Авіаційні силові установки
Химия

Авіаційні силові установки


Завантажити реферат: Авіаційні силові установки

План реферату

Вступ

1. Особливості конструкції та експлуатації

2. Характерні відмови та несправності

3. Контроль технічного стану двигунів

4. Параметричний контроль

Вступ

Авіаційні силові установки призначені для створення сили тяги необхідної для подолання сили лобового опору, сили тяжіння та прискореного переміщення ЛА у просторі.

Силова установка складається з 3 частин:

— двигуни

— капоти,

Двигуни діляться на дві великі групи: реактивні та двигуни внутрішнього згоряння.

Реактивні двигуни є тепловими машинами, що перетворюють хімічну енергію палива в кінетичну енергію газу, що витікає з двигуна, або в механічну роботу, яка використовується для створення тяги по засобах повітряного гвинта.

Реактивні двигуни поділяються на ракетні та повітряореактивні. До ВРД відносяться безкомпресорні та ВМД. Виходячи з формулювання квитка, зупинимося на газотурбінних двигунах. До них відносяться:

двигуни прямої реакції

— турбореактивні: ТРД, ТРДД, ТРДФ, ТРДДФ(Д-36 на Як-42, 55 виріб на Міг-23)

двигуни непрямої реакції

— турбогвинтові: ТВД (Аі-20 на Ан-12)

— турбувальні: ТВаД (ТВ2-117 на Мі-8)

— турбогвинтовентеляторні: ТВВС (Нк-93 у перспективі на Іл-96)

1. Особливості конструкції та експлуатації

Розглянемо з урахуванням двигуна Д-36 від літака Як-42 .

Цей двигун є двоконтурним (зі ступенем двоконтурності. — 6 ) Тривальний призначений для установки на літаки:

— по три на Як — 42

— по два на Ан-72 та Ан-74.

Складається з трьох каскадів:

Перший каскад складається з 7-и ступенів компресора ВД та одноступінчастої турбіни ВД.

Другий каскад — з 7-и ступенів компресора НД та одноступінчастої турбіни НД.

Третій каскад — з одного ступеня вентилятора та трьох щаблів турбіни вентилятора.

Зв’язок між каскадами лише газодинамічний.

Виконання двигуна за тривальною схемою дозволило:

— застосовувати в компресорі щаблі, що мають високий ККД;

— Забезпечити необхідні запаси газодинамічної стійкості компресора;

— використовувати для запуску двигуна пусковий пристрій малої потужності (Бо при запуску стартер розкручує тільки ротор високого тиску).

Вдале у цього двигуна є розташування опор. На кожен вал припадає по одному кульковому радіально-упорному та роликовому родіальному підшипнику. Система вал-опори — статично визначна. А це означає, що виключається можливість появи нерозрахункових навантажень, викликаних статичною невизначеністю.

Недолік – збільшення маси.

Великий ступінь двоконтурності двигуна та високі параметри газодинамічного циклу забезпечили його високу економічність.

Конструкція двигуна виконана з урахуванням забезпечення принципу модульності збирання. Двигун розділений на 12 основних модулів, кожен із яких є закінченим конструктивно — технічним вузлом. Модульність конструкції двигуна забезпечує можливість відновлення його експлуатаційної придатності заміною модулів, а також окремих деталей та вузлів в умовах експлуатації, а висока контрольна придатність сприяє від планово-попереджувального обслуговування до обслуговування за технічним станом.

Перехід до обслуговування з технічного стану можливий лише з урахуванням виконання комплексу діагностичних перевірок й у першу чергу працездатності двигуна. (Працездатний стан, при якому двигун здатний виконувати задані функції на всіх експлуатаційних режимах за різних зовнішніх умов. Поки основні функціональні параметри двигуна знаходяться в області, обумовленій нормативно-технічною документацією, двигун вважається працездатним.)

Методика оцінки працездатності полягає у зміні основних функціональних параметрів двигуна в процесі запуску та роботи на режимах, обумовлених у технічній документації, приведення параметрів до умов стандартної атмосфери та режиму та порівняння наведених параметрів або їх відхилень з нормою.

Основним параметром, що визначає функціональне призначення двигуна, є тяга. Для даного двигуна параметром регулювання, за допомогою якого здійснюється вплив на тягу, є сумарний ступінь стиснення повітря компресором p до . Регулюючим фактором, за допомогою якого забезпечується зміна p до є витрата палива G. На всіх режимах роботи дотримується сувора відповідність між витратою палива і сумарним ступенем стиснення.

2. Характерні відмови та несправності

вхідний пристрій

— деформація

— видання заклепок

проточна частина компресора

— вибоїни (нормується місце, розміри, форма)

— руйнування лопаток — осн. дефекти

— деформація

— тріщини на пере лопатки

— ерозійне зношування лопаток

камера згоряння

— прогари

— жолоблення

(закоксованість форсунок, не рівномірне поле температур)

проточна частина турбіни

— перегрів робочих лопаток — короблення, оплавлення лопаток, витяжка лопаток

— знос лоберинтних употінь

— руйнування диків турбіни

інші

— руйнування чи знос підшипників кочення

— тріщини зварних швів у корпусних деталях

— унітренні руйнування шліцевих з’єднань

— руйнування герметичності масляних трубопроводів ( наявність масла в повітрі, що відбирається на літакові потреби )

— відмова окремих агрегатів

3. Контроль технічного стану двигунів

Методи контролю:

— візуальний

— органолептичний

— параметричний

— багатофункціональний.

дивляться:

— механічні пошкодження

— підтікання палива, олії

— Цілісність конструкції

— Взаємне становище елементів

дефекти, що виявляються при візуальному контролі ВМД

— механічні пошкодження проточної частини компресора

— оплавлення, короблення 1 ступеня СА

— прогари, королблення конструкції КС

4. Параметричний контроль

— заснований на оцінці величини та характеру зниження за часом фізичних величин, що характеризують робочий процес та функціонування систем.

методи контролю

?? за параметрами настроювальної характеристики (Дросільна характеристика).

?? за рівнем вібрації

?? по ковзанню роторів

?? за кількістю продуктів зносу в олії

?? за термагазодинамічними параметрами

Контроль за ковзанням роторів у ТРДД

особливість: ротори кінематично не пов’язані, звідси є різниця між змінами обертів валів dn/dt, тобто ковзання.

S=n нд /n вд

Зміщення зразка лінії зазвичай вгору, говорить про різний вплив несправності.

Зміщення у бік зони А отже зменшується тяга в зону У — Зменшення газодинамічної стійкості.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *