіатури) імена внутрішніх або зовнішніх команд MS DOS, які потрібно виконати, або імена прикладних програм, які потрібно запустити на виконання.

Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS Запустити програму виконання — означає : завантажити програму в ОЗУ, передати їй (якщо необхідно) інформацію як параметрів у командному рядку MS DOS, і передати їй управління.

У стандартному запрошенні MS DOS вказується ім’я поточного активного

Логічного Диска та символ-розділювач “>“.

Наприклад:

A>

C>

Користувач може змінити стандартне запрошення MS DOS, ввімкнувши додаткову або іншу інформацію.

Для зміни запрошення MS DOS служить внутрішня команда PROMPT. Ця команда зазвичай «вставляється» у файл AutoExec.bat і встановлює формат запрошення MS DOS під час завантаження MS DOS.

Формат команди:

PROMPT [параметры]

Параметри (в даному випадку) – це інформація про те, який формат буде мати підказка MS DOS після виконання цієї команди.

Приклади:

prompt $p$g — видавати ім’я поточного каталогу поточного

логічного диска та символ роздільник “>“(стандартне запрошення)

prompt $d$g — видавати поточну дату та символ роздільника “>“

prompt $v$g — видавати номер версії MS DOS та символ

роздільник “>“

prompt $XП$Xр$Xі$Xв$Xе$Xт$g — видавати слово Привіт і символ

роздільник “>“

prompt $d$h$h$h$h$h$b$t$h$h$h$h$h$g — видавати поточну дату

«ММ.ДД», символ роздільник «|», поточний час «ЧЧ: ММ»,

символ роздільник “>“

Prompt — повернення до стандартної підказки

Нижче наведено таблицю параметрів, що задають формат команди PROMPT.

Мал. 1.

Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS

ПРИМІТКА:

Команда PROMPT може також (при завантаженому драйвері ANSI.sys), інакше визначити призначення клавіш PC і реалізовувати різні колірні ефекти. Опис цих можливостей виходить за рамки даної теми.

Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS УВАГА !!! Ця команда (Prompt) не працює при запуску в NORTON-COMMANDER (з емулятора командного рядка MS DOS).

Діалог Користувача з MS DOS (не використовуючи програму-оболонку Dos-Shell) настільки примітивний, що зводиться до введення команд у командному рядку MS DOS та отримання повідомлень на екрані Дисплею.

(Опис програми-оболонки Dos-Shell виходить за рамки цієї теми).

Ця простота оманлива. Користувач, за цю простоту, платить тим, що знання його повинні бути настільки великі (в області внутрішніх та зовнішніх команд MS DOS), що наявність таких знань у простих користувачів без спец. підготовки – явище дуже рідкісне.

Проте ці знання необхідні для Користувача, який не має в запасі того, хто витирає йому ніс хусткою.

Редагування командного рядка MS DOS (введення команд):

Функції основних клавіш, що використовуються під час введення та редагування командного рядка (Рис.2).

Рис.2.

Клавіша

Функція

Enter

Завершує командний рядок та запускає введену команду на виконання.

F1

копіює один символ з останньої введеної команди в командний рядок

F3

копіює всю останню введену команду до командного рядка

Del

стирає один символ у командному рядку в позиції курсору

Ins

вмикає або вимикає режим вставки

BackSpace

стирає один символ у командному рядку зліва від позиції курсору та переміщає курсор вліво на одну позицію

Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS УВАГА ! Командний рядок MS DOS можна редагувати доти, доки НЕ натиснута клавіша Enter !!!

Натискання клавіші Enter означає, що Користувач “запустив” команду (програму) виконання.

Додаткові зручності при редагуванні командного рядка може надати сервісна програма DosKey (її опис виходить за рамки даної теми).

Під час діалогу з MS DOS Користувач вводить ім’я команди (внутрішньої або зовнішньої) або прикладної програми, яку необхідно запустити, через пробіл вводить параметри (якщо необхідно), натискає клавішу Enter і очікує, доки закінчиться виконання команди або завантаження прикладної програми, контролюючи цей процес на моніторі.

На Рис.3 наведено приклад запуску прикладної програми (редактор текстів ЛЕКСИКОН — Lex.exe). Як параметри в програму, що запускається, передаються імена текстових файлів S1.txt і S2.txt.

Мал. 3.

Операційна система MS DOS Запрошення MS DOS. Діалог Користувача з MS DOS

При введенні: параметри відокремлюються один від одного і від команди (прикладної програми) ПРОБІЛОМ.

Деякі команди (програми) допускають інші роздільники (наприклад, символ «/» в антивірусній програмі AidsTest.exe).

Не всі команди (програми) вимагають під час запуску параметрів.

Список використаної литературы

1. Герхард Франкен, Сергій Молявко «MS-DOS 6.2 … для Користувача», Київ, BHV, 1994, Москва, БІНОМ, 1994.

2. Фігурнов В.Е. «IBM PC для Користувача» м.Уфа, НВО «Інформатика та Комп’ютери», 1993р.

3. Довідковий посібник з IBM PC. Методичні матеріали. Частина 1. ТПП «СФЕРА». М. 1991 р.

4. Брябрін В.М. «Програмне забезпечення персональних ЕОМ». М. «НАУКА», 1990 р.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *