Білки - Реферат Їх будова та склад
Химия

Білки — Реферат Їх будова та склад


Завантажити реферат: Білки. Їх будова та склад

Зміст реферату

1. Білки

2. Структура білків

3. Фізичні властивості

4. Хімічні властивості

5. Синтез білків

Література:

1. Білки

Білки — це азотовмісні високомолекулярні органічні речовини зі складним складом та будовою молекул.

Білок можна як складний полімер амінокислот.

Білки входять до складу всіх живих організмів, але особливо важливу роль вони відіграють у тваринних організмах, які складаються з тих чи інших форм білків (м’язи, покривні тканини, внутрішні органи, хрящі, кров).

Рослини синтезують білки (і їх складові a-амінокислоти) з вуглекислого газу СО2 і води Н2О за рахунок фотосинтезу, засвоюючи інші елементи білків (азот N, фосфор Р, сірку S, залізо Fe, магній Mg) з розчинних солей, що знаходяться в грунті .

Тварини організми в основному отримують готові амінокислоти з їжею і на їх основі будують білки власного організму. Ряд амінокислот (замінні амінокислоти) можуть синтезуватися безпосередньо тваринами.

Характерною особливістю білків є їх різноманіття, пов’язане з кількістю, властивостями і способами з’єднання амінокислот, що входять в їх молекулу. Білки виконують функцію біокаталізаторів — ферментів, що регулюють швидкість та напрямок хімічних реакцій в організмі. У комплексі з нуклеїновими кислотами забезпечують функції росту та передачі спадкових ознак, є структурною основою м’язів та здійснюють м’язове скорочення.

У молекулах білків містяться амідні зв’язки С(0)—NH, що повторюються, названі пептидними (теорія російського біохіміка А.Я.Данилевського).

Таким чином, білок є поліпептидом, що містить сотні або тисячі амінокислотних ланок.

2. Структура білків

Білки - Реферат Їх будова та склад

Первинна структура білків

Особливий характер білка кожного виду пов’язаний не тільки з довжиною, складом і будовою поліпептидних ланцюгів, що входять в його молекулу, але і з тим, як ці ланцюги орієнтуються.

У структурі будь-якого білка існує кілька ступенів організації:

Первинна структура білка — специфічна послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі.

Білки - Реферат Їх будова та склад

Білки - Реферат Їх будова та склад

Вторинна структура білків іТретична структура білків

Вторинна структура білка — спосіб скручування поліпептидного ланцюга в просторі (за рахунок водневого зв’язку між воднем амідної групи -NH-і карбонільної групи — СО-, які розділені чотирма амінокислотними фрагментами).

Третинна структура білка — реальна тривимірна конфігурація закрученої спіралі поліпептидного ланцюга в просторі (спіраль, скручена в спіраль). Третинна структура білка зумовлює специфічну біологічну активність білкової молекули. Третинна структура білка підтримується за рахунок взаємодії різних функціональних груп поліпептидного ланцюга:

 • дисульфідний місток (-SS-) між атомами сірки,
 • складноефірний місток – між карбоксильною групою (-СО-) і гідроксильною (-ОН),
 • сольовий місток — між карбоксильною (-СО-) та аміногрупами (NH2).

Білки - Реферат Їх будова та склад

Четвертична структура білків

Четвертична структура білка — тип взаємодії між кількома поліпептидними ланцюгами.

Наприклад, гемоглобін є комплексом з чотирьох макромолекул білка.

3. Фізичні властивості білків

Білки мають велику молекулярну масу (104-107), багато білків розчиняються у воді, але утворюють, як правило, колоїдні розчини, з яких випадають при збільшенні концентрації неорганічних солей, додаванні солей важких металів, органічних розчинників або при нагріванні (денатурація).

4. Хімічні властивості білків

Денатурація — руйнація вторинної та третинної структури білка.

Якісні реакції на білок:

 • біуретова реакція: фіолетове фарбування при обробці солями міді в лужному середовищі (дають усі білки),
 • ксантопротеїнова реакція: жовте фарбування при дії концентрованої азотної кислоти, що переходить в помаранчеву під дією аміаку (дають не всі білки),
 • випадання чорного осаду (що містить сірку) при додаванні ацетату свинцю (II), гідроксиду натрію та нагріванні.

Гідроліз білків — при нагріванні в лужному чи кислому розчині з утворенням амінокислот.

5. Синтез білків білків

Білок — складна молекула, і синтез його є важким завданням. В даний час розроблено багато методів припинення [ГМВ1] a-амінокислот у пептиди та синтезовані найпростіші природні білки — інсулін, рибонуклеаза та ін.

Велика заслуга у створенні мікробіологічної промисловості з виробництва штучних продуктів харчування належить радянському вченому А.Н.Несмеянову.

Література:

 1. Довідник школяра «ХІМІЯ» М., «СЛОВО» 1995. Г.Е.Рудзітіс, Ф.Г.Фельдман
 2. «Хімія 11. Органічна хімія» М., «Освіта»,1993. А.І.Артеменко, І.В. Тікунова
 3. “Хімія 10–11. Органічна хімія” М., “Освіта” 1993.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *