Курсова - Автоматизація банківських систем
Химия

Курсова — Автоматизація банківських систем


Завантажити курсову: Автоматизація банківських систем

Зміст курсової роботи

Частина 1

Вступ

Призначення проекту

1. Технологічний процес роботи пункту обміну валюти банку

2. Основні сервісні та інформаційно-розрахункові можливості проектованої системи

2.1 Функціональні можливості системи

2.2. Взаємодія з банківською системою автоматизації

2.3. Надійність та резервування

2.4. Генерація звітів

3. Аналіз потоків та взаємодії даних

3.1. Купівля та продаж готівкової іноземної валюти за готівку.

3.2. Конверсія готівкової іноземної валюти

3.3. Форми звітної документації ВП

4. Технічні вимоги до апаратури.

5. Середовище виконання програми.

6. Вибір мови програмування для реалізації проекту.

7. Розробка структури інформаційних файлів та його зв’язків.

7.1. Попередні міркування

7.2. Остаточний склад та структури інформаційних файлів.

7.3. Взаємодія даних, зв’язку та методи доступу.

8. Розробка функціональної схеми програми.

8.1. Орієнтовний перелік функцій системи.

9. Розробка структурної схеми програми.

Частина 2

10. Розробка екранного інтерфейсу програми

10.1. Існуючі підходи до проектування екранного інтерфейсу

10.2. Вибір ідеології екранного інтерфейсу

10.3. Перелік функцій екранного інтерфейсу

11. Проектування функціональних модулів.

11.1. Розробка інтерфейсних функцій

11.1.1. Функція виведення меню у вказаних координатах

11.1.2. Функція виведення вікна у зазначених координатах

11.1.3. Виведення рядка підказки

11.1.4. Виведення повідомлення з очікуванням реакції або вибору користувача

11.1.5. Виведення лінійного індикатора процесу та його оновлення

11.1.6. Виведення транспаранту очікування

11.2. Допоміжні функції

11.2.1. ФУНКЦІЯ ПЕРЕМИКАННЯ ВИДУ КУРСОРУ

11.2.2. ФУНКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ РЯДКУ У ВЕРХНИЙ РЕЄСТР

11.2.3. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИХОДУ

11.2.4. ФУНКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ ЧИСЛОВОЇ ВЕЛИЧИНИ У РЯДКУ «СУМА ПРОПИСОМ»

11.3. Розробка головного модуля програми

11.3.1. Структура функції MAIN

11.3.2. ФУНКЦІЇ ВИКЛИКУ МЕНЮ НИЖНИХ РІВНІВ

11.3.3. ФУНКЦІЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОКУПКИ ВАЛЮТИ

11.3.4. ФУНКЦІЯ — ВИЗНАЧНИК ПОТОЧНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОДУ І НАЙМЕННЯ ОБ’ЄКТУ ІЗ ДОВІДНИКА

12. Тестування програмного забезпечення.

12.1. Висхідне тестування.

12.2. Низхідне тестування.

12.3. Метод сендвіч.

13. Економічна частина.

14. Питання техніки безпеки та охорони праці.

Висновок

додаток

1. Інтерфейсні функції

1.1. Функція виведення вікна

1.2. Функція виведення вікна з ефектом розкриття

1.2.1. Функція виведення системних повідомлень з очікуванням на реакцію користувача

1.2.2. Функція виведення лінійного індикатора процесу

1.2.3. Функція виведення рамки для спливаючого меню

1.2.4. Функція виведення рядка підказки

1.2.5. Функція виведення транспаранту очікування

1.2.6. Функція вибору опції з меню за допомогою маніпулятора «Миша» або клавіатури.

1.3. Допоміжні функції

1.3.1. Функція перемикання виду курсору

1.3.2. Функція перекладу а рядка у верхній регістр

1.3.3. Функція контролю виходу

1.3.4. Функція переведення числової величини в рядок «Сума прописом»

1.3.5. Функція побудови рядка «Суми прописом»

1.3.6. Функція одержання псевдоніма валюти

1.4. Основні функції та процедури

1.4.1. Головний модуль програми

1.4.2. Функція виклику меню «Операції»

1.4.3. Функція виклику меню ведення довідників

1.4.4. Функція виклику меню «Звіти»

1.4.5. Функція виклику меню «Різне»

1.4.6. Функція виклику меню «Параметри»

1.4.7. Функція виклику меню «Копія даних»

1.4.8. Функція – селектор операцій

1.4.9. Функція реєстрації купівлі валюти

1.4.10. Функція реєстрації продажу валюти

1.4.11. Функція реєстрації конверсії валюти

1.4.12. Функція — визначник поточного поля для отримання коду та найменування об’єкта з довідника

1.4.13. Функція виведення суми купівлі прописом

1.4.14. Функція виведення суми продажу літерами

1.4.15. Функція обчислення суми операції купівлі

1.4.16. Функція обчислення суми операції продажу

1.4.17. ФУНКЦІЯ ВИСНОВКУ списку документів дня

1.5. ФУНКЦІЯ ЗАКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ

Література

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *