Міська екологія - Завантажити безкоштовно
Химия

Міська екологія — Завантажити безкоштовно


Завантажити реферат: Міська екологія

Щороку в Білорусі утворюється близько 28,5 млн. тонн промислових та побутових відходів. Якщо умовно завантажити це «добро» в залізничні напіввагони і скласти з них сміттєвий склад, то він би розтягнувся від Парижа до Нью-Йорка! Близько третини із зазначеної кількості відходів (9 млн тонн) — побутові. А оскільки роздільного збору, сортування та промислової переробки їх у республіці сьогодні практично не існує, то єдиний метод поводження з ними — поховання на полігонах та необладнаних звалищах, яких сьогодні в Білорусі налічується близько 240—250 і більше.

Так, потенційна шкода здоров’ю населення, заподіяна витіканням небезпечних речовин із місць поховань відходів, хвилює громадськість багатьох країн, але, на жаль, не всі держави здатні нейтралізувати шкідливий вплив таких «об’єктів» на навколишнє середовище та на здоров’я людей через складність цієї проблеми, рівня місцевої екологічної організації та економіки, а також ставлення самої держави до «сміттєвої проблеми». Наприклад, у США реабілітація місць поховання відходів, а також вивчення їх впливу на здоров’я населення передбачені федеральним законодавством, згідно з яким створено бюро реєстрації токсичних речовин та захворювань. Саме воно займається похованнями шкідливих відходів та екстреними ситуаціями, що виникають внаслідок незапланованих витоків небезпечних речовин у навколишнє середовище. Ще одне першорядне завдання цього головного федерального бюро — оцінка стану здоров’я населення, яке є очевидним критерієм забруднення довкілля. Один із ключових моментів в оцінці здоров’я населення — виявлення всіх шляхів витоку шкідливих речовин із місць їх зберігання. Адже загалом зі звалищ відходів у довкілля потрапляє понад 100 токсичних речовин!

У нас в республіці поки що почалося вивчення впливу звалищ на навколишнє середовище, яке вже виявило досить значне забруднення в їх околицях ґрунтів, ґрунтів, ґрунтових та поверхневих вод та рослинності. Як основні забруднювачі виступають важкі метали — свинець, нікель, хром, кадмій, ртуть, марганець, цинк і т. д. Концентруючись у тих чи інших ланках харчових ланцюгів (рослини, питна вода, харчові продукти та організми тварин), важкі метали можуть викликати різні захворювання та в т. ч. онкологічні. Аналіз захворюваності населення окремих регіонів Росії, Азербайджану та інших країн показав, що в місцях надмірного накопичення важких металів переважають хвороби органів дихання (в 3,2 рази більше порівняно з відносно чистими районами), сечостатевої системи (у 3,3 рази), органів травлення та системи кровообігу (в 2 рази). З дослідження причинності захворювань зроблено висновок у тому, що вони виникають внаслідок проживання людей поблизу джерел забруднення довкілля, зокрема місць розміщення депонованих відходів. Так, із надлишковим вмістом у компонентах навколишнього середовища міді, цинку та свинцю пов’язують підвищений рівень захворювань системи кровообігу; з надлишком міді — ревматизму, органів дихання (бронхіальна астма) та травлення… Підвищений рівень злоякісних новоутворень органів травлення може бути пов’язаний з високим вмістом у ґрунті, водах та рослинах свинцю, цинку, міді, нікелю, які мають канцерогенні властивості. Хімічний аналіз трав’янистих і деревно-чагарникових рослин у районі полігонів відходів показав, що вміст них мікроелементів (Рв, Ni, З, Cr, V, Mn, Zn, Cu) часом у багато разів перевищують фоновий рівень. Оскільки санітарно-захисні зони в районах діючих полігонів як правило використовуються як орні та кормові угіддя, то цілком ймовірно попадання вищевказаних мікроелементів в організми тварин і людини.

Поверхневі та ґрунтові води в районах розташування звалищ також характеризуються надлишковим вмістом мікроелементів. Так, вміст Zn, Ni, Cu у водах у районі сміттєзвалища м. Вітебська перевищує фонові рівні до 10 разів, Рb — у 9 разів, Ba та В — до 20 разів, Мn — у 20—40 разів, Be — до 200 разів. у поверхневих і до 18 разів у ґрунтових, Cr – до 2000 разів, a Zn та nb – до 10000 разів!

Сучасна медицина досить добре оцінює вплив тих чи інших індивідуальних елементів (з’єднань) у складі промислових чи комунальних викидів (відходів) на організм людини. Разом з тим їхня спільна кумулятивна дія на населення промислових центрів вивчена дуже слабо, особливо на території Республіки Білорусь. Ця обставина створює ряд складнощів при оцінці впливу відходів виробництва та споживання на екологічну стійкість довкілля та здоров’я людей, часто призводить до соціальних ексцесів, яких можна було б уникнути при хорошому знанні проблеми.

У зв’язку з цим гідрогеологи пропонують почати хоча б з малого — оцінити вплив екологічних факторів довкілля на здоров’я населення промислових центрів республіки. Як базовий об’єкт досліджень можна прийняти Мінськ — один із найбільших та найбільш вивчених промислових центрів Білорусі. Як об’єкт для порівняльного аналізу можна визначити одне з малих міст республіки, без особливої ​​промисловості та забруднення довкілля. Подібне дослідження дозволить розібратися, нарешті, із горезвісною проблемою екологічних ризиків від проживання у наших промислових містах, де не так багато коштів йде на технології поводження з відходами.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *