Дипломна - Екологія - скачати безкоштовно
Химия

Дипломна — Екологія — скачати безкоштовно


Завантажити диплом: Екологія

План реферату

Вступ

I. Екологічна проблема як одна із глобальних проблем сучасності (філософський аспект)

ІІ. Історико-педагогічний аспект проблеми екологічного виховання.

1. Екологія як наука, її становлення та розвиток

2. Внесок вітчизняних та зарубіжних педагогів у розвиток екологічного виховання

3. Розвиток поглядів на проблему екологічного виховання

ІІІ. Теорія екологічного виховання.

1. Сутність екологічного виховання

2. Мета та завдання виховання у молодших школярів екологічної культури

3. Методи та форми екологічного виховання

4. Екологічне виховання молодших школярів під час уроків природознавства

5. Норми екологічної поведінки, особливості їх сприйняття молодшими школярами

IV. З досвіду роботи з екологічного виховання молодших школярів

1. Про передовий методичний досвід вчителів.

1.1. Курс екології для початкової школи, розроблений вченим-практиком Л. Н. Єрдаковим

1.2. Посилення екологічного спрямування існуючих підручників природознавства

1.3. Розробка А.А.Плешаковим нових підручників природознавства посиленої екологічної спрямованості

2. Методичний досвід, отриманий у результаті практичної роботи

Висновки та пропозиції

Бібліографія

Вступ

Історія людства нерозривно пов’язані з історією природи. На етапі питання традиційного взаємодії її з людиною виросли у глобальну екологічну проблему. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчитися дбайливо ставитися до природи, вони погублять себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру та відповідальність. І починати екологічне виховання треба з молодшого шкільного віку, оскільки в цей час набуті знання можуть надалі перетворитися на міцні переконання.

Ми вважаємо, що екологічне виховання – найважливіше у наш час. Учні, які отримали певні екологічні уявлення, дбайливіше ставляться до природи. У майбутньому це може вплинути на оздоровлення екологічної обстановки в нашому краї та країні.

Актуальність цієї теми допомогла висунути гіпотезу: якщо діючий підручник природознавства для початкової школи (автори Клепініна З.А. та Мельчаков Л.Ф.) доповнити екологічними питаннями та краєзнавчим матеріалом, то він вирішуватиме завдання екологічного виховання.

Виходячи з гіпотези, сформулювали мету дипломної роботи: скласти систему роботи з екологічного виховання молодших школярів під час уроків природознавства, доповнюючи матеріал діючого підручника екологічними поняттями та краєзнавчим матеріалом.

Для реалізації цієї мети поставили такі завдання:

— розглянути з філософської точки зору екологічну проблему як глобальну проблему людства;

— розкрити питання про екологію, як науку, її появу, мету, принципи;

— з’ясувати, який природознавчий матеріал сприяє екологічному вихованню, які умови екологічного виховання;

— розглянути внесок вітчизняних та зарубіжних педагогів у розвиток проблеми екологічного виховання;

— проаналізувати розвиток поглядів на проблему екологічного виховання методистів з природознавства та природознавства у XX столітті;

— розкрити сутність, цілі, методи та форми екологічного виховання;

— ознайомиться з екологічною ситуацією нашого краю;

— Розглянути норми екологічної поведінки та особливості їх сприйняття молодшими школярами;

— вивчити передовий досвід роботи вчителів у галузі екологічного виховання учнів;

— Провести експеримент з розвитку екологічної свідомості молодших школярів.

Експеримент проводився протягом двох років на базі середньої школи № 28 м. Білово. Були використані такі методи дослідження:

а) експеримент (2 формують, 3 констатуючих),
б) анкетування,
в) вивчення передового педагогічного досвіду;
г) Вивчення літератури.

Працюючи над дипломною була вивчена наступна література: — класична — твори Коменського Я.А., Ушинського К.Д., Сухомлинського В.А. — вона розкриває погляди відомих педагогів на виховання дитини засобами природи та в гармонії з нею; — сучасна – це книги вчених-екологів Дре Ф. та Дежкіна В. (книги дають уявлення про науку екології); статті вчених-філософів Абдулаєва З., Урсула А.Д. та Чумакова О.М. (статті розповідають про наявність екологічних проблем у нас у країні та в усьому світі, а також про шлях їх вирішення); статті педагогів-практиків та науковців-практиків із журналу «Початкова школа» — Плешакова А.А., Кириллова З.А., Лола В.Л., Миронов А.В. та інших (у статтях йдеться про досвід екологічного виховання молодших школярів), використовували багато інших статей з журналів.

У розділі I нашої роботи розглядається екологічна проблема як із глобальних проблем сучасності з філософської погляду.

Глава II розповідає про історико-педагогічний аспект проблеми екологічного виховання. Тут розглядається екологія як наука, її становлення та розвиток та питання з історії екологічного виховання.

У розділі III вивчається теорія екологічного виховання:

— сутність екологічного виховання;
— Цілі та завдання виховання у молодших школярів екологічної культури;
— методи та форми екологічного виховання;
— екологічне виховання молодших школярів під час уроків природознавства;
— норми екологічної поведінки та особливості їх сприйняття молодшими школярами.

Глава IV розповідає про досвід роботи з екологічного виховання молодших школярів під час уроків природознавства: про передовий методичний досвід вчителів і методичний досвід, отриманий результаті нашої роботи.

У ході роботи було зроблено висновки, які представлені у «Висновках та пропозиціях», а також екологічні питання та краєзнавчий матеріал, яким ми пропонуємо доповнити діючий підручник природознавства для початкової школи.

За темою «Екологічне виховання молодших школярів під час уроків природознавства» написані курсові роботи: з педагогіки (1991-1992 навчальний рік) та методики природознавства (1992-1993 навчальний рік).

Думаємо, що ця робота допоможе вчителям-практикам у вирішенні завдань екологічного виховання учнів під час уроків природознавства у початковій школе.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *