Курсова – Додаток 1. Технічне завдання.  Вимоги до змісту та оформлення (ГОСТ 19.201-78)
Химия

Курсова – Додаток 1. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення (ГОСТ 19.201-78)


Інформаційну частину (анотацію та зміст), лист реєстрації змін допускається до документа не включати.

Для внесення змін або доповнень до технічного завдання на наступних стадіях розробки програми або програмного виробу випускають доповнення до нього. Узгодження та затвердження доповнення до технічного завдання проводять у тому самому порядку, який встановлено для технічного завдання.

Залежно від особливостей програми чи програмного виробу допускається уточнювати зміст розділів, вводити нові розділи чи об’єднувати окремі.

1. ВВЕДЕННЯ

У розділі вказують найменування, коротку характеристику області застосування програми чи програмного виробу та об’єкта, у якому використовують програму чи програмний виріб.

2.ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ

У розділі мають бути вказані:

— документ (документи), виходячи з яких ведеться розробка;

— організація, яка затвердила цей документ, та дата його затвердження;

— найменування та/або умовне позначення теми розробки.

3.ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

У розділі має бути зазначено функціональне та експлуатаційне
призначення програми чи програмного виробу.

4.ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ АБО ПРОГРАМНОГО ВИРОБУ

Розділ повинен містити такі підрозділи:

4.1.Вимоги до функціональних характеристик

У підрозділі мають бути зазначені вимоги до складу виконуваних функцій, організації вхідних та вихідних даних, тимчасових характеристик тощо.

4.2.Вимоги до надійності

У підрозділі мають бути зазначені вимоги щодо забезпечення надійного функціонування (забезпечення стійкості, контроль вхідної та вихідної інформації, час відновлення після відмови тощо).

4.3.Умови експлуатації

У підрозділі повинні бути зазначені умови експлуатації (температура навколишнього повітря, відносна вологість тощо для обраних типів носіїв даних), за яких повинні забезпечуватися за дані характеристики, а також вид обслуговування, необхідна кількість та кваліфікація персоналу.

4.4.Вимоги до складу та параметрів технічних засобів

У підрозділі вказують необхідний склад технічних засобів із зазначенням їх основних технічних характеристик.

4.5.Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

У підрозділі повинні бути зазначені вимоги до інформаційних структур на вході та виході та методів рішення, вихідних кодів, мов програмування та програмних засобів, що використовуються програмою.

За потреби повинен забезпечуватися захист інформації та програм.

5.ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

У розділі має бути зазначений попередній склад програмної документації та, при необхідності, спеціальні вимоги до неї.

6.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

У розділі повинні бути зазначені: орієнтовна економічна ефективність, передбачувана річна потреба, економічні переваги розробки в порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними зразками або аналогами.

7.СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ

У розділі встановлюють необхідні стадії розробки, етапи та зміст робіт (перелік програмних документів, які мають бути розроблені, узгоджені та затверджені), а також, як правило, терміни розробки та визначають виконавців.

8.ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ПРИЙМАННЯ

У розділі мають бути зазначені види випробувань та загальні вимоги до приймання роботи.

У додатках до технічного завдання, за потреби, наводять:

— перелік науково-дослідних та інших робіт, що обґрунтовують розробку;

— схеми алгоритмів, таблиці, описи, обґрунтування, розрахунки та інші документи, які можуть бути використані для розробки;

— Інші джерела розробки.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *