Курсова - Додаток 17. Відомість експлуатаційних документів (ГОСТ 19.507-79)
Химия

Курсова — Додаток 17. Відомість експлуатаційних документів (ГОСТ 19.507-79)


2…. Складання інформаційної частини (анотації та змісту) є необов’язковим.

3. У відомості перераховують документи, що входять до переліку експлуатаційних програмних документів.

Відомість експлуатаційних документів має містити такі розділи: документи на програму; документи на складові програми.

p align=»justify»> Відомість експлуатаційних документів на компонент, що має самостійне застосування, повинна містити тільки розділ «Документи на програму».

У розділі «Документи на програму» мають бути записані всі експлуатаційні документи (крім відомості експлуатаційних документів) на цю програму.

У розділі «Документи на складові програми» повинні бути записані відомості експлуатаційних документів на всі програми, що безпосередньо входять до програми.

Форму відомості наведено на рис.1.

4. Запис документів у відомості провадять під заголовками розділів у графі «Найменування».

5. Документи записують у відомості у порядку зростання коду виду документа, що входить до позначення.

6. Графи відомості заповнюють так:

— у графі «Позначення» вказують позначення документів за ГОСТ 19.103-77;

— у графі «Найменування» вказують повне найменування експлуатаційного документа відповідно до найменування, зазначеного у аркуші затвердження або титульному аркуші;

— для документів на цю програму записують лише найменування та вид документів;

— у графі «Кол. екз.» вказують кількість екземплярів цього документа;

— у графі «Місцезнаходження» зазначають номер папки, в якій зберігається документ, виконаний друкованим способом.

Дозволяється записати текст приміток та додаткові відомості, що стосуються додаткових експлуатаційних документів, якщо це необхідно.

Дозволяється наводити порядкові номери приміток.

Текст приміток може бути записаний наприкінці відповідних розділів відомості експлуатаційних документів. Дозволяється текст приміток записувати на останніх аркушах відомості експлуатаційних документів на формах без граф із проставленням порядкового номера приміток.

7. У відомості наводять також, за потреби, перелік папок, до яких покладено документи, виконані друкованим способом.

Папки у відомості записують після перерахування всіх документів під заголовком «Перелік папок» у графі «Найменування» у порядку зростання їх порядкових номерів.

При записі папок графи відомості заповнюють так:

— графу «Позначення» наголошують;

— у графу «Найменування» вказують найменування та номер папки, наприклад, «Папка N 1»;

— у графі «Кол. екз.» вказують кількість екземплярів папок цього найменування, що входять до складу одного комплекту експлуатаційних документів;

— у графі «Місцезнаходження» вказують, за необхідності, місцезнаходження папок.

Приклад заповнення відомості експлуатаційних програмних документів показано на рис.2.

Позначення у прикладі вказані умовно.

ФОРМА ВІДОМОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

--------------------------------------------------------------------
¦		  						  
¦		 25¦						  ¦
¦		  						  ¦
¦ ---T-----------------T----------------T------T----------¬	  ¦
¦  ¦			¦		 ¦ Кол.	¦ Местона- ¦	  ¦
¦ 20¦ ¦	 Обозначения	¦ Наименование	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦  ¦			¦		 ¦ экз.	¦ хождение ¦	  ¦
¦ ---+-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦ 7min¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦ --+-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦  ¦ ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦ --+-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	297¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦ 20 +-----------------+----------------+------+----------+ 10	  ¦
¦---¦------80-------¦-----60-------¦-10-¦--30----¦--¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦								¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	¦ ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	¦ ¦
¦   L-----------------+----------------+------+-----------	¦ ¦
¦	   							¦ ¦
¦	   ¦15min						¦ ¦
¦	   							¦ 
+---------------------------------------------------------------+---
¦			   210				¦
¦-------------------------------------------------------------¦

Примечание. Размеры таблицы допускается выполнять кратными шагу печатающих устройств.
			   Рис.1

Пример заполнения ведомости эксплуатационных документов
-------------------------------------------------------------------¬
¦			  - 1 -				  ¦
¦		   КФБН.0000-01 20 01-1			  ¦
¦								  ¦
¦   ------------------T----------------T------T----------¬	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦ Кол.	¦ Местона- ¦	  ¦
¦   ¦	 Обозначения	¦ Наименование	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦ экз.	¦ хождение ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦Документы на	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦программу	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦КФБН.00001-01 32	¦Двумерный	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦		  01-1	¦геометрический	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦редактор	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦Руководство сис-¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦темного програм-¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦миста		 ¦ 1	¦Папка N 1 ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦КФБН.00001-01 33	¦Двумерный	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦		  01-1	¦геометрический	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦редактор	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦Руководство	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦программиста	 ¦ 1	¦Папка N 1 ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦КФБН.00001-01 34	¦Двумерный	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦		  01-1	¦геометрический	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦редактор	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦Руководство	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦опрератора	 ¦ 1	¦Папка N 1 ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦ и т.д.	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   L-----------------+----------------+------+-----------	  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
L-------------------------------------------------------------------							Продолжение
-------------------------------------------------------------------¬
¦			  - 2 -				  ¦
¦		  КФБН.00001-01 20 01-1			  ¦
¦								  ¦
¦   ------------------T----------------T------T----------¬	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦ Кол.	¦ Местона- ¦	  ¦
¦   ¦	 Обозначения	¦ Наименование	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦ экз.	¦ хождение ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦Перечень папок	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦ Папка N 1	 ¦ 1	¦Шкаф N	2 ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦  и т.д.	 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   +-----------------+----------------+------+----------+	  ¦
¦   ¦			¦		 ¦	¦	  ¦	  ¦
¦   L-----------------+----------------+------+-----------	  ¦
¦								  ¦
¦								  ¦
L-------------------------------------------------------------------

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *