Доповідь - Інфологічне моделювання бази даних
Химия

Доповідь — Інфологічне моделювання бази даних


Завантажити доповідь: Інфологічне моделювання бази даних

?? Постановка задачі

Скласти інфологічну модель бази даних (БД), яка потрібна на надання інформації програмі розрахунку гранично-допустимих скидів (ПДС) стічних вод підприємств у прибережну зону моря.

Ця програма здійснює розрахунок максимально-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у випусках стічної води.

Підприємство, котре виробляється розрахунок ПДС може мати кілька випусків. Кожен випуск характеризується своїми технічними параметрами, що враховуються у розрахунках. Кожен випуск має власний набір забруднюючих речовин. Для кожного випуску існує свій контрольний стулок (точка на морі, що віддаляється від місця випуску на 50-500 м, в якій проводиться вимірювання концентрацій забруднюючих речовин). Декілька випусків можуть мати один і той же контрольний стулок, але не навпаки.

Розрахунок проводиться для кожного випуску окремо у два етапи. Перший — це розрахунок для кожної забруднюючої речовини індивідуального ПДС (без урахування інших речовин) за спеціальною методикою. Для цього розрахунку потрібні такі дані: фонова концентрація речовини в контрольному створі, концентрація речовини у стічних водах випуску, діаметр випускного отвору, мінімальна швидкість морської течії в місці випуску, витрата стічних вод, кут закінчення стоків щодо поверхні моря, відстань від випуску до поверхні моря , До берега і до найближчої межі водокористування (тобто до контрольного створу), коефіцієнт неконсервативності (КНК) речовини, гранично допустима концентрація (ГДК) речовини в контрольному створі.

Другий етап — розрахунок ПДС для кожної речовини на основі індивідуального ПДС з урахуванням інших речовин, що знаходяться в одній групі з однаковим лімітуючим фактором шкідливості (ЛФВ) або в одній групі з однаковим класом небезпеки. Розподіл речовин за групами ЛФВ та класами небезпеки відбувається залежно від типу водокористування підприємства, для якого вважається ПДС.

Проектована БД повинна містити інформацію по всіх підприємствах, для яких здійснювався розрахунок ПДС. Значення фонових концентрацій, концентрацій у стоках та ГДК речовин мають бути закріплені за датою.

Таким чином, програмі розрахунку ПДС потрібні такі дані:

?? найменування та характеристики всіх випусків, для яких проводиться розрахунок ПДР;

?? список усіх контрольованих речовин для кожного випуску з концентраціями цих речовин у стічних водах;

?? ГДК, фонова концентрація та КНК речовин у контрольних створах для кожного випуску;

?? таблиця відповідностей речовин з ЛФВ залежно від типу водокористування підприємства, котрій проводиться розрахунок.

?? Типи сутностей та атрибути

Тип сутності

Атрибути

Підприємство

Код, Найменування

Випуск

Код, Найменування, <Технічні характеристики>

КонтрольнийСтвор

Код, Найменування

Речовина

Код, Найменування

ТипВодокористування

Код, Найменування

ЛФВ

Код, Найменування

КласНебезпеки

Код, Найменування

?? Типи зв’язків та атрибути

Тип зв’язку

Типи сутностей

Атрибути

Має випуск

Підприємство, Випуск

МаєТипВодокористування

Підприємство, ТипВикористання

МаєКонтрольнийСтвор

Випуск, КонтрольнийСтвор

КонцентраціяСтоку

Випуск, Речовина

Концентрація, Дата

КонцентраціяФона

КонтрольнийСтвор, Речовина

Концентрація, Дата

Концентрація ПД

КонтрольнийСтвор, Речовина

Концентрація, Дата

КНК

КонтрольнийСтвор, Речовина

Коефіцієнт, Дата

ГрупиПІЛФВ

ТипВикористання, Речовина, ЛФВ

ГрупиПоКласуНебезпеки

ТипВикористання, Речовина, КласНебезпеки

?? Обмеження

Ключі

Атрибут

Тип сутності/зв’язку

Код

Підприємство

Код

Випуск

Код

КонтрольнийСтвор

Код

Речовина

Код

ТипВодокористування

Код

ЛФВ

Код

КласНебезпеки

Дата

КонцентраціяСтоку

Дата

КонцентраціяФона

Дата

Концентрація ПД

Дата

КНК

Види зв’язків

?? Один до одного

МаєТипВодокористування

?? Один-до-багатьом

Має Випуск Підприємство? Випуск
Має Контрольний Створ Контрольний Створ? Випуск

?? Багато хто багатьом

КонцентраціяСтоку
КонцентраціяФона
Концентрація ПД
КНК

Обмеження щодо існування

Має випуск

Підприємство? Випуск

?? Графічне подання інфологічної моделі (ER-діаграма)

Доповідь - Інфологічне моделювання бази даних

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *