Доповідь - Друкуючі пристрої - скачати безкоштовно
Химия

Доповідь — Друкуючі пристрої — скачати безкоштовно


Завантажити доповідь: Друкуючі пристрої

Залежно від порядку виведення інформації на носій запису розрізняють посимвольні, рядкові та сторінкові друкуючі пристрої.

Посимвольні ПУ виводять інформацію на носій запису послідовно символ за символом, при цьому за цикл друку формується один знак. Рядкові ПУ формують і виводять за один цикл друку весь рядок, а посторінкові — всю сторінку.

За принципом формування зображень символів на носії запису розрізняють літерні та матричні (знакосинтезуючі) ПУ.

У літерних ПУ зображення формується одночасно по всій поверхні символу при одноразовому впливі голівки на носій запису. У матричних ПУ зображення символів формується з окремих точок послідовно або послідовно паралельно при багаторазовому вплив на носій запису.

В даний час знакосинтезуючі ПУ повністю витіснили літерні, так як вони забезпечують у багато разів велику швидкість друку, дозволяють практично необмежено розширювати номенклатуру шрифтів, що використовуються, можуть виводити не тільки алфавітно-цифрову, але і графічну інформацію, багатобарвні і напівтонові зображення.

Найбільш широко застосовуються ПУ, що використовують як носій звичайний папір, так як це знижує накладні витрати, але в ряді пристроїв застосовують ударочутливу, електростатичну, електроерозійну та інші спеціальні марки паперу.

За способом реєстрації інформації розрізняють ПУ ударної та ненаголошеної дії. Принцип дії сильно впливає на конструктивні та експлуатаційні характеристики ПУ.

ПУ УДАРНОГО ПРИНЦИПУ ДІЇ

При ударному принципі дії зображення на папері виходять механічним впливом (ударом) друкуючого елемента на папір, як правило, через стрічку, що барвить, з якої видавлюється барвник. У деяких літерних пристроях використовувався прямий друк, при якому фарбник наносився безпосередньо на поверхню літери і далі при ударі переносився на папір. При використанні ударочутливого паперу фарбувальна стрічка також не потрібна.

Розроблено два класи ПУ ударного принципу дії: посимвольні та рядкові. Порядкові ПУ ударної дії практично не застосовуються через складність конструкції та високу вартість.

В даний час найбільш поширені посимвольні ПУ з багатоелементними матричними головками, що друкують, які формують зображення знака у вигляді комбінації крапок.

Кожен друкуючий елемент головки є тонким стрижнем, з’єднаним з автономним швидкодіючим електроприводом (електромагнітним або п’єзоелектричним). Друкуючі елементи розташовуються в один або кілька рядів уздовж носія. При переміщенні такої головки впоперек руху носія і збудженні певних елементів утворюються окремі знаки і весь рядок, що друкується.

Позитивні якості матричних ПУ ударної дії: простота конструкції, низькі накладні витрати, можливість друку на звичайний папір, можливість багатобарвного друку.

Недоліки: високий рівень шуму, низька якість друку, сильно обмежена гамма кольорів.

ПУ БЕЗУДАРНОГО ПРИНЦИПУ ДІЇ

Застосовуються три класи БПУ — посимвольні, рядкові та посторічні. Зображення у БПУ синтезується з окремих точок.

У БПУ використовується один із наступних способів реєстрації: електрографічний, ферографічний, електростатичний, термічний та струменевий. Перевагою БПУ є низький рівень шуму та висока швидкість друку.

Електрографічні БПУ

При електрографічному способі реєстрації приховане електричне зображення створюється на проміжному носії запису з фотопровідниковим шаром на поверхні і переноситься на папір за допомогою тонера (дрібного фарбуючого порошку). Потім зображення закріплюється термічним способом. Для створення прихованого електричного зображення на фотопровідниковий носій впливають електромагнітним випромінюванням, джерелом якого можуть бути лазери, світлодіоди, світлоклубні системи або електронно-променеві трубки.

Лазерні ПУ є високошвидкісними, забезпечують високу якість друку та дозволяють використовувати широку кольорову гаму.

Розгортка лазерного променя вздовж рядка проводиться електромеханічним шляхом за допомогою дзеркального багатогранника, що обертається, або призми.

Світлодіодні та світлоклапанні системи використовуються в середньошвидкісних ПУ. Світлодіодні системи запису є світлодіодною лінійкою, випромінювання якої проектується на проміжний носій запису. У світлоклапанних системах електромагнітне випромінювання, створюване лампою розжарювання, проектується на проміжний носій запису через світлові затвори, наприклад, магнітооптичні або рідкокристалічні.

Як проміжний носій використовуються електрографічні циліндри (барабани, вкриті фотопровідниковим шаром) або гнучка пластмасова плівка, вкрита фотопровідниковим шаром з металевим підшаром.

Ферографічні БПУ

Феррографічні БПУ відрізняються від електрографічних лише тим, що на проміжному носії створюється приховане магнітне, а не електричне зображення. Для цього як проміжний носій використовують магнітні барабани або стрічки, інформація на які записується багатодорожковими блоками магнітних головок.

Тонер, що використовується в ферографічних БПУ, повинен бути магніточутливим.

Електростатичні БПУ

Електростатична реєстрація полягає у створенні прихованого електричного зображення на діелектричній поверхні основного чи проміжного носія.

Найбільшого поширення набули електростатичні БПУ без проміжного носія. Вниз запис ведеться на спеціальний електростатичний папір, робоча поверхня якої має тонкий діелектричний шар. Для запису на такий папір використовуються одно-або багаторядні записуючі головки, що являють собою блок тонких електродів, розташованих відповідно в один або кілька рядів. При подачі електродів високовольтних імпульсів на діелектричній поверхні паперу формується приховане зображення. Потім папір простягається через вузол прояви, в якому дисперговані рідкому органічному середовищі частинки барвника візуалізують приховане зображення.

Перевагою електростатичних БПУ є можливість кольорового друку.

Термічні БПУ

Спосіб термодруку заснований на двох принципово різних схемах — з використанням без використання проміжного носія. Для створення зображення на носій інформації впливають теплотою, що виділяється головкою, що записує, яка може містити до декількох тисяч окремих елементів.

У термодрукуючих БПУ без проміжного носія використовується папір, покритий теплочутливою речовиною, яка при нагріванні змінює колір. Недоліком цих пристроїв є низька якість друку, висока вартість термопаперу та його чутливість до температури навколишнього середовища.

У БПУ з проміжним носієм між термодрукувальною головкою і папером розміщують копіювальну плівку: пластмасову плівку товщиною 5-10 мкм, покриту шаром барвника з низькою температурою плавлення. При контакті паперу з копіювальною плівкою та короткочасному прогріві її термодрукувальною головкою шар, що фарбує, локально оплавляється і переходить на папір, створюючи на ній елемент зображення. Цей спосіб забезпечує високу якість друку, широку гаму кольорів, але дуже великі накладні витрати.

Струменеві БПУ

Нині випускаються лише струменеві ПУ послідовної дії (посимвольні чи растрові).

У струменевих ПУ друк проводиться за допомогою дрібних крапель барвника, які вилітають із сопла друкуючої головки. Число сопл у головці може досягати кількох десятків.

Для генерації крапель у каналі з чорнилом, пов’язаному з вихідними отворами сопл, збуджують ударну хвилю, яка, дійшовши до отвору сопла, викидає краплю. Для створення ударної хвилі використовуються два способи: збудження п’єзоелемента або нагрівання мікрорезистора.

Струменеві ПУ забезпечують високу якість і швидкість друку, дозволяють створювати багатобарвні зображення, але струменеві друкуючі головки мають обмежений термін служби через засмічення капілярів.

ПРИСТРОЇ ВИСНОВКУ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Пристрої виведення графічної інформації можна поділити на три основні класи:

1) електромеханічні графобудівники векторного типу;

2) растрові пристрої виведення графічної інформації;

3) устрою виведення інформації на мікрофільм.

Графобудівники діляться на пристрої з високою, середньою та малою продуктивністю. Продуктивність електромеханічних графобудівників визначається динамічними параметрами пристрою: максимальною швидкістю і прискоренням пишучого елемента.

За точністю пристрої діляться на прецизійні, середньої точності та малої точності.

По галузі застосування: автономні; які працюють у складі великих ЕОМ та систем; працюючі у складі робочих станцій та ПЕОМ.

ВЕКТОРНІ ГРАФОБУДІВНИКИ

За принципом дії електромеханічні векторні графопобудівники діляться на пристрої з нерухомим носієм інформації та пристрої з носієм інформації, що переміщується.

У пристроях першого типу носій закріплений на плоскій робочій поверхні планшета. Переміщення елемента, що пише, здійснюється електромеханічною координатною системою по двох осях. Цей тип графопобудівників прийнято називати планшетними.

У пристроях другого типу по одній координаті переміщається елемент, а по другій переміщається паперовий носій.

Графобудівники цього типу називають барабанними.

Залежно від способу переміщення носія барабанні графопобудівники діляться на пристрої з перфорованим носієм, в яких носій переміщається транспортним валом за крайову перфорацію, та пристрої з фрикційним переміщенням неперфорованого носія, в яких переміщення носія здійснюється за рахунок часткового або повного мікрозахоплення носія транспортним валом (Тобто захоплення носія здійснюється за рахунок тертя про транспортний вал).

ПРИСТРОЇ ВИСНОВКУ ІНФОРМАЦІЇ НА МІКРОФІЛЬМ

Пристрої виведення інформації на мікрофільм, у порівнянні з пристроями виведення на паперовий носій, забезпечують:

1) підвищення швидкості виведення алфавітно-цифрової інформації у 20 разів, а графічної – у 100-200 разів;

2) підвищення щільності запису та, відповідно, зменшення обсягу сховищ інформації;

3) прискорення процесу копіювання та економію паперу.

Недоліками цих пристроїв є:

1) неможливість читання мікрофільму без спеціальної апаратури;

2) високий рівень початкових капітальних вкладень;

3) потреба у спеціальному програмному забезпеченні для врахування особливостей мікрофільмують пристроїв;

4) для обробки та копіювання мікрофільмів потрібна фотолабораторія.

Методи виведення інформації на мікрофільм:

1) запис з екрану ЕЛТ;

2) безпосередній запис електронним променем;

3) запис за допомогою лінійки світлодіодів;

4) запис лазерним променем.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *