Електронна пошта в мережі Х-АТОМ
Химия

Електронна пошта в мережі Х-АТОМ


Встановлення пакету MAIL2 для роботи через модем

Керівництво адміністратора електронної пошти

1. Встановлення пакету MAIL2 із дискет

Для встановлення пакету MAIL2 необхідно зробити таке.

1.1. На дистрибутивній дискеті запустити файл mail2set.exe.

1.2. За запитом програми вказати дисковод, з якого виконується установка, наприклад, A:.

1.3. За запитом програми вказати каталог, в який виконується установка, наприклад, C:MAIL2.

1.4. У запропонованому меню позначити такі рядки:

«MAIN — основні файли пакету mail2»

«DUCP — зв’язок із вбудованим протоколом DUCP»

Позначка здійснюється натисканням кнопки <Пробіл>.

1.5. На питання «Встановити на диск вибрані частини» відповісти «Y». Після цього машина копіюватиме вибрані частини пакета у вказаний каталог. Це триватиме кілька хвилин.

1.6. Якщо на екрані з’явиться зелене вікно з повідомленням про успішне завершення встановлення, натисніть .

1.7. У меню вибрати пункт «Зв’язок по модему з використанням вбудованої програми DUCP».

1.8. Заповнити бланк налаштування, запропонований машиною. Під час заповнення для отримання додаткової інформації можна натиснути F1. Заповнювати бланк слід так.

Сервер Тут вказується ім’я поштового сервера, який забезпечує поштовий зв’язок, наприклад maepost.

Розділ Тут вказується ім’я розділу UUCP на поштовому сервері або, що те саме, ім’я машини користувача, наприклад, ivanov.

Адреса розділу Повна адреса розділу у вигляді розділ.сервер.домен, наприклад, для домену mae.x-atom.net. — ivanov.maepost.mae.x-atom.net.

Ваш ідентифікатор uucp

Ваш пароль uucp

Номер порту Порт, до якого приєднано модем — COM1, COM2, COM3 або COM4.

Номер переривання Апаратне переривання порту – IRQ3 – IRQ7.

Швидкість обміну Швидкість передачі за модемом — 1200 — 9600.

Тип модему Вибрати модем у меню; Рекомендовано вибрати HayesSmartModem2400.

Постмайстер Ім’я користувача, якому надсилатимуться повідомлення про всі проблеми з поштою; рекомендується root.

Після заповнення бланка, натиснути F10 і відповісти «Y» питанням: «Всі дані введені правильно».

1.9. На екрані з’явиться вікно під назвою «Телефони поштової машини». Натисніть та введіть номер телефону. Натисніть , а потім .

1.10. Заповнити бланк відомостей про користувача наступного змісту.

Користувач Тут вказується ідентифікатор користувача, заведений на поштовому сервері, наприклад, ivanov.

Реальне ім’я Прізвище, ім’я та по батькові користувача.

Ваші права Тут буде запропоновано наступний вибір:

User

Administrator

Різниця в тому, що без прав адміністратора не можна змінювати налаштування пакета та створювати нових користувачів.

Ваш редактор Тут можна вказати редактор, який буде викликатись пакетом. Потрібно вказати повний шлях до нього. Якщо редактор не буде вказано, то пакет MAIL2 користуватиметься вбудованим редактором.

Ваша організація Назва організації, до якої належить користувач.

Тимчасова зона Для Москви — +3

Домашня директорія Ім’я каталогу для користувача. Рекомендується вводити ім’я, вибране як ідентифікатор користувача.

Уточнити дані, необхідні для заповнення даного бланка, можна у адміністратора мережі Х-АТОМ.

Після заповнення бланка натиснути F10 і відповісти «Y» на питання «Всі дані введені правильно».

Тепер інсталяцію вважатимуться завершеною.

2. Встановлення модему

2.1. Для роботи пакету MAIL2 необхідно під’єднати модем до порту, який вказано під час налаштування. Підключити модем до телефонної мережі та мережі електроживлення. Увімкнути модем.

2.2. Створити файл – mail.bat. У цьому файлі слід вказати рядок запуску пакета MAIL2.

Нижче наведено вигляд файлу mail.bat.

mail2.exe

Тепер пакет MAIL2 готовий до роботи.

3. Зміна налаштувань під час роботи

Пакет MAIL2 дає можливість змінювати деякі налаштування під час роботи.

3.1. Заведення нових користувачів

3.1.1. Запустити файл mail2.bat, набрати ім’я та пароль.

3.1.2. У кореневому меню вибрати «Налаштування».

3.1.3. Вибрати «Користувача». У вікні будуть перераховані всі користувачі, заведені на даній машині.

3.1.4. Для створення нового користувача натисніть клавішу .

Для редагування відомостей про наявного користувача перевести курсор на ім’я користувача та натиснути .

Для подальшого налаштування керуватись пунктом 1.10. справжнього керівництва.

3.1.5. Щоб зберегти зміни, натисніть F10 і на запитання «Всі дані введені правильно?» відповісти «Y».

3.2. Налаштування з’єднання

3.2.1. Запустити файл mail2.bat, набрати ім’я та пароль.

3.2.2. У кореневому меню вибрати «Налаштування».

3.2.3. Вибрати «З’єднання».

3.2.4. Для подальшого налаштування керуватись пунктами 1.7., 1.8. та 1.9. справжнього керівництва.

3.3. Налаштування принтера

3.3.1. Запустити файл mail2.bat, набрати ім’я та пароль.

3.3.2. У кореневому меню вибрати «Налаштування».

3.3.3. Вибрати «Принтер».

3.3.4. Заповнити бланк такого змісту.

Номер порту принтера Вибрати порт порт принтера

LPT1 чи LPT2.

Докладна інформація про це та наступні поля бланка доступна при натисканні клавіші F1.

Додати заголовок

Відступ зверху

Рядок на сторінці

Лівий край

Правий край

Перенесення рядка

3.3.5. Щоб зберегти зміни, натисніть F10 і на запитання «Всі дані введені правильно?» відповісти «Y».

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *